Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 281 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Luty 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Marzec 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Kwiecień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Maj 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Czerwiec 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Lipiec 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Sierpień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Wrzesień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Październik 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Listopad 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Grudzień 6 281,00 613,03 94,22 153,88 453,90 5 170,00 0,00 4 965,97
Rocznie 75 372,00 7 356,36 1 130,64 1 846,56 5 446,80 62 040,00 0,00 59 591,64
Wynagrodzenie pracownika 6 281 zł
Ubezpieczenie emerytalne 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 408 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Luty 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Marzec 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Kwiecień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Maj 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Czerwiec 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Lipiec 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Sierpień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Wrzesień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Październik 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Listopad 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Grudzień 6 281,00 613,03 408,27 104,89 160,16 7 567,35 zł
Rocznie 75 372,00 7 356,36 4 899,24 1 258,68 1 921,92 90 808,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 281 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 966 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 966 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 478 zł
Zaliczka na podatek 311 zł
Całość - kwota brutto 5 982 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Luty 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Marzec 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Kwiecień 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Maj 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Czerwiec 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Lipiec 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Sierpień 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Wrzesień 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Październik 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Listopad 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Grudzień 5 982,00 583,84 89,73 0,00 477,76 4 247,00 311,00 4 519,67
Rocznie 71 784,00 7 006,08 1 076,76 0,00 5 733,12 50 964,00 3 732,00 54 236,04
Wynagrodzenie pracownika 5 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 107 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Luty 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Marzec 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Kwiecień 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Maj 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Czerwiec 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Lipiec 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Sierpień 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Wrzesień 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Październik 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Listopad 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Grudzień 5 982,00 583,84 388,83 0,00 152,54 7 107,21 zł
Rocznie 71 784,00 7 006,08 4 665,96 0,00 1 830,48 85 286,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 982 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 107 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 711 zł
Całość - kwota brutto 5 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Luty 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Marzec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Kwiecień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Maj 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Czerwiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Lipiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Sierpień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Wrzesień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Październik 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Listopad 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Grudzień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 711,00 4 520,00
Rocznie 62 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 220,00 8 532,00 54 240,00
Wynagrodzenie pracownika 5 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Luty 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Marzec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Kwiecień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Maj 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Czerwiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Lipiec 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Sierpień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Wrzesień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Październik 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Listopad 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Grudzień 5 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 zł
Rocznie 62 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 4 948,00
Luty 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 4 948,00
Marzec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 154,00 0,00 4 296,00
Kwiecień 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 0,00 4 131,00
Maj 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 0,00 4 131,00
Czerwiec 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 0,00 4 131,00
Lipiec 5 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 235,00 0,00 3 951,41
Sierpień 5 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 235,00 0,00 3 951,41
Wrzesień 5 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 235,00 0,00 3 951,41
Październik 5 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 235,00 0,00 3 951,41
Listopad 5 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 235,00 0,00 3 951,41
Grudzień 5 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 235,00 0,00 3 951,41
Rocznie 65 400,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 525,00 0,00 50 293,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 948 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.