Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 48 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 38 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 491 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Luty 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Marzec 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Kwiecień 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Maj 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Czerwiec 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Lipiec 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Sierpień 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Wrzesień 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Październik 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Listopad 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Grudzień 491,00 47,92 7,37 12,03 38,13 174,00 0,00 385,55
Rocznie 5 892,00 575,04 88,44 144,36 0,00 2 088,00 0,00 4 626,60
Wynagrodzenie pracownika 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 48 zł
Ubezpieczenie rentowe 32 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 592 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Luty 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Marzec 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Kwiecień 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Maj 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Czerwiec 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Lipiec 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Sierpień 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Wrzesień 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Październik 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Listopad 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Grudzień 491,00 47,92 31,92 8,20 12,52 591,56 zł
Rocznie 5 892,00 575,04 383,04 98,40 150,24 7 098,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 491 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 386 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 386 zł netto poniesie łączny koszt równy 592 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 55 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 45 zł
Zaliczka na podatek 48 zł
Całość - kwota brutto 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Luty 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Marzec 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Kwiecień 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Maj 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Czerwiec 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Lipiec 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Sierpień 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Wrzesień 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Październik 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Listopad 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Grudzień 560,00 54,66 8,40 0,00 44,72 398,00 48,00 404,46
Rocznie 6 720,00 655,92 100,80 0,00 536,64 4 776,00 36,00 4 853,52
Wynagrodzenie pracownika 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 55 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 665 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Luty 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Marzec 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Kwiecień 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Maj 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Czerwiec 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Lipiec 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Sierpień 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Wrzesień 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Październik 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Listopad 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Grudzień 560,00 54,66 36,40 0,00 14,28 665,34 zł
Rocznie 6 720,00 655,92 436,80 0,00 171,36 7 984,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 404 zł netto poniesie łączny koszt równy 665 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Luty 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Marzec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Kwiecień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Maj 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Czerwiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Lipiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Sierpień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Wrzesień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Październik 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Listopad 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Grudzień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 66,00 420,00
Rocznie 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 668,00 792,00 5 040,00
Wynagrodzenie pracownika 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Luty 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Marzec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Kwiecień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Maj 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Czerwiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Lipiec 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Sierpień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Wrzesień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Październik 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Listopad 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Grudzień 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 zł
Rocznie 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 424 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 153,10
Luty 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 153,10
Marzec 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 153,10
Kwiecień 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 153,10
Maj 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 153,10
Czerwiec 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 153,10
Lipiec 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -110,49
Sierpień 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -110,49
Wrzesień 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -110,49
Październik 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -110,49
Listopad 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -110,49
Grudzień 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -110,49
Rocznie 5 088,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 255,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 153 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.