Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 452 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 267 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Luty 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Marzec 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Kwiecień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Maj 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Czerwiec 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Lipiec 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Sierpień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Wrzesień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Październik 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Listopad 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Grudzień 6 267,00 611,66 94,01 153,54 451,86 5 158,00 0,00 4 955,93
Rocznie 75 204,00 7 339,92 1 128,12 1 842,48 5 422,32 61 896,00 0,00 59 471,16
Wynagrodzenie pracownika 6 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 407 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 105 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Luty 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Marzec 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Kwiecień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Maj 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Czerwiec 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Lipiec 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Sierpień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Wrzesień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Październik 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Listopad 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Grudzień 6 267,00 611,66 407,36 104,66 159,81 7 550,49 zł
Rocznie 75 204,00 7 339,92 4 888,32 1 255,92 1 917,72 90 605,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 267 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 956 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 956 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 477 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Całość - kwota brutto 5 969 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Luty 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Marzec 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Kwiecień 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Maj 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Czerwiec 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Lipiec 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Sierpień 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Wrzesień 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Październik 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Listopad 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Grudzień 5 969,00 582,57 89,54 0,00 476,72 4 238,00 310,00 4 510,17
Rocznie 71 628,00 6 990,84 1 074,48 0,00 5 720,64 50 856,00 3 720,00 54 122,04
Wynagrodzenie pracownika 5 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 388 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 092 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Luty 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Marzec 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Kwiecień 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Maj 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Czerwiec 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Lipiec 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Sierpień 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Wrzesień 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Październik 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Listopad 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Grudzień 5 969,00 582,57 387,99 0,00 152,21 7 091,77 zł
Rocznie 71 628,00 6 990,84 4 655,88 0,00 1 826,52 85 101,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 969 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 092 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 710 zł
Całość - kwota brutto 5 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Luty 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Marzec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Kwiecień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Maj 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Czerwiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Lipiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Sierpień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Wrzesień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Październik 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Listopad 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Grudzień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Rocznie 62 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 112,00 8 520,00 54 120,00
Wynagrodzenie pracownika 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Luty 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Marzec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Kwiecień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Maj 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Czerwiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Lipiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Sierpień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Wrzesień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Październik 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Listopad 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Grudzień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Rocznie 62 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 499 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 438 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 4 939,00
Luty 5 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 4 939,00
Marzec 5 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,00 0,00 4 291,00
Kwiecień 5 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 0,00 4 123,00
Maj 5 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 0,00 4 123,00
Czerwiec 5 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 0,00 4 123,00
Lipiec 5 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 231,00 0,00 3 943,41
Sierpień 5 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 231,00 0,00 3 943,41
Wrzesień 5 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 231,00 0,00 3 943,41
Październik 5 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 231,00 0,00 3 943,41
Listopad 5 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 231,00 0,00 3 943,41
Grudzień 5 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 231,00 0,00 3 943,41
Rocznie 65 256,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 476,00 0,00 50 198,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 939 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.