Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 37 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 479 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Luty 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Marzec 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Kwiecień 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Maj 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Czerwiec 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Lipiec 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Sierpień 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Wrzesień 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Październik 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Listopad 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Grudzień 479,00 46,75 7,19 11,74 37,20 163,00 0,00 376,12
Rocznie 5 748,00 561,00 86,28 140,88 0,00 1 956,00 0,00 4 513,44
Wynagrodzenie pracownika 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 577 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Luty 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Marzec 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Kwiecień 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Maj 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Czerwiec 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Lipiec 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Sierpień 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Wrzesień 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Październik 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Listopad 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Grudzień 479,00 46,75 31,14 8,00 12,22 577,11 zł
Rocznie 5 748,00 561,00 373,68 96,00 146,64 6 925,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 479 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 376 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 376 zł netto poniesie łączny koszt równy 577 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 53 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 44 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Całość - kwota brutto 547 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Luty 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Marzec 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Kwiecień 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Maj 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Czerwiec 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Lipiec 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Sierpień 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Wrzesień 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Październik 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Listopad 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Grudzień 547,00 53,39 8,21 0,00 43,69 388,00 47,00 395,15
Rocznie 6 564,00 640,68 98,52 0,00 524,28 4 656,00 36,00 4 741,80
Wynagrodzenie pracownika 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 53 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Luty 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Marzec 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Kwiecień 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Maj 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Czerwiec 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Lipiec 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Sierpień 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Wrzesień 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Październik 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Listopad 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Grudzień 547,00 53,39 35,56 0,00 13,95 649,90 zł
Rocznie 6 564,00 640,68 426,72 0,00 167,40 7 798,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 547 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 395 zł netto poniesie łączny koszt równy 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 475 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Luty 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Marzec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Kwiecień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Maj 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Czerwiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Lipiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Sierpień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Wrzesień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Październik 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Listopad 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Grudzień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 65,00 410,00
Rocznie 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 780,00 4 920,00
Wynagrodzenie pracownika 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Luty 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Marzec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Kwiecień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Maj 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Czerwiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Lipiec 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Sierpień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Wrzesień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Październik 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Listopad 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Grudzień 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 zł
Rocznie 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 475 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 410 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 414 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 143,10
Luty 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 143,10
Marzec 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 143,10
Kwiecień 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 143,10
Maj 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 143,10
Czerwiec 414,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 143,10
Lipiec 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -120,49
Sierpień 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -120,49
Wrzesień 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -120,49
Październik 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -120,49
Listopad 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -120,49
Grudzień 414,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -120,49
Rocznie 4 968,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 135,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 143 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.