Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 416 zł
Całość - kwota brutto 6 299 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Luty 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Marzec 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Kwiecień 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Maj 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Czerwiec 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Lipiec 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Sierpień 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Wrzesień 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Październik 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Listopad 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Grudzień 6 299,00 614,78 94,49 154,33 489,19 5 185,00 416,00 4 530,21
Rocznie 75 588,00 7 377,36 1 133,88 1 851,96 5 870,28 62 220,00 4 992,00 54 362,52
Wynagrodzenie pracownika 6 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 589 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Luty 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Marzec 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Kwiecień 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Maj 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Czerwiec 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Lipiec 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Sierpień 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Wrzesień 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Październik 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Listopad 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Grudzień 6 299,00 614,78 409,44 105,19 160,63 7 589,04 zł
Rocznie 75 588,00 7 377,36 4 913,28 1 262,28 1 927,56 91 068,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 589 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 479 zł
Zaliczka na podatek 311 zł
Całość - kwota brutto 5 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Luty 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Marzec 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Kwiecień 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Maj 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Czerwiec 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Lipiec 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Sierpień 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Wrzesień 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Październik 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Listopad 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Grudzień 5 995,00 585,11 89,93 0,00 478,80 4 256,00 311,00 4 530,16
Rocznie 71 940,00 7 021,32 1 079,16 0,00 5 745,60 51 072,00 3 732,00 54 361,92
Wynagrodzenie pracownika 5 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Luty 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Marzec 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Kwiecień 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Maj 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Czerwiec 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Lipiec 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Sierpień 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Wrzesień 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Październik 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Listopad 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Grudzień 5 995,00 585,11 389,68 0,00 152,88 7 122,67 zł
Rocznie 71 940,00 7 021,32 4 676,16 0,00 1 834,56 85 472,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 713 zł
Całość - kwota brutto 5 243 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Luty 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Marzec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Kwiecień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Maj 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Czerwiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Lipiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Sierpień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Wrzesień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Październik 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Listopad 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Grudzień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 713,00 4 530,00
Rocznie 62 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 328,00 8 556,00 54 360,00
Wynagrodzenie pracownika 5 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 243 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Luty 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Marzec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Kwiecień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Maj 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Czerwiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Lipiec 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Sierpień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Wrzesień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Październik 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Listopad 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Grudzień 5 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,00 zł
Rocznie 62 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 243 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 243 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 557 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 469 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 557,00 0,00 4 530,19
Luty 5 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 557,00 0,00 4 530,19
Marzec 5 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 557,00 0,00 4 530,19
Kwiecień 5 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 557,00 0,00 4 530,19
Maj 5 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 557,00 0,00 4 530,19
Czerwiec 5 469,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 557,00 0,00 4 530,19
Lipiec 5 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 516,00 0,00 4 325,99
Sierpień 5 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 516,00 0,00 4 325,99
Wrzesień 5 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 516,00 0,00 4 325,99
Październik 5 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 516,00 0,00 4 325,99
Listopad 5 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 516,00 0,00 4 325,99
Grudzień 5 469,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 516,00 0,00 4 325,99
Rocznie 65 628,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 438,00 0,00 53 137,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 469 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 530 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ