Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4390 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 341 zł
Zaliczka na podatek 125 zł
Całość - kwota brutto 4 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Luty 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Marzec 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Kwiecień 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Maj 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Czerwiec 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Lipiec 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Sierpień 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Wrzesień 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Październik 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Listopad 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Grudzień 4 390,00 428,46 65,85 107,56 340,93 3 538,00 125,00 3 322,20
Rocznie 52 680,00 5 141,52 790,20 1 290,72 1 494,72 42 456,00 0,00 39 866,40
Wynagrodzenie pracownika 4 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Luty 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Marzec 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Kwiecień 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Maj 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Czerwiec 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Lipiec 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Sierpień 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Wrzesień 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Październik 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Listopad 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Grudzień 4 390,00 428,46 285,35 73,31 111,95 5 289,07 zł
Rocznie 52 680,00 5 141,52 3 424,20 879,72 1 343,40 63 468,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 322 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4390 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 351 zł
Zaliczka na podatek 374 zł
Całość - kwota brutto 4 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Luty 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Marzec 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Kwiecień 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Maj 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Czerwiec 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Lipiec 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Sierpień 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Wrzesień 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Październik 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Listopad 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Grudzień 4 390,00 428,46 65,85 0,00 350,61 3 117,00 374,00 3 171,04
Rocznie 52 680,00 5 141,52 790,20 0,00 4 207,32 37 404,00 276,00 38 052,48
Wynagrodzenie pracownika 4 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 216 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Luty 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Marzec 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Kwiecień 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Maj 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Czerwiec 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Lipiec 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Sierpień 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Wrzesień 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Październik 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Listopad 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Grudzień 4 390,00 428,46 285,35 0,00 111,95 5 215,76 zł
Rocznie 52 680,00 5 141,52 3 424,20 0,00 1 343,40 62 589,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 171 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 216 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4390 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 597 zł
Całość - kwota brutto 4 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Luty 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Marzec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Kwiecień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Maj 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Czerwiec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Lipiec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Sierpień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Wrzesień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Październik 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Listopad 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Grudzień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,00 597,00 3 793,00
Rocznie 52 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 144,00 7 164,00 45 516,00
Wynagrodzenie pracownika 4 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 390 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Luty 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Marzec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Kwiecień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Maj 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Czerwiec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Lipiec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Sierpień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Wrzesień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Październik 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Listopad 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Grudzień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,00 zł
Rocznie 52 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 793 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 390 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4390 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 390 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 390,00 0,00 0,00 0,00 395,10 0,00 321,00 0,00 3 673,90
Luty 4 390,00 0,00 0,00 0,00 395,10 0,00 321,00 0,00 3 673,90
Marzec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 395,10 0,00 497,00 0,00 3 497,90
Kwiecień 4 390,00 0,00 0,00 0,00 395,10 0,00 980,00 0,00 3 014,90
Maj 4 390,00 0,00 0,00 0,00 395,10 0,00 980,00 0,00 3 014,90
Czerwiec 4 390,00 0,00 0,00 0,00 395,10 0,00 980,00 0,00 3 014,90
Lipiec 4 390,00 176,27 72,24 0,00 395,10 15,08 895,00 0,00 2 836,31
Sierpień 4 390,00 176,27 72,24 0,00 395,10 15,08 895,00 0,00 2 836,31
Wrzesień 4 390,00 176,27 72,24 0,00 395,10 15,08 895,00 0,00 2 836,31
Październik 4 390,00 176,27 72,24 0,00 395,10 15,08 895,00 0,00 2 836,31
Listopad 4 390,00 176,27 72,24 0,00 395,10 15,08 895,00 0,00 2 836,31
Grudzień 4 390,00 176,27 72,24 0,00 395,10 15,08 895,00 0,00 2 836,31
Rocznie 52 680,00 1 057,62 433,44 0,00 4 741,20 0,00 9 449,00 0,00 36 908,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 674 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.