Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 152 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 481 zł
Zaliczka na podatek 312 zł
Całość - kwota brutto 6 196 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Luty 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Marzec 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Kwiecień 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Maj 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Czerwiec 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Lipiec 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Sierpień 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Wrzesień 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Październik 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Listopad 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Grudzień 6 196,00 604,73 92,94 151,80 481,19 5 097,00 312,00 4 553,34
Rocznie 74 352,00 7 256,76 1 115,28 1 821,60 3 739,68 61 164,00 0,00 54 640,08
Wynagrodzenie pracownika 6 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 403 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Luty 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Marzec 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Kwiecień 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Maj 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Czerwiec 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Lipiec 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Sierpień 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Wrzesień 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Październik 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Listopad 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Grudzień 6 196,00 604,73 402,74 103,47 158,00 7 464,94 zł
Rocznie 74 352,00 7 256,76 4 832,88 1 241,64 1 896,00 89 579,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 196 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 553 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 553 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 472 zł
Zaliczka na podatek 503 zł
Całość - kwota brutto 5 906 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Luty 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Marzec 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Kwiecień 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Maj 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Czerwiec 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Lipiec 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Sierpień 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Wrzesień 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Październik 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Listopad 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Grudzień 5 906,00 576,43 88,59 0,00 471,69 4 193,00 503,00 4 266,13
Rocznie 70 872,00 6 917,16 1 063,08 0,00 5 660,28 50 316,00 372,00 51 193,56
Wynagrodzenie pracownika 5 906 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 017 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Luty 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Marzec 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Kwiecień 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Maj 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Czerwiec 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Lipiec 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Sierpień 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Wrzesień 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Październik 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Listopad 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Grudzień 5 906,00 576,43 383,89 0,00 150,61 7 016,93 zł
Rocznie 70 872,00 6 917,16 4 606,68 0,00 1 807,32 84 203,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 906 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 266 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 266 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 017 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 702 zł
Całość - kwota brutto 5 162 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Luty 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Marzec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Kwiecień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Maj 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Czerwiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Lipiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Sierpień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Wrzesień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Październik 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Listopad 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Grudzień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Rocznie 61 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 560,00 8 424,00 53 520,00
Wynagrodzenie pracownika 5 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Luty 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Marzec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Kwiecień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Maj 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Czerwiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Lipiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Sierpień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Wrzesień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Październik 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Listopad 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Grudzień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Rocznie 61 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 485 zł
Zaliczka na podatek 490 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 385 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 385,00 0,00 0,00 0,00 484,65 0,00 490,00 0,00 4 410,35
Luty 5 385,00 0,00 0,00 0,00 484,65 0,00 490,00 0,00 4 410,35
Marzec 5 385,00 0,00 0,00 0,00 484,65 0,00 1 114,00 0,00 3 786,35
Kwiecień 5 385,00 0,00 0,00 0,00 484,65 0,00 1 298,00 0,00 3 602,35
Maj 5 385,00 0,00 0,00 0,00 484,65 0,00 1 298,00 0,00 3 602,35
Czerwiec 5 385,00 0,00 0,00 0,00 484,65 0,00 1 298,00 0,00 3 602,35
Lipiec 5 385,00 176,27 72,24 0,00 484,65 15,08 1 214,00 0,00 3 422,76
Sierpień 5 385,00 176,27 72,24 0,00 484,65 15,08 1 214,00 0,00 3 422,76
Wrzesień 5 385,00 176,27 72,24 0,00 484,65 15,08 1 214,00 0,00 3 422,76
Październik 5 385,00 176,27 72,24 0,00 484,65 15,08 1 214,00 0,00 3 422,76
Listopad 5 385,00 176,27 72,24 0,00 484,65 15,08 1 214,00 0,00 3 422,76
Grudzień 5 385,00 176,27 72,24 0,00 484,65 15,08 1 214,00 0,00 3 422,76
Rocznie 64 620,00 1 057,62 433,44 0,00 5 815,80 0,00 13 272,00 0,00 43 950,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 410 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.