Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 153 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 484 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 6 229 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Luty 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Marzec 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Kwiecień 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Maj 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Czerwiec 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Lipiec 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Sierpień 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Wrzesień 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Październik 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Listopad 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Grudzień 6 229,00 607,95 93,44 152,61 483,75 5 125,00 411,00 4 480,25
Rocznie 74 748,00 7 295,40 1 121,28 1 831,32 5 805,00 61 500,00 4 932,00 53 763,00
Wynagrodzenie pracownika 6 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 153 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Luty 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Marzec 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Kwiecień 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Maj 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Czerwiec 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Lipiec 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Sierpień 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Wrzesień 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Październik 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Listopad 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Grudzień 6 229,00 607,95 404,89 104,02 158,84 7 504,70 zł
Rocznie 74 748,00 7 295,40 4 858,68 1 248,24 1 906,08 90 056,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 308 zł
Całość - kwota brutto 5 929 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Luty 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Marzec 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Kwiecień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Maj 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Czerwiec 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Lipiec 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Sierpień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Wrzesień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Październik 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Listopad 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Grudzień 5 929,00 578,67 88,94 0,00 473,53 4 209,00 308,00 4 479,86
Rocznie 71 148,00 6 944,04 1 067,28 0,00 5 682,36 50 508,00 3 696,00 53 758,32
Wynagrodzenie pracownika 5 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 044 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Luty 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Marzec 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Kwiecień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Maj 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Czerwiec 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Lipiec 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Sierpień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Wrzesień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Październik 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Listopad 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Grudzień 5 929,00 578,67 385,39 0,00 151,19 7 044,25 zł
Rocznie 71 148,00 6 944,04 4 624,68 0,00 1 814,28 84 531,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 929 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 044 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 705 zł
Całość - kwota brutto 5 185 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Luty 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Marzec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Kwiecień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Maj 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Czerwiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Lipiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Sierpień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Wrzesień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Październik 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Listopad 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Grudzień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 148,00 705,00 4 480,00
Rocznie 62 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 776,00 8 460,00 53 760,00
Wynagrodzenie pracownika 5 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 185 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Luty 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Marzec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Kwiecień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Maj 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Czerwiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Lipiec 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Sierpień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Wrzesień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Październik 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Listopad 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Grudzień 5 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 zł
Rocznie 62 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 185 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 547 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 409 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 547,00 0,00 4 480,19
Luty 5 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 547,00 0,00 4 480,19
Marzec 5 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 547,00 0,00 4 480,19
Kwiecień 5 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 547,00 0,00 4 480,19
Maj 5 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 547,00 0,00 4 480,19
Czerwiec 5 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 547,00 0,00 4 480,19
Lipiec 5 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 505,00 0,00 4 276,99
Sierpień 5 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 505,00 0,00 4 276,99
Wrzesień 5 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 505,00 0,00 4 276,99
Październik 5 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 505,00 0,00 4 276,99
Listopad 5 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 505,00 0,00 4 276,99
Grudzień 5 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 505,00 0,00 4 276,99
Rocznie 64 908,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 312,00 0,00 52 543,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 480 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ