Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4430 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 344 zł
Zaliczka na podatek 129 zł
Całość - kwota brutto 4 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Luty 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Marzec 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Kwiecień 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Maj 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Czerwiec 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Lipiec 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Sierpień 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Wrzesień 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Październik 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Listopad 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Grudzień 4 430,00 432,37 66,45 108,54 344,04 3 573,00 129,00 3 349,60
Rocznie 53 160,00 5 188,44 797,40 1 302,48 1 545,12 42 876,00 0,00 40 195,20
Wynagrodzenie pracownika 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 337 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Luty 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Marzec 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Kwiecień 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Maj 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Czerwiec 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Lipiec 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Sierpień 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Wrzesień 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Październik 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Listopad 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Grudzień 4 430,00 432,37 287,95 73,98 112,97 5 337,27 zł
Rocznie 53 160,00 5 188,44 3 455,40 887,76 1 355,64 64 047,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 337 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4430 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 354 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Całość - kwota brutto 4 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Luty 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Marzec 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Kwiecień 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Maj 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Czerwiec 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Lipiec 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Sierpień 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Wrzesień 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Październik 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Listopad 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Grudzień 4 430,00 432,37 66,45 0,00 353,81 3 145,00 377,00 3 199,97
Rocznie 53 160,00 5 188,44 797,40 0,00 4 245,72 37 740,00 288,00 38 399,64
Wynagrodzenie pracownika 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 263 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Luty 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Marzec 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Kwiecień 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Maj 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Czerwiec 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Lipiec 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Sierpień 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Wrzesień 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Październik 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Listopad 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Grudzień 4 430,00 432,37 287,95 0,00 112,97 5 263,29 zł
Rocznie 53 160,00 5 188,44 3 455,40 0,00 1 355,64 63 159,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 263 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4430 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 602 zł
Całość - kwota brutto 4 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Luty 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Marzec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Kwiecień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Maj 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Czerwiec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Lipiec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Sierpień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Wrzesień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Październik 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Listopad 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Grudzień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544,00 602,00 3 828,00
Rocznie 53 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 528,00 7 224,00 45 936,00
Wynagrodzenie pracownika 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Luty 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Marzec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Kwiecień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Maj 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Czerwiec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Lipiec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Sierpień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Wrzesień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Październik 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Listopad 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Grudzień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 430,00 zł
Rocznie 53 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 828 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4430 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 399 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 430 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 430,00 0,00 0,00 0,00 398,70 0,00 328,00 0,00 3 703,30
Luty 4 430,00 0,00 0,00 0,00 398,70 0,00 328,00 0,00 3 703,30
Marzec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 398,70 0,00 522,00 0,00 3 509,30
Kwiecień 4 430,00 0,00 0,00 0,00 398,70 0,00 993,00 0,00 3 038,30
Maj 4 430,00 0,00 0,00 0,00 398,70 0,00 993,00 0,00 3 038,30
Czerwiec 4 430,00 0,00 0,00 0,00 398,70 0,00 993,00 0,00 3 038,30
Lipiec 4 430,00 176,27 72,24 0,00 398,70 15,08 908,00 0,00 2 859,71
Sierpień 4 430,00 176,27 72,24 0,00 398,70 15,08 908,00 0,00 2 859,71
Wrzesień 4 430,00 176,27 72,24 0,00 398,70 15,08 908,00 0,00 2 859,71
Październik 4 430,00 176,27 72,24 0,00 398,70 15,08 908,00 0,00 2 859,71
Listopad 4 430,00 176,27 72,24 0,00 398,70 15,08 908,00 0,00 2 859,71
Grudzień 4 430,00 176,27 72,24 0,00 398,70 15,08 908,00 0,00 2 859,71
Rocznie 53 160,00 1 057,62 433,44 0,00 4 784,40 0,00 9 605,00 0,00 37 189,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 703 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.