Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 153 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 225 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Luty 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Marzec 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Kwiecień 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Maj 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Czerwiec 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Lipiec 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Sierpień 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Wrzesień 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Październik 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Listopad 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Grudzień 6 225,00 607,56 93,38 152,51 445,74 5 122,00 0,00 4 925,81
Rocznie 74 700,00 7 290,72 1 120,56 1 830,12 5 348,88 61 464,00 0,00 59 109,72
Wynagrodzenie pracownika 6 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Luty 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Marzec 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Kwiecień 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Maj 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Czerwiec 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Lipiec 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Sierpień 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Wrzesień 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Październik 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Listopad 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Grudzień 6 225,00 607,56 404,63 103,96 158,74 7 499,89 zł
Rocznie 74 700,00 7 290,72 4 855,56 1 247,52 1 904,88 89 998,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 225 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 926 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 308 zł
Całość - kwota brutto 5 929 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Luty 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Marzec 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Kwiecień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Maj 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Czerwiec 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Lipiec 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Sierpień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Wrzesień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Październik 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Listopad 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Grudzień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Rocznie 71 148,00 6 944,04 1 067,28 0,00 5 682,36 50 508,00 3 696,00 53 758,32
Wynagrodzenie pracownika 5 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 044 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Luty 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Marzec 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Kwiecień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Maj 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Czerwiec 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Lipiec 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Sierpień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Wrzesień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Październik 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Listopad 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Grudzień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Rocznie 71 148,00 6 944,04 4 624,68 0,00 1 814,28 84 531,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 929 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 044 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 705 zł
Całość - kwota brutto 5 185 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Luty 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Marzec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Kwiecień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Maj 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Czerwiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Lipiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Sierpień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Wrzesień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Październik 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Listopad 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Grudzień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Rocznie 62 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 776,00 8 460,00 53 760,00
Wynagrodzenie pracownika 5 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 185 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Luty 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Marzec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Kwiecień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Maj 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Czerwiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Lipiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Sierpień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Wrzesień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Październik 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Listopad 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Grudzień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Rocznie 62 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 185 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 493 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 401 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 0,00 4 908,00
Luty 5 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 0,00 4 908,00
Marzec 5 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124,00 0,00 4 277,00
Kwiecień 5 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303,00 0,00 4 098,00
Maj 5 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303,00 0,00 4 098,00
Czerwiec 5 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303,00 0,00 4 098,00
Lipiec 5 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 219,00 0,00 3 918,41
Sierpień 5 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 219,00 0,00 3 918,41
Wrzesień 5 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 219,00 0,00 3 918,41
Październik 5 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 219,00 0,00 3 918,41
Listopad 5 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 219,00 0,00 3 918,41
Grudzień 5 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 219,00 0,00 3 918,41
Rocznie 64 812,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 333,00 0,00 49 897,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 908 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ