Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 152 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 482 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Całość - kwota brutto 6 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Luty 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Marzec 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Kwiecień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Maj 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Czerwiec 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Lipiec 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Sierpień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Wrzesień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Październik 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Listopad 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Grudzień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 482,27 5 109,00 313,00 4 563,33
Rocznie 74 520,00 7 273,20 1 117,80 1 825,80 3 756,96 61 308,00 0,00 54 759,96
Wynagrodzenie pracownika 6 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Luty 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Marzec 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Kwiecień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Maj 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Czerwiec 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Lipiec 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Sierpień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Wrzesień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Październik 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Listopad 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Grudzień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Rocznie 74 520,00 7 273,20 4 843,80 1 244,52 1 900,32 89 781,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 563 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 563 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 473 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Całość - kwota brutto 5 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Luty 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Marzec 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Kwiecień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Maj 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Czerwiec 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Lipiec 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Sierpień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Wrzesień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Październik 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Listopad 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Grudzień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Rocznie 71 040,00 6 933,48 1 065,60 0,00 5 673,72 50 436,00 384,00 51 314,88
Wynagrodzenie pracownika 5 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 034 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Luty 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Marzec 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Kwiecień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Maj 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Czerwiec 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Lipiec 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Sierpień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Wrzesień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Październik 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Listopad 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Grudzień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Rocznie 71 040,00 6 933,48 4 617,60 0,00 1 811,52 84 402,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 276 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 276 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 034 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 704 zł
Całość - kwota brutto 5 174 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Luty 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Marzec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Kwiecień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Maj 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Czerwiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Lipiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Sierpień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Wrzesień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Październik 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Listopad 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Grudzień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Rocznie 62 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 668,00 8 448,00 53 640,00
Wynagrodzenie pracownika 5 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 174 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Luty 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Marzec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Kwiecień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Maj 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Czerwiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Lipiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Sierpień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Wrzesień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Październik 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Listopad 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Grudzień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Rocznie 62 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 174 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 486 zł
Zaliczka na podatek 492 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 397 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 397,00 0,00 0,00 0,00 485,73 0,00 492,00 0,00 4 419,27
Luty 5 397,00 0,00 0,00 0,00 485,73 0,00 492,00 0,00 4 419,27
Marzec 5 397,00 0,00 0,00 0,00 485,73 0,00 1 121,00 0,00 3 790,27
Kwiecień 5 397,00 0,00 0,00 0,00 485,73 0,00 1 302,00 0,00 3 609,27
Maj 5 397,00 0,00 0,00 0,00 485,73 0,00 1 302,00 0,00 3 609,27
Czerwiec 5 397,00 0,00 0,00 0,00 485,73 0,00 1 302,00 0,00 3 609,27
Lipiec 5 397,00 176,27 72,24 0,00 485,73 15,08 1 218,00 0,00 3 429,68
Sierpień 5 397,00 176,27 72,24 0,00 485,73 15,08 1 218,00 0,00 3 429,68
Wrzesień 5 397,00 176,27 72,24 0,00 485,73 15,08 1 218,00 0,00 3 429,68
Październik 5 397,00 176,27 72,24 0,00 485,73 15,08 1 218,00 0,00 3 429,68
Listopad 5 397,00 176,27 72,24 0,00 485,73 15,08 1 218,00 0,00 3 429,68
Grudzień 5 397,00 176,27 72,24 0,00 485,73 15,08 1 218,00 0,00 3 429,68
Rocznie 64 764,00 1 057,62 433,44 0,00 5 828,76 0,00 13 319,00 0,00 44 034,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 419 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.