Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 155 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 490 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Całość - kwota brutto 6 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Luty 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Marzec 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Kwiecień 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Maj 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Czerwiec 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Lipiec 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Sierpień 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Wrzesień 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Październik 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Listopad 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Grudzień 6 310,00 615,86 94,65 154,60 490,04 5 195,00 323,00 4 631,85
Rocznie 75 720,00 7 390,32 1 135,80 1 855,20 3 880,80 62 340,00 0,00 55 582,20
Wynagrodzenie pracownika 6 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 410 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Luty 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Marzec 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Kwiecień 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Maj 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Czerwiec 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Lipiec 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Sierpień 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Wrzesień 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Październik 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Listopad 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Grudzień 6 310,00 615,86 410,15 105,38 160,91 7 602,30 zł
Rocznie 75 720,00 7 390,32 4 921,80 1 264,56 1 930,92 91 227,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 632 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 632 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 480 zł
Zaliczka na podatek 512 zł
Całość - kwota brutto 6 012 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Luty 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Marzec 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Kwiecień 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Maj 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Czerwiec 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Lipiec 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Sierpień 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Wrzesień 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Październik 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Listopad 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Grudzień 6 012,00 586,77 90,18 0,00 480,15 4 268,00 512,00 4 342,74
Rocznie 72 144,00 7 041,24 1 082,16 0,00 5 761,80 51 216,00 384,00 52 112,88
Wynagrodzenie pracownika 6 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 143 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Luty 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Marzec 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Kwiecień 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Maj 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Czerwiec 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Lipiec 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Sierpień 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Wrzesień 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Październik 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Listopad 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Grudzień 6 012,00 586,77 390,78 0,00 153,30 7 142,85 zł
Rocznie 72 144,00 7 041,24 4 689,36 0,00 1 839,60 85 714,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 343 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 343 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 143 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 715 zł
Całość - kwota brutto 5 255 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Luty 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Marzec 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Kwiecień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Maj 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Czerwiec 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Lipiec 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Sierpień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Wrzesień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Październik 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Listopad 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Grudzień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 715,00 4 540,00
Rocznie 63 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 448,00 8 580,00 54 480,00
Wynagrodzenie pracownika 5 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 255 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Luty 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Marzec 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Kwiecień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Maj 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Czerwiec 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Lipiec 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Sierpień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Wrzesień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Październik 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Listopad 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Grudzień 5 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,00 zł
Rocznie 63 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 255 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 255 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 493 zł
Zaliczka na podatek 507 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 482,00 0,00 0,00 0,00 493,38 0,00 507,00 0,00 4 481,62
Luty 5 482,00 0,00 0,00 0,00 493,38 0,00 507,00 0,00 4 481,62
Marzec 5 482,00 0,00 0,00 0,00 493,38 0,00 1 174,00 0,00 3 814,62
Kwiecień 5 482,00 0,00 0,00 0,00 493,38 0,00 1 329,00 0,00 3 659,62
Maj 5 482,00 0,00 0,00 0,00 493,38 0,00 1 329,00 0,00 3 659,62
Czerwiec 5 482,00 0,00 0,00 0,00 493,38 0,00 1 329,00 0,00 3 659,62
Lipiec 5 482,00 176,27 72,24 0,00 493,38 15,08 1 245,00 0,00 3 480,03
Sierpień 5 482,00 176,27 72,24 0,00 493,38 15,08 1 245,00 0,00 3 480,03
Wrzesień 5 482,00 176,27 72,24 0,00 493,38 15,08 1 245,00 0,00 3 480,03
Październik 5 482,00 176,27 72,24 0,00 493,38 15,08 1 245,00 0,00 3 480,03
Listopad 5 482,00 176,27 72,24 0,00 493,38 15,08 1 245,00 0,00 3 480,03
Grudzień 5 482,00 176,27 72,24 0,00 493,38 15,08 1 245,00 0,00 3 480,03
Rocznie 65 784,00 1 057,62 433,44 0,00 5 920,56 0,00 13 645,00 0,00 44 636,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 482 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.