Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 609 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 153 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 485 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Całość - kwota brutto 6 239 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Luty 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Marzec 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Kwiecień 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Maj 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Czerwiec 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Lipiec 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Sierpień 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Wrzesień 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Październik 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Listopad 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Grudzień 6 239,00 608,93 93,59 152,86 484,53 5 134,00 316,00 4 583,09
Rocznie 74 868,00 7 307,16 1 123,08 1 834,32 3 792,96 61 608,00 0,00 54 997,08
Wynagrodzenie pracownika 6 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 609 zł
Ubezpieczenie rentowe 406 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 517 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Luty 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Marzec 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Kwiecień 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Maj 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Czerwiec 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Lipiec 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Sierpień 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Wrzesień 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Październik 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Listopad 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Grudzień 6 239,00 608,93 405,54 104,19 159,10 7 516,76 zł
Rocznie 74 868,00 7 307,16 4 866,48 1 250,28 1 909,20 90 201,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 239 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 583 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 583 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 517 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 475 zł
Zaliczka na podatek 507 zł
Całość - kwota brutto 5 946 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Luty 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Marzec 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Kwiecień 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Maj 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Czerwiec 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Lipiec 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Sierpień 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Wrzesień 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Październik 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Listopad 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Grudzień 5 946,00 580,33 89,19 0,00 474,88 4 221,00 507,00 4 295,08
Rocznie 71 352,00 6 963,96 1 070,28 0,00 5 698,56 50 652,00 384,00 51 540,96
Wynagrodzenie pracownika 5 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 386 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 064 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Luty 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Marzec 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Kwiecień 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Maj 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Czerwiec 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Lipiec 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Sierpień 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Wrzesień 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Październik 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Listopad 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Grudzień 5 946,00 580,33 386,49 0,00 151,63 7 064,45 zł
Rocznie 71 352,00 6 963,96 4 637,88 0,00 1 819,56 84 773,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 946 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 295 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 295 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 064 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 707 zł
Całość - kwota brutto 5 197 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Luty 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Marzec 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Kwiecień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Maj 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Czerwiec 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Lipiec 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Sierpień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Wrzesień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Październik 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Listopad 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Grudzień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,00 707,00 4 490,00
Rocznie 62 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 896,00 8 484,00 53 880,00
Wynagrodzenie pracownika 5 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 197 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Luty 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Marzec 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Kwiecień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Maj 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Czerwiec 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Lipiec 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Sierpień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Wrzesień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Październik 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Listopad 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Grudzień 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 197,00 zł
Rocznie 62 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 364,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 197 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 488 zł
Zaliczka na podatek 497 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 422 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 422,00 0,00 0,00 0,00 487,98 0,00 497,00 0,00 4 437,02
Luty 5 422,00 0,00 0,00 0,00 487,98 0,00 497,00 0,00 4 437,02
Marzec 5 422,00 0,00 0,00 0,00 487,98 0,00 1 137,00 0,00 3 797,02
Kwiecień 5 422,00 0,00 0,00 0,00 487,98 0,00 1 310,00 0,00 3 624,02
Maj 5 422,00 0,00 0,00 0,00 487,98 0,00 1 310,00 0,00 3 624,02
Czerwiec 5 422,00 0,00 0,00 0,00 487,98 0,00 1 310,00 0,00 3 624,02
Lipiec 5 422,00 176,27 72,24 0,00 487,98 15,08 1 226,00 0,00 3 444,43
Sierpień 5 422,00 176,27 72,24 0,00 487,98 15,08 1 226,00 0,00 3 444,43
Wrzesień 5 422,00 176,27 72,24 0,00 487,98 15,08 1 226,00 0,00 3 444,43
Październik 5 422,00 176,27 72,24 0,00 487,98 15,08 1 226,00 0,00 3 444,43
Listopad 5 422,00 176,27 72,24 0,00 487,98 15,08 1 226,00 0,00 3 444,43
Grudzień 5 422,00 176,27 72,24 0,00 487,98 15,08 1 226,00 0,00 3 444,43
Rocznie 65 064,00 1 057,62 433,44 0,00 5 855,76 0,00 13 417,00 0,00 44 209,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 422 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 437 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.