Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 155 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 460 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Luty 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Marzec 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Kwiecień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Maj 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Czerwiec 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Lipiec 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Sierpień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Wrzesień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Październik 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Listopad 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Grudzień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 460,19 5 207,00 0,00 4 996,79
Rocznie 75 888,00 7 406,64 1 138,32 1 859,28 5 522,28 62 484,00 0,00 59 961,48
Wynagrodzenie pracownika 6 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Luty 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Marzec 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Kwiecień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Maj 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Czerwiec 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Lipiec 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Sierpień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Wrzesień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Październik 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Listopad 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Grudzień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Rocznie 75 888,00 7 406,64 4 932,72 1 267,32 1 935,12 91 429,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 997 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 997 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 481 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Całość - kwota brutto 6 022 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Luty 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Marzec 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Kwiecień 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Maj 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Czerwiec 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Lipiec 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Sierpień 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Wrzesień 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Październik 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Listopad 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Grudzień 6 022,00 587,75 90,33 0,00 480,95 4 275,00 313,00 4 549,97
Rocznie 72 264,00 7 053,00 1 083,96 0,00 5 771,40 51 300,00 3 756,00 54 599,64
Wynagrodzenie pracownika 6 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 155 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Luty 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Marzec 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Kwiecień 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Maj 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Czerwiec 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Lipiec 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Sierpień 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Wrzesień 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Październik 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Listopad 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Grudzień 6 022,00 587,75 391,43 0,00 153,56 7 154,74 zł
Rocznie 72 264,00 7 053,00 4 697,16 0,00 1 842,72 85 856,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 022 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 155 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 716 zł
Całość - kwota brutto 5 266 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Luty 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Marzec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Kwiecień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Maj 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Czerwiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Lipiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Sierpień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Wrzesień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Październik 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Listopad 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Grudzień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Rocznie 63 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 556,00 8 592,00 54 600,00
Wynagrodzenie pracownika 5 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Luty 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Marzec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Kwiecień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Maj 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Czerwiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Lipiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Sierpień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Wrzesień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Październik 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Listopad 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Grudzień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Rocznie 63 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 266 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 978 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 508 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 486 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,00 0,00 4 978,00
Luty 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,00 0,00 4 978,00
Marzec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 0,00 4 310,00
Kwiecień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 0,00 4 155,00
Maj 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 0,00 4 155,00
Czerwiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 0,00 4 155,00
Lipiec 5 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 246,00 0,00 3 976,41
Sierpień 5 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 246,00 0,00 3 976,41
Wrzesień 5 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 246,00 0,00 3 976,41
Październik 5 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 246,00 0,00 3 976,41
Listopad 5 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 246,00 0,00 3 976,41
Grudzień 5 486,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 246,00 0,00 3 976,41
Rocznie 65 832,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 661,00 0,00 50 589,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 978 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.