Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4350 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Całość - kwota brutto 4 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Luty 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Marzec 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Kwiecień 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Maj 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Czerwiec 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Lipiec 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Sierpień 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Wrzesień 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Październik 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Listopad 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Grudzień 4 350,00 424,56 65,25 106,58 337,82 3 504,00 171,00 3 244,79
Rocznie 52 200,00 5 094,72 783,00 1 278,96 2 048,16 42 048,00 0,00 38 937,48
Wynagrodzenie pracownika 4 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Luty 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Marzec 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Kwiecień 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Maj 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Czerwiec 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Lipiec 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Sierpień 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Wrzesień 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Październik 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Listopad 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Grudzień 4 350,00 424,56 282,75 72,65 110,93 5 240,89 zł
Rocznie 52 200,00 5 094,72 3 393,00 871,80 1 331,16 62 890,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 245 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4350 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 525 zł
Całość - kwota brutto 4 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Luty 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Marzec 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Kwiecień 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Maj 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Czerwiec 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Lipiec 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Sierpień 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Wrzesień 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Październik 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Listopad 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Grudzień 4 350,00 424,56 65,25 0,00 347,42 3 088,00 525,00 2 987,81
Rocznie 52 200,00 5 094,72 783,00 0,00 4 169,04 37 056,00 2 712,00 35 853,72
Wynagrodzenie pracownika 4 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 168 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Luty 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Marzec 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Kwiecień 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Maj 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Czerwiec 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Lipiec 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Sierpień 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Wrzesień 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Październik 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Listopad 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Grudzień 4 350,00 424,56 282,75 0,00 110,93 5 168,24 zł
Rocznie 52 200,00 5 094,72 3 393,00 0,00 1 331,16 62 018,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 988 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 168 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4350 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 592 zł
Całość - kwota brutto 4 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Luty 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Marzec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Kwiecień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Maj 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Czerwiec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Lipiec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Sierpień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Wrzesień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Październik 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Listopad 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Grudzień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 592,00 3 758,00
Rocznie 52 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 760,00 7 104,00 45 096,00
Wynagrodzenie pracownika 4 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 350 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Luty 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Marzec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Kwiecień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Maj 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Czerwiec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Lipiec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Sierpień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Wrzesień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Październik 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Listopad 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Grudzień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 zł
Rocznie 52 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 758 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 350 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4350 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 315 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 350 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 350,00 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 315,00 0,00 3 643,50
Luty 4 350,00 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 315,00 0,00 3 643,50
Marzec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 472,00 0,00 3 486,50
Kwiecień 4 350,00 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 967,00 0,00 2 991,50
Maj 4 350,00 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 967,00 0,00 2 991,50
Czerwiec 4 350,00 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 967,00 0,00 2 991,50
Lipiec 4 350,00 176,27 72,24 0,00 391,50 15,08 883,00 0,00 2 811,91
Sierpień 4 350,00 176,27 72,24 0,00 391,50 15,08 883,00 0,00 2 811,91
Wrzesień 4 350,00 176,27 72,24 0,00 391,50 15,08 883,00 0,00 2 811,91
Październik 4 350,00 176,27 72,24 0,00 391,50 15,08 883,00 0,00 2 811,91
Listopad 4 350,00 176,27 72,24 0,00 391,50 15,08 883,00 0,00 2 811,91
Grudzień 4 350,00 176,27 72,24 0,00 391,50 15,08 883,00 0,00 2 811,91
Rocznie 52 200,00 1 057,62 433,44 0,00 4 698,00 0,00 9 301,00 0,00 36 619,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 644 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ