Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4610 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 147 zł
Całość - kwota brutto 4 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Luty 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Marzec 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Kwiecień 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Maj 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Czerwiec 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Lipiec 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Sierpień 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Wrzesień 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Październik 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Listopad 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Grudzień 4 610,00 449,94 69,15 112,95 358,02 3 728,00 147,00 3 472,94
Rocznie 55 320,00 5 399,28 829,80 1 355,40 1 768,32 44 736,00 0,00 41 675,28
Wynagrodzenie pracownika 4 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Luty 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Marzec 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Kwiecień 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Maj 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Czerwiec 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Lipiec 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Sierpień 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Wrzesień 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Październik 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Listopad 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Grudzień 4 610,00 449,94 299,65 76,99 117,56 5 554,14 zł
Rocznie 55 320,00 5 399,28 3 595,80 923,88 1 410,72 66 649,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 473 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4610 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 368 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Całość - kwota brutto 4 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Luty 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Marzec 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Kwiecień 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Maj 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Czerwiec 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Lipiec 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Sierpień 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Wrzesień 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Październik 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Listopad 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Grudzień 4 610,00 449,94 69,15 0,00 368,18 3 273,00 393,00 3 329,97
Rocznie 55 320,00 5 399,28 829,80 0,00 4 418,16 39 276,00 300,00 39 959,64
Wynagrodzenie pracownika 4 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 477 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Luty 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Marzec 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Kwiecień 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Maj 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Czerwiec 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Lipiec 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Sierpień 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Wrzesień 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Październik 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Listopad 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Grudzień 4 610,00 449,94 299,65 0,00 117,56 5 477,15 zł
Rocznie 55 320,00 5 399,28 3 595,80 0,00 1 410,72 65 725,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 477 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4610 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 627 zł
Całość - kwota brutto 4 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Luty 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Marzec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Kwiecień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Maj 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Czerwiec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Lipiec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Sierpień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Wrzesień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Październik 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Listopad 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Grudzień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 627,00 3 983,00
Rocznie 55 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 256,00 7 524,00 47 796,00
Wynagrodzenie pracownika 4 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Luty 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Marzec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Kwiecień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Maj 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Czerwiec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Lipiec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Sierpień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Wrzesień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Październik 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Listopad 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Grudzień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 zł
Rocznie 55 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 983 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4610 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 415 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 610 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 610,00 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 359,00 0,00 3 836,10
Luty 4 610,00 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 359,00 0,00 3 836,10
Marzec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 633,00 0,00 3 562,10
Kwiecień 4 610,00 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 1 050,00 0,00 3 145,10
Maj 4 610,00 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 1 050,00 0,00 3 145,10
Czerwiec 4 610,00 0,00 0,00 0,00 414,90 0,00 1 050,00 0,00 3 145,10
Lipiec 4 610,00 176,27 72,24 0,00 414,90 15,08 966,00 0,00 2 965,51
Sierpień 4 610,00 176,27 72,24 0,00 414,90 15,08 966,00 0,00 2 965,51
Wrzesień 4 610,00 176,27 72,24 0,00 414,90 15,08 966,00 0,00 2 965,51
Październik 4 610,00 176,27 72,24 0,00 414,90 15,08 966,00 0,00 2 965,51
Listopad 4 610,00 176,27 72,24 0,00 414,90 15,08 966,00 0,00 2 965,51
Grudzień 4 610,00 176,27 72,24 0,00 414,90 15,08 966,00 0,00 2 965,51
Rocznie 55 320,00 1 057,62 433,44 0,00 4 978,80 0,00 10 297,00 0,00 38 462,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 836 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.