Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 592 zł
Ubezpieczenie emerytalne 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 153 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 486 zł
Zaliczka na podatek 318 zł
Całość - kwota brutto 6 253 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Luty 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Marzec 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Kwiecień 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Maj 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Czerwiec 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Lipiec 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Sierpień 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Wrzesień 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Październik 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Listopad 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Grudzień 6 253,00 610,29 93,80 153,20 485,61 5 146,00 318,00 4 592,10
Rocznie 75 036,00 7 323,48 1 125,60 1 838,40 3 810,24 61 752,00 0,00 55 105,20
Wynagrodzenie pracownika 6 253 zł
Ubezpieczenie emerytalne 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 406 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 534 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Luty 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Marzec 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Kwiecień 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Maj 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Czerwiec 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Lipiec 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Sierpień 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Wrzesień 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Październik 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Listopad 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Grudzień 6 253,00 610,29 406,45 104,43 159,45 7 533,62 zł
Rocznie 75 036,00 7 323,48 4 877,40 1 253,16 1 913,40 90 403,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 592 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 592 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 534 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 304 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 476 zł
Zaliczka na podatek 508 zł
Całość - kwota brutto 5 959 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Luty 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Marzec 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Kwiecień 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Maj 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Czerwiec 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Lipiec 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Sierpień 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Wrzesień 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Październik 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Listopad 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Grudzień 5 959,00 581,60 89,39 0,00 475,92 4 230,00 508,00 4 304,49
Rocznie 71 508,00 6 979,20 1 072,68 0,00 5 711,04 50 760,00 384,00 51 653,88
Wynagrodzenie pracownika 5 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 080 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Luty 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Marzec 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Kwiecień 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Maj 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Czerwiec 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Lipiec 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Sierpień 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Wrzesień 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Październik 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Listopad 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Grudzień 5 959,00 581,60 387,34 0,00 151,96 7 079,90 zł
Rocznie 71 508,00 6 979,20 4 648,08 0,00 1 823,52 84 958,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 959 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 304 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 304 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 080 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 708 zł
Całość - kwota brutto 5 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Luty 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Marzec 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Kwiecień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Maj 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Czerwiec 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Lipiec 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Sierpień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Wrzesień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Październik 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Listopad 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Grudzień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,00 708,00 4 500,00
Rocznie 62 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 992,00 8 496,00 54 000,00
Wynagrodzenie pracownika 5 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Luty 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Marzec 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Kwiecień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Maj 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Czerwiec 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Lipiec 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Sierpień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Wrzesień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Październik 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Listopad 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Grudzień 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 zł
Rocznie 62 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 489 zł
Zaliczka na podatek 499 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 434,00 0,00 0,00 0,00 489,06 0,00 499,00 0,00 4 445,94
Luty 5 434,00 0,00 0,00 0,00 489,06 0,00 499,00 0,00 4 445,94
Marzec 5 434,00 0,00 0,00 0,00 489,06 0,00 1 144,00 0,00 3 800,94
Kwiecień 5 434,00 0,00 0,00 0,00 489,06 0,00 1 314,00 0,00 3 630,94
Maj 5 434,00 0,00 0,00 0,00 489,06 0,00 1 314,00 0,00 3 630,94
Czerwiec 5 434,00 0,00 0,00 0,00 489,06 0,00 1 314,00 0,00 3 630,94
Lipiec 5 434,00 176,27 72,24 0,00 489,06 15,08 1 229,00 0,00 3 452,35
Sierpień 5 434,00 176,27 72,24 0,00 489,06 15,08 1 229,00 0,00 3 452,35
Wrzesień 5 434,00 176,27 72,24 0,00 489,06 15,08 1 229,00 0,00 3 452,35
Październik 5 434,00 176,27 72,24 0,00 489,06 15,08 1 229,00 0,00 3 452,35
Listopad 5 434,00 176,27 72,24 0,00 489,06 15,08 1 229,00 0,00 3 452,35
Grudzień 5 434,00 176,27 72,24 0,00 489,06 15,08 1 229,00 0,00 3 452,35
Rocznie 65 208,00 1 057,62 433,44 0,00 5 868,72 0,00 13 458,00 0,00 44 299,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 446 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.