Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4340 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 337 zł
Zaliczka na podatek 119 zł
Całość - kwota brutto 4 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Luty 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Marzec 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Kwiecień 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Maj 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Czerwiec 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Lipiec 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Sierpień 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Wrzesień 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Październik 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Listopad 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Grudzień 4 340,00 423,58 65,10 106,33 337,05 3 495,00 119,00 3 288,94
Rocznie 52 080,00 5 082,96 781,20 1 275,96 1 432,80 41 940,00 0,00 39 467,28
Wynagrodzenie pracownika 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Luty 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Marzec 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Kwiecień 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Maj 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Czerwiec 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Lipiec 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Sierpień 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Wrzesień 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Październik 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Listopad 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Grudzień 4 340,00 423,58 282,10 72,48 110,67 5 228,83 zł
Rocznie 52 080,00 5 082,96 3 385,20 869,76 1 328,04 62 745,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 289 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4340 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Całość - kwota brutto 4 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Luty 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Marzec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Kwiecień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Maj 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Czerwiec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Lipiec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Sierpień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Wrzesień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Październik 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Listopad 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Grudzień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 370,00 3 134,98
Rocznie 52 080,00 5 082,96 781,20 0,00 4 159,44 36 972,00 276,00 37 619,76
Wynagrodzenie pracownika 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Luty 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Marzec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Kwiecień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Maj 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Czerwiec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Lipiec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Sierpień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Wrzesień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Październik 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Listopad 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Grudzień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Rocznie 52 080,00 5 082,96 3 385,20 0,00 1 328,04 61 876,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 135 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4340 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 590 zł
Całość - kwota brutto 4 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Luty 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Marzec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Kwiecień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Maj 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Czerwiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Lipiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Sierpień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Wrzesień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Październik 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Listopad 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Grudzień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 590,00 3 750,00
Rocznie 52 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 664,00 7 080,00 45 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Luty 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Marzec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Kwiecień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Maj 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Czerwiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Lipiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Sierpień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Wrzesień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Październik 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Listopad 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Grudzień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 340,00 zł
Rocznie 52 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4340 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 340 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 340,00 0,00 0,00 0,00 390,60 0,00 313,00 0,00 3 636,40
Luty 4 340,00 0,00 0,00 0,00 390,60 0,00 313,00 0,00 3 636,40
Marzec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 390,60 0,00 466,00 0,00 3 483,40
Kwiecień 4 340,00 0,00 0,00 0,00 390,60 0,00 964,00 0,00 2 985,40
Maj 4 340,00 0,00 0,00 0,00 390,60 0,00 964,00 0,00 2 985,40
Czerwiec 4 340,00 0,00 0,00 0,00 390,60 0,00 964,00 0,00 2 985,40
Lipiec 4 340,00 176,27 72,24 0,00 390,60 15,08 879,00 0,00 2 806,81
Sierpień 4 340,00 176,27 72,24 0,00 390,60 15,08 879,00 0,00 2 806,81
Wrzesień 4 340,00 176,27 72,24 0,00 390,60 15,08 879,00 0,00 2 806,81
Październik 4 340,00 176,27 72,24 0,00 390,60 15,08 879,00 0,00 2 806,81
Listopad 4 340,00 176,27 72,24 0,00 390,60 15,08 879,00 0,00 2 806,81
Grudzień 4 340,00 176,27 72,24 0,00 390,60 15,08 879,00 0,00 2 806,81
Rocznie 52 080,00 1 057,62 433,44 0,00 4 687,20 0,00 9 258,00 0,00 36 553,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 636 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.