Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4360 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Całość - kwota brutto 4 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Luty 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Marzec 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Kwiecień 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Maj 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Czerwiec 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Lipiec 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Sierpień 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Wrzesień 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Październik 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Listopad 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Grudzień 4 360,00 425,54 65,40 106,82 338,60 3 512,00 121,00 3 302,64
Rocznie 52 320,00 5 106,48 784,80 1 281,84 1 457,28 42 144,00 0,00 39 631,68
Wynagrodzenie pracownika 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Luty 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Marzec 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Kwiecień 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Maj 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Czerwiec 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Lipiec 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Sierpień 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Wrzesień 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Październik 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Listopad 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Grudzień 4 360,00 425,54 283,40 72,81 111,18 5 252,93 zł
Rocznie 52 320,00 5 106,48 3 400,80 873,72 1 334,16 63 035,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 303 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4360 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 371 zł
Całość - kwota brutto 4 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Luty 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Marzec 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Kwiecień 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Maj 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Czerwiec 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Lipiec 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Sierpień 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Wrzesień 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Październik 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Listopad 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Grudzień 4 360,00 425,54 65,40 0,00 348,22 3 095,00 371,00 3 149,44
Rocznie 52 320,00 5 106,48 784,80 0,00 4 178,64 37 140,00 276,00 37 793,28
Wynagrodzenie pracownika 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 180 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Luty 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Marzec 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Kwiecień 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Maj 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Czerwiec 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Lipiec 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Sierpień 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Wrzesień 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Październik 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Listopad 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Grudzień 4 360,00 425,54 283,40 0,00 111,18 5 180,12 zł
Rocznie 52 320,00 5 106,48 3 400,80 0,00 1 334,16 62 161,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 180 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4360 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 767 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 593 zł
Całość - kwota brutto 4 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Luty 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Marzec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Kwiecień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Maj 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Czerwiec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Lipiec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Sierpień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Wrzesień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Październik 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Listopad 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Grudzień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 488,00 593,00 3 767,00
Rocznie 52 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 856,00 7 116,00 45 204,00
Wynagrodzenie pracownika 4 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Luty 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Marzec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Kwiecień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Maj 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Czerwiec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Lipiec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Sierpień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Wrzesień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Październik 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Listopad 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Grudzień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 zł
Rocznie 52 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 767 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4360 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 360 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 360,00 0,00 0,00 0,00 392,40 0,00 316,00 0,00 3 651,60
Luty 4 360,00 0,00 0,00 0,00 392,40 0,00 316,00 0,00 3 651,60
Marzec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 392,40 0,00 478,00 0,00 3 489,60
Kwiecień 4 360,00 0,00 0,00 0,00 392,40 0,00 970,00 0,00 2 997,60
Maj 4 360,00 0,00 0,00 0,00 392,40 0,00 970,00 0,00 2 997,60
Czerwiec 4 360,00 0,00 0,00 0,00 392,40 0,00 970,00 0,00 2 997,60
Lipiec 4 360,00 176,27 72,24 0,00 392,40 15,08 886,00 0,00 2 818,01
Sierpień 4 360,00 176,27 72,24 0,00 392,40 15,08 886,00 0,00 2 818,01
Wrzesień 4 360,00 176,27 72,24 0,00 392,40 15,08 886,00 0,00 2 818,01
Październik 4 360,00 176,27 72,24 0,00 392,40 15,08 886,00 0,00 2 818,01
Listopad 4 360,00 176,27 72,24 0,00 392,40 15,08 886,00 0,00 2 818,01
Grudzień 4 360,00 176,27 72,24 0,00 392,40 15,08 886,00 0,00 2 818,01
Rocznie 52 320,00 1 057,62 433,44 0,00 4 708,80 0,00 9 336,00 0,00 36 693,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 652 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.