Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 148 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 6 058 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Luty 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Marzec 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Kwiecień 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Maj 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Czerwiec 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Lipiec 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Sierpień 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Wrzesień 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Październik 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Listopad 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Grudzień 6 058,00 591,26 90,87 148,42 470,47 4 977,00 397,00 4 359,98
Rocznie 72 696,00 7 095,12 1 090,44 1 781,04 5 645,64 59 724,00 4 764,00 52 319,76
Wynagrodzenie pracownika 6 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 394 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 299 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Luty 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Marzec 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Kwiecień 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Maj 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Czerwiec 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Lipiec 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Sierpień 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Wrzesień 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Październik 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Listopad 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Grudzień 6 058,00 591,26 393,77 101,17 154,48 7 298,68 zł
Rocznie 72 696,00 7 095,12 4 725,24 1 214,04 1 853,76 87 584,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 058 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 299 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 461 zł
Zaliczka na podatek 300 zł
Całość - kwota brutto 5 771 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Luty 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Marzec 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Kwiecień 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Maj 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Czerwiec 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Lipiec 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Sierpień 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Wrzesień 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Październik 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Listopad 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Grudzień 5 771,00 563,25 86,57 0,00 460,91 4 097,00 300,00 4 360,27
Rocznie 69 252,00 6 759,00 1 038,84 0,00 5 530,92 49 164,00 3 600,00 52 323,24
Wynagrodzenie pracownika 5 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 375 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 857 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Luty 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Marzec 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Kwiecień 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Maj 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Czerwiec 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Lipiec 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Sierpień 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Wrzesień 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Październik 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Listopad 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Grudzień 5 771,00 563,25 375,12 0,00 147,16 6 856,53 zł
Rocznie 69 252,00 6 759,00 4 501,44 0,00 1 765,92 82 278,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 857 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 686 zł
Całość - kwota brutto 5 046 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Luty 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Marzec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Kwiecień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Maj 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Czerwiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Lipiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Sierpień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Wrzesień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Październik 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Listopad 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Grudzień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Rocznie 60 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 444,00 8 232,00 52 320,00
Wynagrodzenie pracownika 5 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Luty 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Marzec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Kwiecień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Maj 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Czerwiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Lipiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Sierpień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Wrzesień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Październik 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Listopad 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Grudzień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Rocznie 60 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 522 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 264 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 522,00 0,00 4 360,19
Luty 5 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 522,00 0,00 4 360,19
Marzec 5 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 522,00 0,00 4 360,19
Kwiecień 5 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 522,00 0,00 4 360,19
Maj 5 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 522,00 0,00 4 360,19
Czerwiec 5 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 522,00 0,00 4 360,19
Lipiec 5 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 481,00 0,00 4 155,99
Sierpień 5 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 481,00 0,00 4 155,99
Wrzesień 5 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 481,00 0,00 4 155,99
Październik 5 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 481,00 0,00 4 155,99
Listopad 5 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 481,00 0,00 4 155,99
Grudzień 5 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 481,00 0,00 4 155,99
Rocznie 63 168,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 018,00 0,00 51 097,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 360 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ