Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 400 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 367 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 36 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Luty 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Marzec 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Kwiecień 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Maj 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Czerwiec 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Lipiec 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Sierpień 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Wrzesień 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Październik 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Listopad 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Grudzień 468,00 45,68 7,02 11,47 36,34 154,00 0,00 367,49
Rocznie 5 616,00 548,16 84,24 137,64 0,00 1 848,00 0,00 4 409,88
Wynagrodzenie pracownika 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 564 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Luty 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Marzec 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Kwiecień 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Maj 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Czerwiec 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Lipiec 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Sierpień 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Wrzesień 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Październik 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Listopad 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Grudzień 468,00 45,68 30,42 7,82 11,94 563,86 zł
Rocznie 5 616,00 548,16 365,04 93,84 143,28 6 766,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 367 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 367 zł netto poniesie łączny koszt równy 564 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 385 zł
Ubezpieczenie emerytalne 52 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 43 zł
Zaliczka na podatek 45 zł
Całość - kwota brutto 533 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Luty 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Marzec 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Kwiecień 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Maj 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Czerwiec 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Lipiec 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Sierpień 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Wrzesień 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Październik 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Listopad 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Grudzień 533,00 52,02 8,00 0,00 42,57 378,00 45,00 385,05
Rocznie 6 396,00 624,24 96,00 0,00 510,84 4 536,00 36,00 4 620,60
Wynagrodzenie pracownika 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 52 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 633 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Luty 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Marzec 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Kwiecień 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Maj 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Czerwiec 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Lipiec 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Sierpień 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Wrzesień 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Październik 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Listopad 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Grudzień 533,00 52,02 34,65 0,00 13,59 633,26 zł
Rocznie 6 396,00 624,24 415,80 0,00 163,08 7 599,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 533 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 385 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 385 zł netto poniesie łączny koszt równy 633 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 63 zł
Całość - kwota brutto 463 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Luty 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Marzec 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Kwiecień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Maj 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Czerwiec 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Lipiec 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Sierpień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Wrzesień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Październik 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Listopad 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Grudzień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 63,00 400,00
Rocznie 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 756,00 4 800,00
Wynagrodzenie pracownika 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 463 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Luty 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Marzec 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Kwiecień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Maj 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Czerwiec 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Lipiec 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Sierpień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Wrzesień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Październik 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Listopad 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Grudzień 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 zł
Rocznie 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 463 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 404 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 133,10
Luty 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 133,10
Marzec 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 133,10
Kwiecień 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 133,10
Maj 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 133,10
Czerwiec 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 133,10
Lipiec 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -130,49
Sierpień 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -130,49
Wrzesień 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -130,49
Październik 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -130,49
Listopad 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -130,49
Grudzień 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -130,49
Rocznie 4 848,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 15,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 404 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 133 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.