Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 152 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 444 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Luty 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Marzec 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Kwiecień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Maj 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Czerwiec 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Lipiec 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Sierpień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Wrzesień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Październik 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Listopad 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Grudzień 6 210,00 606,10 93,15 152,15 443,53 5 109,00 0,00 4 915,07
Rocznie 74 520,00 7 273,20 1 117,80 1 825,80 5 322,36 61 308,00 0,00 58 980,84
Wynagrodzenie pracownika 6 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Luty 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Marzec 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Kwiecień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Maj 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Czerwiec 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Lipiec 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Sierpień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Wrzesień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Październik 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Listopad 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Grudzień 6 210,00 606,10 403,65 103,71 158,36 7 481,82 zł
Rocznie 74 520,00 7 273,20 4 843,80 1 244,52 1 900,32 89 781,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 915 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 915 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 472 zł
Zaliczka na podatek 307 zł
Całość - kwota brutto 5 916 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Luty 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Marzec 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Kwiecień 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Maj 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Czerwiec 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Lipiec 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Sierpień 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Wrzesień 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Październik 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Listopad 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Grudzień 5 916,00 577,40 88,74 0,00 472,49 4 200,00 307,00 4 470,37
Rocznie 70 992,00 6 928,80 1 064,88 0,00 5 669,88 50 400,00 3 684,00 53 644,44
Wynagrodzenie pracownika 5 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Luty 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Marzec 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Kwiecień 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Maj 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Czerwiec 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Lipiec 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Sierpień 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Wrzesień 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Październik 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Listopad 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Grudzień 5 916,00 577,40 384,54 0,00 150,86 7 028,80 zł
Rocznie 70 992,00 6 928,80 4 614,48 0,00 1 810,32 84 345,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 704 zł
Całość - kwota brutto 5 174 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Luty 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Marzec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Kwiecień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Maj 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Czerwiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Lipiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Sierpień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Wrzesień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Październik 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Listopad 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Grudzień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 704,00 4 470,00
Rocznie 62 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 668,00 8 448,00 53 640,00
Wynagrodzenie pracownika 5 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 174 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Luty 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Marzec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Kwiecień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Maj 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Czerwiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Lipiec 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Sierpień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Wrzesień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Październik 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Listopad 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Grudzień 5 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 174,00 zł
Rocznie 62 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 174 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 389 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 0,00 4 898,00
Luty 5 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 0,00 4 898,00
Marzec 5 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116,00 0,00 4 273,00
Kwiecień 5 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299,00 0,00 4 090,00
Maj 5 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299,00 0,00 4 090,00
Czerwiec 5 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299,00 0,00 4 090,00
Lipiec 5 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 215,00 0,00 3 910,41
Sierpień 5 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 215,00 0,00 3 910,41
Wrzesień 5 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 215,00 0,00 3 910,41
Październik 5 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 215,00 0,00 3 910,41
Listopad 5 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 215,00 0,00 3 910,41
Grudzień 5 389,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 215,00 0,00 3 910,41
Rocznie 64 668,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 285,00 0,00 49 801,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 898 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ