Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 6 295 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Luty 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Marzec 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Kwiecień 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Maj 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Czerwiec 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Lipiec 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Sierpień 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Wrzesień 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Październik 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Listopad 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Grudzień 6 295,00 614,39 94,43 154,23 488,88 5 182,00 322,00 4 621,07
Rocznie 75 540,00 7 372,68 1 133,16 1 850,76 3 862,08 62 184,00 0,00 55 452,84
Wynagrodzenie pracownika 6 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 584 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Luty 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Marzec 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Kwiecień 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Maj 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Czerwiec 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Lipiec 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Sierpień 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Wrzesień 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Październik 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Listopad 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Grudzień 6 295,00 614,39 409,18 105,13 160,53 7 584,23 zł
Rocznie 75 540,00 7 372,68 4 910,16 1 261,56 1 926,36 91 010,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 295 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 621 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 621 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 584 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 479 zł
Zaliczka na podatek 511 zł
Całość - kwota brutto 5 999 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Luty 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Marzec 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Kwiecień 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Maj 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Czerwiec 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Lipiec 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Sierpień 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Wrzesień 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Październik 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Listopad 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Grudzień 5 999,00 585,50 89,99 0,00 479,12 4 259,00 511,00 4 333,31
Rocznie 71 988,00 7 026,00 1 079,88 0,00 5 749,44 51 108,00 384,00 51 999,72
Wynagrodzenie pracownika 5 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 127 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Luty 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Marzec 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Kwiecień 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Maj 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Czerwiec 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Lipiec 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Sierpień 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Wrzesień 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Październik 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Listopad 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Grudzień 5 999,00 585,50 389,94 0,00 152,98 7 127,42 zł
Rocznie 71 988,00 7 026,00 4 679,28 0,00 1 835,76 85 529,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 999 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 333 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 333 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 127 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 713 zł
Całość - kwota brutto 5 243 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Luty 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Marzec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Kwiecień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Maj 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Czerwiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Lipiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Sierpień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Wrzesień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Październik 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Listopad 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Grudzień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Rocznie 62 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 328,00 8 556,00 54 360,00
Wynagrodzenie pracownika 5 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 243 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Luty 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Marzec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Kwiecień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Maj 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Czerwiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Lipiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Sierpień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Wrzesień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Październik 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Listopad 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Grudzień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Rocznie 62 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 243 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 243 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 492 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 505,00 0,00 4 472,70
Luty 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 505,00 0,00 4 472,70
Marzec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 166,00 0,00 3 811,70
Kwiecień 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 325,00 0,00 3 652,70
Maj 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 325,00 0,00 3 652,70
Czerwiec 5 470,00 0,00 0,00 0,00 492,30 0,00 1 325,00 0,00 3 652,70
Lipiec 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Sierpień 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Wrzesień 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Październik 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Listopad 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Grudzień 5 470,00 176,27 72,24 0,00 492,30 15,08 1 241,00 0,00 3 473,11
Rocznie 65 640,00 1 057,62 433,44 0,00 5 907,60 0,00 13 597,00 0,00 44 553,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 473 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.