Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4420 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 343 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 4 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Luty 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Marzec 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Kwiecień 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Maj 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Czerwiec 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Lipiec 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Sierpień 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Wrzesień 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Październik 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Listopad 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Grudzień 4 420,00 431,39 66,30 108,29 343,26 3 564,00 267,00 3 203,76
Rocznie 53 040,00 5 176,68 795,60 1 299,48 4 119,12 42 768,00 3 204,00 38 445,12
Wynagrodzenie pracownika 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Luty 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Marzec 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Kwiecień 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Maj 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Czerwiec 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Lipiec 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Sierpień 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Wrzesień 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Październik 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Listopad 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Grudzień 4 420,00 431,39 287,30 73,81 112,71 5 325,21 zł
Rocznie 53 040,00 5 176,68 3 447,60 885,72 1 352,52 63 902,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 204 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4420 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 353 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Całość - kwota brutto 4 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Luty 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Marzec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Kwiecień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Maj 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Czerwiec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Lipiec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Sierpień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Wrzesień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Październik 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Listopad 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Grudzień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Rocznie 53 040,00 5 176,68 795,60 0,00 4 236,12 37 656,00 2 748,00 40 083,60
Wynagrodzenie pracownika 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 251 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Luty 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Marzec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Kwiecień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Maj 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Czerwiec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Lipiec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Sierpień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Wrzesień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Październik 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Listopad 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Grudzień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Rocznie 53 040,00 5 176,68 3 447,60 0,00 1 352,52 63 016,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 251 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4420 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 601 zł
Całość - kwota brutto 4 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Luty 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Marzec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Kwiecień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Maj 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Czerwiec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Lipiec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Sierpień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Wrzesień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Październik 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Listopad 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Grudzień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 601,00 3 819,00
Rocznie 53 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 432,00 7 212,00 45 828,00
Wynagrodzenie pracownika 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 420 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Luty 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Marzec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Kwiecień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Maj 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Czerwiec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Lipiec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Sierpień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Wrzesień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Październik 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Listopad 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Grudzień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 zł
Rocznie 53 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 819 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 420 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4420 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 420 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 420,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 379,00 0,00 3 659,19
Luty 4 420,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 379,00 0,00 3 659,19
Marzec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 379,00 0,00 3 659,19
Kwiecień 4 420,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 379,00 0,00 3 659,19
Maj 4 420,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 379,00 0,00 3 659,19
Czerwiec 4 420,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 379,00 0,00 3 659,19
Lipiec 4 420,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 337,00 0,00 3 455,99
Sierpień 4 420,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 337,00 0,00 3 455,99
Wrzesień 4 420,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 337,00 0,00 3 455,99
Październik 4 420,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 337,00 0,00 3 455,99
Listopad 4 420,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 337,00 0,00 3 455,99
Grudzień 4 420,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 337,00 0,00 3 455,99
Rocznie 53 040,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 296,00 0,00 42 691,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 659 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ