Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4320 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 336 zł
Zaliczka na podatek 117 zł
Całość - kwota brutto 4 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Luty 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Marzec 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Kwiecień 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Maj 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Czerwiec 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Lipiec 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Sierpień 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Wrzesień 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Październik 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Listopad 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Grudzień 4 320,00 421,63 64,80 105,84 335,50 3 478,00 117,00 3 275,23
Rocznie 51 840,00 5 059,56 777,60 1 270,08 1 408,32 41 736,00 0,00 39 302,76
Wynagrodzenie pracownika 4 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Luty 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Marzec 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Kwiecień 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Maj 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Czerwiec 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Lipiec 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Sierpień 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Wrzesień 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Październik 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Listopad 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Grudzień 4 320,00 421,63 280,80 72,14 110,16 5 204,73 zł
Rocznie 51 840,00 5 059,56 3 369,60 865,68 1 321,92 62 456,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 275 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4320 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 121 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 345 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 4 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Luty 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Marzec 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Kwiecień 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Maj 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Czerwiec 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Lipiec 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Sierpień 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Wrzesień 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Październik 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Listopad 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Grudzień 4 320,00 421,63 64,80 0,00 345,02 3 067,00 368,00 3 120,51
Rocznie 51 840,00 5 059,56 777,60 0,00 4 140,24 36 804,00 276,00 37 446,12
Wynagrodzenie pracownika 4 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 133 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Luty 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Marzec 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Kwiecień 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Maj 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Czerwiec 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Lipiec 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Sierpień 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Wrzesień 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Październik 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Listopad 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Grudzień 4 320,00 421,63 280,80 0,00 110,16 5 132,59 zł
Rocznie 51 840,00 5 059,56 3 369,60 0,00 1 321,92 61 591,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 121 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 133 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4320 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 588 zł
Całość - kwota brutto 4 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Luty 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Marzec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Kwiecień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Maj 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Czerwiec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Lipiec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Sierpień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Wrzesień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Październik 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Listopad 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Grudzień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 456,00 588,00 3 732,00
Rocznie 51 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 472,00 7 056,00 44 784,00
Wynagrodzenie pracownika 4 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Luty 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Marzec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Kwiecień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Maj 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Czerwiec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Lipiec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Sierpień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Wrzesień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Październik 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Listopad 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Grudzień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 320,00 zł
Rocznie 51 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 732 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4320 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 622 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 389 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 320 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 320,00 0,00 0,00 0,00 388,80 0,00 309,00 0,00 3 622,20
Luty 4 320,00 0,00 0,00 0,00 388,80 0,00 309,00 0,00 3 622,20
Marzec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 388,80 0,00 453,00 0,00 3 478,20
Kwiecień 4 320,00 0,00 0,00 0,00 388,80 0,00 957,00 0,00 2 974,20
Maj 4 320,00 0,00 0,00 0,00 388,80 0,00 957,00 0,00 2 974,20
Czerwiec 4 320,00 0,00 0,00 0,00 388,80 0,00 957,00 0,00 2 974,20
Lipiec 4 320,00 176,27 72,24 0,00 388,80 15,08 873,00 0,00 2 794,61
Sierpień 4 320,00 176,27 72,24 0,00 388,80 15,08 873,00 0,00 2 794,61
Wrzesień 4 320,00 176,27 72,24 0,00 388,80 15,08 873,00 0,00 2 794,61
Październik 4 320,00 176,27 72,24 0,00 388,80 15,08 873,00 0,00 2 794,61
Listopad 4 320,00 176,27 72,24 0,00 388,80 15,08 873,00 0,00 2 794,61
Grudzień 4 320,00 176,27 72,24 0,00 388,80 15,08 873,00 0,00 2 794,61
Rocznie 51 840,00 1 057,62 433,44 0,00 4 665,60 0,00 9 180,00 0,00 36 412,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 622 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.