Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 48 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 487 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Luty 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Marzec 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Kwiecień 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Maj 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Czerwiec 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Lipiec 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Sierpień 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Wrzesień 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Październik 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Listopad 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Grudzień 487,00 47,53 7,31 11,93 0,00 170,00 0,00 420,23
Rocznie 5 844,00 570,36 87,72 143,16 0,00 2 040,00 0,00 5 042,76
Wynagrodzenie pracownika 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 48 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 587 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Luty 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Marzec 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Kwiecień 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Maj 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Czerwiec 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Lipiec 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Sierpień 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Wrzesień 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Październik 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Listopad 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Grudzień 487,00 47,53 31,66 8,13 12,42 586,74 zł
Rocznie 5 844,00 570,36 379,92 97,56 149,04 7 040,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 487 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 587 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 54 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 44 zł
Zaliczka na podatek 29 zł
Całość - kwota brutto 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Luty 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Marzec 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Kwiecień 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Maj 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Czerwiec 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Lipiec 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Sierpień 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Wrzesień 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Październik 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Listopad 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Grudzień 556,00 54,27 8,34 0,00 44,41 395,00 29,00 419,98
Rocznie 6 672,00 651,24 100,08 0,00 532,92 4 740,00 348,00 5 039,76
Wynagrodzenie pracownika 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 54 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Luty 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Marzec 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Kwiecień 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Maj 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Czerwiec 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Lipiec 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Sierpień 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Wrzesień 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Październik 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Listopad 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Grudzień 556,00 54,27 36,14 0,00 14,18 660,59 zł
Rocznie 6 672,00 651,24 433,68 0,00 170,16 7 927,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Luty 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Marzec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Kwiecień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Maj 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Czerwiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Lipiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Sierpień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Wrzesień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Październik 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Listopad 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Grudzień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Rocznie 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 668,00 792,00 5 040,00
Wynagrodzenie pracownika 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Luty 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Marzec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Kwiecień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Maj 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Czerwiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Lipiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Sierpień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Wrzesień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Październik 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Listopad 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Grudzień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Rocznie 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 420 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Luty 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Marzec 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Kwiecień 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Maj 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Czerwiec 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Lipiec 420,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 156,41
Sierpień 420,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 156,41
Wrzesień 420,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 156,41
Październik 420,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 156,41
Listopad 420,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 156,41
Grudzień 420,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 156,41
Rocznie 5 040,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 458,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 420 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.