Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 457 zł
Ubezpieczenie emerytalne 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 148 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Całość - kwota brutto 6 054 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Luty 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Marzec 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Kwiecień 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Maj 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Czerwiec 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Lipiec 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Sierpień 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Wrzesień 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Październik 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Listopad 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Grudzień 6 054,00 590,87 90,81 148,32 470,16 4 974,00 297,00 4 456,84
Rocznie 72 648,00 7 090,44 1 089,72 1 779,84 3 562,56 59 688,00 0,00 53 482,08
Wynagrodzenie pracownika 6 054 zł
Ubezpieczenie emerytalne 591 zł
Ubezpieczenie rentowe 394 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 294 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Luty 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Marzec 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Kwiecień 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Maj 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Czerwiec 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Lipiec 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Sierpień 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Wrzesień 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Październik 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Listopad 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Grudzień 6 054,00 590,87 393,51 101,10 154,37 7 293,85 zł
Rocznie 72 648,00 7 090,44 4 722,12 1 213,20 1 852,44 87 526,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 054 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 457 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 457 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 294 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 461 zł
Zaliczka na podatek 492 zł
Całość - kwota brutto 5 774 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Luty 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Marzec 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Kwiecień 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Maj 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Czerwiec 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Lipiec 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Sierpień 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Wrzesień 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Październik 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Listopad 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Grudzień 5 774,00 563,54 86,61 0,00 461,15 4 099,00 492,00 4 170,82
Rocznie 69 288,00 6 762,48 1 039,32 0,00 5 533,80 49 188,00 372,00 50 049,84
Wynagrodzenie pracownika 5 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 375 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Luty 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Marzec 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Kwiecień 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Maj 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Czerwiec 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Lipiec 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Sierpień 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Wrzesień 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Październik 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Listopad 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Grudzień 5 774,00 563,54 375,31 0,00 147,23 6 860,08 zł
Rocznie 69 288,00 6 762,48 4 503,72 0,00 1 766,76 82 320,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 774 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 171 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 171 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 686 zł
Całość - kwota brutto 5 046 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Luty 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Marzec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Kwiecień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Maj 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Czerwiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Lipiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Sierpień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Wrzesień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Październik 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Listopad 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Grudzień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037,00 686,00 4 360,00
Rocznie 60 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 444,00 8 232,00 52 320,00
Wynagrodzenie pracownika 5 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Luty 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Marzec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Kwiecień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Maj 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Czerwiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Lipiec 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Sierpień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Wrzesień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Październik 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Listopad 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Grudzień 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 046,00 zł
Rocznie 60 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 321 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 470 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 265,00 0,00 0,00 0,00 473,85 0,00 470,00 0,00 4 321,15
Luty 5 265,00 0,00 0,00 0,00 473,85 0,00 470,00 0,00 4 321,15
Marzec 5 265,00 0,00 0,00 0,00 473,85 0,00 1 039,00 0,00 3 752,15
Kwiecień 5 265,00 0,00 0,00 0,00 473,85 0,00 1 260,00 0,00 3 531,15
Maj 5 265,00 0,00 0,00 0,00 473,85 0,00 1 260,00 0,00 3 531,15
Czerwiec 5 265,00 0,00 0,00 0,00 473,85 0,00 1 260,00 0,00 3 531,15
Lipiec 5 265,00 176,27 72,24 0,00 473,85 15,08 1 175,00 0,00 3 352,56
Sierpień 5 265,00 176,27 72,24 0,00 473,85 15,08 1 175,00 0,00 3 352,56
Wrzesień 5 265,00 176,27 72,24 0,00 473,85 15,08 1 175,00 0,00 3 352,56
Październik 5 265,00 176,27 72,24 0,00 473,85 15,08 1 175,00 0,00 3 352,56
Listopad 5 265,00 176,27 72,24 0,00 473,85 15,08 1 175,00 0,00 3 352,56
Grudzień 5 265,00 176,27 72,24 0,00 473,85 15,08 1 175,00 0,00 3 352,56
Rocznie 63 180,00 1 057,62 433,44 0,00 5 686,20 0,00 12 809,00 0,00 43 103,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 321 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.