Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 155 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 491 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Całość - kwota brutto 6 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Luty 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Marzec 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Kwiecień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Maj 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Czerwiec 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Lipiec 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Sierpień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Wrzesień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Październik 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Listopad 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Grudzień 6 324,00 617,22 94,86 154,94 491,13 5 207,00 325,00 4 640,85
Rocznie 75 888,00 7 406,64 1 138,32 1 859,28 3 898,08 62 484,00 0,00 55 690,20
Wynagrodzenie pracownika 6 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Luty 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Marzec 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Kwiecień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Maj 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Czerwiec 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Lipiec 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Sierpień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Wrzesień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Październik 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Listopad 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Grudzień 6 324,00 617,22 411,06 105,61 161,26 7 619,15 zł
Rocznie 75 888,00 7 406,64 4 932,72 1 267,32 1 935,12 91 429,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 641 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 641 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 481 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Całość - kwota brutto 6 026 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Luty 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Marzec 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Kwiecień 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Maj 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Czerwiec 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Lipiec 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Sierpień 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Wrzesień 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Październik 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Listopad 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Grudzień 6 026,00 588,14 90,39 0,00 481,27 4 278,00 513,00 4 352,84
Rocznie 72 312,00 7 057,68 1 084,68 0,00 5 775,24 51 336,00 384,00 52 234,08
Wynagrodzenie pracownika 6 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 392 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Luty 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Marzec 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Kwiecień 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Maj 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Czerwiec 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Lipiec 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Sierpień 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Wrzesień 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Październik 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Listopad 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Grudzień 6 026,00 588,14 391,69 0,00 153,67 7 159,50 zł
Rocznie 72 312,00 7 057,68 4 700,28 0,00 1 844,04 85 914,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 026 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 353 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 353 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 716 zł
Całość - kwota brutto 5 266 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Luty 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Marzec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Kwiecień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Maj 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Czerwiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Lipiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Sierpień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Wrzesień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Październik 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Listopad 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Grudzień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 716,00 4 550,00
Rocznie 63 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 556,00 8 592,00 54 600,00
Wynagrodzenie pracownika 5 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Luty 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Marzec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Kwiecień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Maj 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Czerwiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Lipiec 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Sierpień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Wrzesień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Październik 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Listopad 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Grudzień 5 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 266,00 zł
Rocznie 63 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 266 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 494 zł
Zaliczka na podatek 509 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 494,00 0,00 0,00 0,00 494,46 0,00 509,00 0,00 4 490,54
Luty 5 494,00 0,00 0,00 0,00 494,46 0,00 509,00 0,00 4 490,54
Marzec 5 494,00 0,00 0,00 0,00 494,46 0,00 1 181,00 0,00 3 818,54
Kwiecień 5 494,00 0,00 0,00 0,00 494,46 0,00 1 333,00 0,00 3 666,54
Maj 5 494,00 0,00 0,00 0,00 494,46 0,00 1 333,00 0,00 3 666,54
Czerwiec 5 494,00 0,00 0,00 0,00 494,46 0,00 1 333,00 0,00 3 666,54
Lipiec 5 494,00 176,27 72,24 0,00 494,46 15,08 1 249,00 0,00 3 486,95
Sierpień 5 494,00 176,27 72,24 0,00 494,46 15,08 1 249,00 0,00 3 486,95
Wrzesień 5 494,00 176,27 72,24 0,00 494,46 15,08 1 249,00 0,00 3 486,95
Październik 5 494,00 176,27 72,24 0,00 494,46 15,08 1 249,00 0,00 3 486,95
Listopad 5 494,00 176,27 72,24 0,00 494,46 15,08 1 249,00 0,00 3 486,95
Grudzień 5 494,00 176,27 72,24 0,00 494,46 15,08 1 249,00 0,00 3 486,95
Rocznie 65 928,00 1 057,62 433,44 0,00 5 933,52 0,00 13 692,00 0,00 44 720,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 491 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.