Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 475 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Luty 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Marzec 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Kwiecień 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Maj 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Czerwiec 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Lipiec 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Sierpień 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Wrzesień 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Październik 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Listopad 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Grudzień 475,00 46,36 7,13 11,64 0,00 160,00 0,00 409,87
Rocznie 5 700,00 556,32 85,56 139,68 0,00 1 920,00 0,00 4 918,44
Wynagrodzenie pracownika 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 572 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Luty 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Marzec 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Kwiecień 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Maj 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Czerwiec 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Lipiec 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Sierpień 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Wrzesień 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Październik 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Listopad 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Grudzień 475,00 46,36 30,88 7,93 12,12 572,29 zł
Rocznie 5 700,00 556,32 370,56 95,16 145,44 6 867,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 475 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 572 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 53 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 43 zł
Zaliczka na podatek 28 zł
Całość - kwota brutto 543 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Luty 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Marzec 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Kwiecień 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Maj 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Czerwiec 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Lipiec 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Sierpień 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Wrzesień 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Październik 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Listopad 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Grudzień 543,00 53,00 8,15 0,00 43,37 385,00 28,00 410,48
Rocznie 6 516,00 636,00 97,80 0,00 520,44 4 620,00 336,00 4 925,76
Wynagrodzenie pracownika 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 53 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 645 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Luty 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Marzec 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Kwiecień 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Maj 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Czerwiec 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Lipiec 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Sierpień 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Wrzesień 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Październik 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Listopad 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Grudzień 543,00 53,00 35,30 0,00 13,84 645,14 zł
Rocznie 6 516,00 636,00 423,60 0,00 166,08 7 741,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 543 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 645 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 475 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Luty 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Marzec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Kwiecień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Maj 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Czerwiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Lipiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Sierpień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Wrzesień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Październik 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Listopad 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Grudzień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Rocznie 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 780,00 4 920,00
Wynagrodzenie pracownika 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Luty 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Marzec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Kwiecień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Maj 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Czerwiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Lipiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Sierpień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Wrzesień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Październik 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Listopad 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Grudzień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Rocznie 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 475 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 410 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Luty 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Marzec 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Kwiecień 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Maj 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Czerwiec 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
Lipiec 410,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 146,41
Sierpień 410,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 146,41
Wrzesień 410,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 146,41
Październik 410,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 146,41
Listopad 410,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 146,41
Grudzień 410,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 146,41
Rocznie 4 920,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 338,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 410 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.