Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 487 zł
Zaliczka na podatek 319 zł
Całość - kwota brutto 6 267 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Luty 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Marzec 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Kwiecień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Maj 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Czerwiec 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Lipiec 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Sierpień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Wrzesień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Październik 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Listopad 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Grudzień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 486,70 5 158,00 319,00 4 602,09
Rocznie 75 204,00 7 339,92 1 128,12 1 842,48 3 827,52 61 896,00 0,00 55 225,08
Wynagrodzenie pracownika 6 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 407 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Luty 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Marzec 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Kwiecień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Maj 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Czerwiec 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Lipiec 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Sierpień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Wrzesień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Październik 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Listopad 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Grudzień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Rocznie 75 204,00 7 339,92 4 888,32 1 255,92 1 917,72 90 605,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 267 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 602 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 602 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 315 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 477 zł
Zaliczka na podatek 509 zł
Całość - kwota brutto 5 973 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Luty 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Marzec 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Kwiecień 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Maj 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Czerwiec 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Lipiec 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Sierpień 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Wrzesień 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Październik 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Listopad 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Grudzień 5 973,00 582,96 89,60 0,00 477,04 4 240,00 509,00 4 314,60
Rocznie 71 676,00 6 995,52 1 075,20 0,00 5 724,48 50 880,00 384,00 51 775,20
Wynagrodzenie pracownika 5 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 388 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Luty 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Marzec 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Kwiecień 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Maj 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Czerwiec 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Lipiec 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Sierpień 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Wrzesień 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Październik 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Listopad 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Grudzień 5 973,00 582,96 388,25 0,00 152,31 7 096,52 zł
Rocznie 71 676,00 6 995,52 4 659,00 0,00 1 827,72 85 158,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 973 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 315 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 315 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 710 zł
Całość - kwota brutto 5 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Luty 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Marzec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Kwiecień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Maj 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Czerwiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Lipiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Sierpień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Wrzesień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Październik 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Listopad 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Grudzień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Rocznie 62 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 112,00 8 520,00 54 120,00
Wynagrodzenie pracownika 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Luty 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Marzec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Kwiecień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Maj 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Czerwiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Lipiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Sierpień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Wrzesień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Październik 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Listopad 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Grudzień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Rocznie 62 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 490 zł
Zaliczka na podatek 501 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 446 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 446,00 0,00 0,00 0,00 490,14 0,00 501,00 0,00 4 454,86
Luty 5 446,00 0,00 0,00 0,00 490,14 0,00 501,00 0,00 4 454,86
Marzec 5 446,00 0,00 0,00 0,00 490,14 0,00 1 152,00 0,00 3 803,86
Kwiecień 5 446,00 0,00 0,00 0,00 490,14 0,00 1 318,00 0,00 3 637,86
Maj 5 446,00 0,00 0,00 0,00 490,14 0,00 1 318,00 0,00 3 637,86
Czerwiec 5 446,00 0,00 0,00 0,00 490,14 0,00 1 318,00 0,00 3 637,86
Lipiec 5 446,00 176,27 72,24 0,00 490,14 15,08 1 233,00 0,00 3 459,27
Sierpień 5 446,00 176,27 72,24 0,00 490,14 15,08 1 233,00 0,00 3 459,27
Wrzesień 5 446,00 176,27 72,24 0,00 490,14 15,08 1 233,00 0,00 3 459,27
Październik 5 446,00 176,27 72,24 0,00 490,14 15,08 1 233,00 0,00 3 459,27
Listopad 5 446,00 176,27 72,24 0,00 490,14 15,08 1 233,00 0,00 3 459,27
Grudzień 5 446,00 176,27 72,24 0,00 490,14 15,08 1 233,00 0,00 3 459,27
Rocznie 65 352,00 1 057,62 433,44 0,00 5 881,68 0,00 13 506,00 0,00 44 382,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 446 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 455 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.