Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4570 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Całość - kwota brutto 4 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Luty 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Marzec 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Kwiecień 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Maj 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Czerwiec 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Lipiec 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Sierpień 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Wrzesień 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Październik 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Listopad 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Grudzień 4 570,00 446,03 68,55 111,97 354,91 3 693,00 278,00 3 310,54
Rocznie 54 840,00 5 352,36 822,60 1 343,64 4 258,92 44 316,00 3 336,00 39 726,48
Wynagrodzenie pracownika 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 506 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Luty 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Marzec 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Kwiecień 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Maj 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Czerwiec 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Lipiec 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Sierpień 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Wrzesień 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Październik 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Listopad 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Grudzień 4 570,00 446,03 297,05 76,32 116,54 5 505,94 zł
Rocznie 54 840,00 5 352,36 3 564,60 915,84 1 398,48 66 071,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 311 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 506 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4570 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 365 zł
Zaliczka na podatek 237 zł
Całość - kwota brutto 4 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Luty 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Marzec 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Kwiecień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Maj 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Czerwiec 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Lipiec 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Sierpień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Wrzesień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Październik 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Listopad 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Grudzień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 237,00 3 453,43
Rocznie 54 840,00 5 352,36 822,60 0,00 4 379,88 38 928,00 2 844,00 41 441,16
Wynagrodzenie pracownika 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Luty 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Marzec 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Kwiecień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Maj 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Czerwiec 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Lipiec 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Sierpień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Wrzesień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Październik 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Listopad 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Grudzień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Rocznie 54 840,00 5 352,36 3 564,60 0,00 1 398,48 65 155,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 453 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4570 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 622 zł
Całość - kwota brutto 4 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Luty 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Marzec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Kwiecień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Maj 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Czerwiec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Lipiec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Sierpień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Wrzesień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Październik 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Listopad 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Grudzień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 656,00 622,00 3 948,00
Rocznie 54 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 872,00 7 464,00 47 376,00
Wynagrodzenie pracownika 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Luty 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Marzec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Kwiecień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Maj 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Czerwiec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Lipiec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Sierpień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Wrzesień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Październik 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Listopad 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Grudzień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 zł
Rocznie 54 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 948 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4570 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 421 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 570 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 570,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 421,00 0,00 3 786,66
Luty 4 570,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 421,00 0,00 3 786,66
Marzec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 421,00 0,00 3 786,66
Kwiecień 4 570,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 421,00 0,00 3 786,66
Maj 4 570,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 421,00 0,00 3 786,66
Czerwiec 4 570,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 421,00 0,00 3 786,66
Lipiec 4 570,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 382,00 0,00 3 597,97
Sierpień 4 570,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 382,00 0,00 3 597,97
Wrzesień 4 570,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 382,00 0,00 3 597,97
Październik 4 570,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 382,00 0,00 3 597,97
Listopad 4 570,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 382,00 0,00 3 597,97
Grudzień 4 570,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 382,00 0,00 3 597,97
Rocznie 54 840,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 818,00 0,00 44 307,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 787 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ