Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4330 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 336 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 4 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Luty 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Marzec 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Kwiecień 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Maj 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Czerwiec 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Lipiec 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Sierpień 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Wrzesień 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Październik 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Listopad 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Grudzień 4 330,00 422,61 64,95 106,09 336,27 3 486,00 118,00 3 282,08
Rocznie 51 960,00 5 071,32 779,40 1 273,08 1 419,84 41 832,00 0,00 39 384,96
Wynagrodzenie pracownika 4 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Luty 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Marzec 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Kwiecień 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Maj 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Czerwiec 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Lipiec 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Sierpień 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Wrzesień 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Październik 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Listopad 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Grudzień 4 330,00 422,61 281,45 72,31 110,42 5 216,79 zł
Rocznie 51 960,00 5 071,32 3 377,40 867,72 1 325,04 62 601,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 282 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4330 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Całość - kwota brutto 4 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Luty 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Marzec 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Kwiecień 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Maj 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Czerwiec 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Lipiec 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Sierpień 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Wrzesień 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Październik 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Listopad 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Grudzień 4 330,00 422,61 64,95 0,00 345,82 3 074,00 369,00 3 127,74
Rocznie 51 960,00 5 071,32 779,40 0,00 4 149,84 36 888,00 276,00 37 532,88
Wynagrodzenie pracownika 4 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Luty 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Marzec 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Kwiecień 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Maj 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Czerwiec 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Lipiec 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Sierpień 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Wrzesień 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Październik 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Listopad 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Grudzień 4 330,00 422,61 281,45 0,00 110,42 5 144,48 zł
Rocznie 51 960,00 5 071,32 3 377,40 0,00 1 325,04 61 733,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 128 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4330 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 589 zł
Całość - kwota brutto 4 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Luty 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Marzec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Kwiecień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Maj 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Czerwiec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Lipiec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Sierpień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Wrzesień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Październik 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Listopad 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Grudzień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 464,00 589,00 3 741,00
Rocznie 51 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 568,00 7 068,00 44 892,00
Wynagrodzenie pracownika 4 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Luty 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Marzec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Kwiecień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Maj 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Czerwiec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Lipiec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Sierpień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Wrzesień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Październik 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Listopad 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Grudzień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330,00 zł
Rocznie 51 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 741 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4330 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 629 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 390 zł
Zaliczka na podatek 311 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 330 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 330,00 0,00 0,00 0,00 389,70 0,00 311,00 0,00 3 629,30
Luty 4 330,00 0,00 0,00 0,00 389,70 0,00 311,00 0,00 3 629,30
Marzec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 389,70 0,00 460,00 0,00 3 480,30
Kwiecień 4 330,00 0,00 0,00 0,00 389,70 0,00 961,00 0,00 2 979,30
Maj 4 330,00 0,00 0,00 0,00 389,70 0,00 961,00 0,00 2 979,30
Czerwiec 4 330,00 0,00 0,00 0,00 389,70 0,00 961,00 0,00 2 979,30
Lipiec 4 330,00 176,27 72,24 0,00 389,70 15,08 876,00 0,00 2 800,71
Sierpień 4 330,00 176,27 72,24 0,00 389,70 15,08 876,00 0,00 2 800,71
Wrzesień 4 330,00 176,27 72,24 0,00 389,70 15,08 876,00 0,00 2 800,71
Październik 4 330,00 176,27 72,24 0,00 389,70 15,08 876,00 0,00 2 800,71
Listopad 4 330,00 176,27 72,24 0,00 389,70 15,08 876,00 0,00 2 800,71
Grudzień 4 330,00 176,27 72,24 0,00 389,70 15,08 876,00 0,00 2 800,71
Rocznie 51 960,00 1 057,62 433,44 0,00 4 676,40 0,00 9 221,00 0,00 36 481,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 629 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.