Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 612 zł
Ubezpieczenie emerytalne 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 488 zł
Zaliczka na podatek 320 zł
Całość - kwota brutto 6 281 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Luty 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Marzec 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Kwiecień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Maj 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Czerwiec 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Lipiec 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Sierpień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Wrzesień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Październik 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Listopad 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Grudzień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 487,79 5 170,00 320,00 4 612,08
Rocznie 75 372,00 7 356,36 1 130,64 1 846,56 3 844,80 62 040,00 0,00 55 344,96
Wynagrodzenie pracownika 6 281 zł
Ubezpieczenie emerytalne 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 408 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Luty 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Marzec 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Kwiecień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Maj 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Czerwiec 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Lipiec 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Sierpień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Wrzesień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Październik 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Listopad 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Grudzień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Rocznie 75 372,00 7 356,36 4 899,24 1 258,68 1 921,92 90 808,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 281 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 612 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 612 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 478 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Całość - kwota brutto 5 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Luty 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Marzec 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Kwiecień 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Maj 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Czerwiec 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Lipiec 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Sierpień 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Wrzesień 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Październik 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Listopad 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Grudzień 5 986,00 584,23 89,79 0,00 478,08 4 250,00 510,00 4 323,90
Rocznie 71 832,00 7 010,76 1 077,48 0,00 5 736,96 51 000,00 384,00 51 886,80
Wynagrodzenie pracownika 5 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 112 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Luty 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Marzec 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Kwiecień 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Maj 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Czerwiec 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Lipiec 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Sierpień 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Wrzesień 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Październik 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Listopad 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Grudzień 5 986,00 584,23 389,09 0,00 152,65 7 111,97 zł
Rocznie 71 832,00 7 010,76 4 669,08 0,00 1 831,80 85 343,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 324 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 324 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 112 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 711 zł
Całość - kwota brutto 5 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Luty 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Marzec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Kwiecień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Maj 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Czerwiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Lipiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Sierpień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Wrzesień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Październik 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Listopad 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Grudzień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Rocznie 62 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 220,00 8 532,00 54 240,00
Wynagrodzenie pracownika 5 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Luty 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Marzec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Kwiecień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Maj 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Czerwiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Lipiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Sierpień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Wrzesień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Październik 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Listopad 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Grudzień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Rocznie 62 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 491 zł
Zaliczka na podatek 503 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 458,00 0,00 0,00 0,00 491,22 0,00 503,00 0,00 4 463,78
Luty 5 458,00 0,00 0,00 0,00 491,22 0,00 503,00 0,00 4 463,78
Marzec 5 458,00 0,00 0,00 0,00 491,22 0,00 1 159,00 0,00 3 807,78
Kwiecień 5 458,00 0,00 0,00 0,00 491,22 0,00 1 322,00 0,00 3 644,78
Maj 5 458,00 0,00 0,00 0,00 491,22 0,00 1 322,00 0,00 3 644,78
Czerwiec 5 458,00 0,00 0,00 0,00 491,22 0,00 1 322,00 0,00 3 644,78
Lipiec 5 458,00 176,27 72,24 0,00 491,22 15,08 1 237,00 0,00 3 466,19
Sierpień 5 458,00 176,27 72,24 0,00 491,22 15,08 1 237,00 0,00 3 466,19
Wrzesień 5 458,00 176,27 72,24 0,00 491,22 15,08 1 237,00 0,00 3 466,19
Październik 5 458,00 176,27 72,24 0,00 491,22 15,08 1 237,00 0,00 3 466,19
Listopad 5 458,00 176,27 72,24 0,00 491,22 15,08 1 237,00 0,00 3 466,19
Grudzień 5 458,00 176,27 72,24 0,00 491,22 15,08 1 237,00 0,00 3 466,19
Rocznie 65 496,00 1 057,62 433,44 0,00 5 894,64 0,00 13 553,00 0,00 44 466,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 464 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.