Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4370 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 123 zł
Całość - kwota brutto 4 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Luty 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Marzec 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Kwiecień 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Maj 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Czerwiec 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Lipiec 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Sierpień 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Wrzesień 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Październik 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Listopad 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Grudzień 4 370,00 426,51 65,55 107,07 339,38 3 521,00 123,00 3 308,49
Rocznie 52 440,00 5 118,12 786,60 1 284,84 1 470,24 42 252,00 0,00 39 701,88
Wynagrodzenie pracownika 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Luty 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Marzec 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Kwiecień 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Maj 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Czerwiec 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Lipiec 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Sierpień 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Wrzesień 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Październik 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Listopad 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Grudzień 4 370,00 426,51 284,05 72,98 111,44 5 264,98 zł
Rocznie 52 440,00 5 118,12 3 408,60 875,76 1 337,28 63 179,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 308 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4370 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 349 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Całość - kwota brutto 4 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Luty 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Marzec 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Kwiecień 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Maj 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Czerwiec 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Lipiec 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Sierpień 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Wrzesień 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Październik 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Listopad 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Grudzień 4 370,00 426,51 65,55 0,00 349,01 3 102,00 372,00 3 156,69
Rocznie 52 440,00 5 118,12 786,60 0,00 4 188,12 37 224,00 276,00 37 880,28
Wynagrodzenie pracownika 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Luty 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Marzec 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Kwiecień 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Maj 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Czerwiec 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Lipiec 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Sierpień 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Wrzesień 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Październik 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Listopad 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Grudzień 4 370,00 426,51 284,05 0,00 111,44 5 192,00 zł
Rocznie 52 440,00 5 118,12 3 408,60 0,00 1 337,28 62 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 157 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4370 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 594 zł
Całość - kwota brutto 4 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Luty 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Marzec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Kwiecień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Maj 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Czerwiec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Lipiec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Sierpień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Wrzesień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Październik 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Listopad 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Grudzień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 496,00 594,00 3 776,00
Rocznie 52 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 952,00 7 128,00 45 312,00
Wynagrodzenie pracownika 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Luty 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Marzec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Kwiecień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Maj 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Czerwiec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Lipiec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Sierpień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Wrzesień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Październik 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Listopad 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Grudzień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,00 zł
Rocznie 52 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 776 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4370 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 393 zł
Zaliczka na podatek 318 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 370 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 370,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 318,00 0,00 3 658,70
Luty 4 370,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 318,00 0,00 3 658,70
Marzec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 484,00 0,00 3 492,70
Kwiecień 4 370,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 973,00 0,00 3 003,70
Maj 4 370,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 973,00 0,00 3 003,70
Czerwiec 4 370,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 973,00 0,00 3 003,70
Lipiec 4 370,00 176,27 72,24 0,00 393,30 15,08 889,00 0,00 2 824,11
Sierpień 4 370,00 176,27 72,24 0,00 393,30 15,08 889,00 0,00 2 824,11
Wrzesień 4 370,00 176,27 72,24 0,00 393,30 15,08 889,00 0,00 2 824,11
Październik 4 370,00 176,27 72,24 0,00 393,30 15,08 889,00 0,00 2 824,11
Listopad 4 370,00 176,27 72,24 0,00 393,30 15,08 889,00 0,00 2 824,11
Grudzień 4 370,00 176,27 72,24 0,00 393,30 15,08 889,00 0,00 2 824,11
Rocznie 52 440,00 1 057,62 433,44 0,00 4 719,60 0,00 9 373,00 0,00 36 765,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 659 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.