Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 152 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 482 zł
Zaliczka na podatek 409 zł
Całość - kwota brutto 6 201 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Luty 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Marzec 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Kwiecień 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Maj 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Czerwiec 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Lipiec 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Sierpień 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Wrzesień 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Październik 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Listopad 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Grudzień 6 201,00 605,22 93,02 151,92 481,58 5 101,00 409,00 4 460,26
Rocznie 74 412,00 7 262,64 1 116,24 1 823,04 5 778,96 61 212,00 4 908,00 53 523,12
Wynagrodzenie pracownika 6 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 403 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 104 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 471 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Luty 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Marzec 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Kwiecień 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Maj 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Czerwiec 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Lipiec 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Sierpień 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Wrzesień 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Październik 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Listopad 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Grudzień 6 201,00 605,22 403,07 103,56 158,12 7 470,97 zł
Rocznie 74 412,00 7 262,64 4 836,84 1 242,72 1 897,44 89 651,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 201 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 471 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 471 zł
Zaliczka na podatek 306 zł
Całość - kwota brutto 5 902 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Luty 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Marzec 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Kwiecień 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Maj 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Czerwiec 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Lipiec 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Sierpień 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Wrzesień 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Październik 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Listopad 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Grudzień 5 902,00 576,04 88,53 0,00 471,37 4 190,00 306,00 4 460,06
Rocznie 70 824,00 6 912,48 1 062,36 0,00 5 656,44 50 280,00 3 672,00 53 520,72
Wynagrodzenie pracownika 5 902 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Luty 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Marzec 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Kwiecień 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Maj 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Czerwiec 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Lipiec 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Sierpień 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Wrzesień 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Październik 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Listopad 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Grudzień 5 902,00 576,04 383,63 0,00 150,50 7 012,17 zł
Rocznie 70 824,00 6 912,48 4 603,56 0,00 1 806,00 84 146,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 902 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 702 zł
Całość - kwota brutto 5 162 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Luty 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Marzec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Kwiecień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Maj 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Czerwiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Lipiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Sierpień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Wrzesień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Październik 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Listopad 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Grudzień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 702,00 4 460,00
Rocznie 61 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 560,00 8 424,00 53 520,00
Wynagrodzenie pracownika 5 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Luty 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Marzec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Kwiecień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Maj 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Czerwiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Lipiec 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Sierpień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Wrzesień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Październik 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Listopad 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Grudzień 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,00 zł
Rocznie 61 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 559 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 381 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 559,00 0,00 4 459,66
Luty 5 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 559,00 0,00 4 459,66
Marzec 5 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 559,00 0,00 4 459,66
Kwiecień 5 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 559,00 0,00 4 459,66
Maj 5 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 559,00 0,00 4 459,66
Czerwiec 5 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 559,00 0,00 4 459,66
Lipiec 5 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 520,00 0,00 4 270,97
Sierpień 5 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 520,00 0,00 4 270,97
Wrzesień 5 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 520,00 0,00 4 270,97
Październik 5 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 520,00 0,00 4 270,97
Listopad 5 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 520,00 0,00 4 270,97
Grudzień 5 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 520,00 0,00 4 270,97
Rocznie 64 572,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 474,00 0,00 52 383,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 381 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 460 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ