Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4580 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 4 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Luty 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Marzec 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Kwiecień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Maj 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Czerwiec 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Lipiec 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Sierpień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Wrzesień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Październik 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Listopad 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Grudzień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 279,00 3 317,39
Rocznie 54 960,00 5 364,12 824,40 1 346,52 4 268,28 44 424,00 3 348,00 39 808,68
Wynagrodzenie pracownika 4 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Luty 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Marzec 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Kwiecień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Maj 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Czerwiec 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Lipiec 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Sierpień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Wrzesień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Październik 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Listopad 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Grudzień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Rocznie 54 960,00 5 364,12 3 572,40 917,88 1 401,48 66 215,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 317 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4580 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 366 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 4 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Luty 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Marzec 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Kwiecień 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Maj 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Czerwiec 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Lipiec 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Sierpień 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Wrzesień 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Październik 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Listopad 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Grudzień 4 580,00 447,01 68,70 0,00 365,79 3 251,00 238,00 3 460,50
Rocznie 54 960,00 5 364,12 824,40 0,00 4 389,48 39 012,00 2 856,00 41 526,00
Wynagrodzenie pracownika 4 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 442 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Luty 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Marzec 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Kwiecień 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Maj 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Czerwiec 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Lipiec 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Sierpień 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Wrzesień 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Październik 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Listopad 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Grudzień 4 580,00 447,01 297,70 0,00 116,79 5 441,50 zł
Rocznie 54 960,00 5 364,12 3 572,40 0,00 1 401,48 65 298,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 461 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 442 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4580 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 957 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 623 zł
Całość - kwota brutto 4 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Luty 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Marzec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Kwiecień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Maj 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Czerwiec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Lipiec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Sierpień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Wrzesień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Październik 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Listopad 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Grudzień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 664,00 623,00 3 957,00
Rocznie 54 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 968,00 7 476,00 47 484,00
Wynagrodzenie pracownika 4 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Luty 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Marzec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Kwiecień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Maj 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Czerwiec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Lipiec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Sierpień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Wrzesień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Październik 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Listopad 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Grudzień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 580,00 zł
Rocznie 54 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 957 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4580 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 406 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 580 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 406,00 0,00 3 792,19
Luty 4 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 406,00 0,00 3 792,19
Marzec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 406,00 0,00 3 792,19
Kwiecień 4 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 406,00 0,00 3 792,19
Maj 4 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 406,00 0,00 3 792,19
Czerwiec 4 580,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 406,00 0,00 3 792,19
Lipiec 4 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 364,00 0,00 3 588,99
Sierpień 4 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 364,00 0,00 3 588,99
Wrzesień 4 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 364,00 0,00 3 588,99
Październik 4 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 364,00 0,00 3 588,99
Listopad 4 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 364,00 0,00 3 588,99
Grudzień 4 580,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 364,00 0,00 3 588,99
Rocznie 54 960,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 620,00 0,00 44 287,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 792 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ