Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4380 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 263 zł
Całość - kwota brutto 4 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Luty 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Marzec 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Kwiecień 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Maj 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Czerwiec 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Lipiec 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Sierpień 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Wrzesień 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Październik 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Listopad 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Grudzień 4 380,00 427,49 65,70 107,31 340,16 3 530,00 263,00 3 176,34
Rocznie 52 560,00 5 129,88 788,40 1 287,72 4 081,92 42 360,00 3 156,00 38 116,08
Wynagrodzenie pracownika 4 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Luty 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Marzec 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Kwiecień 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Maj 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Czerwiec 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Lipiec 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Sierpień 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Wrzesień 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Październik 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Listopad 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Grudzień 4 380,00 427,49 284,70 73,15 111,69 5 277,03 zł
Rocznie 52 560,00 5 129,88 3 416,40 877,80 1 340,28 63 324,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 176 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4380 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 4 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Luty 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Marzec 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Kwiecień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Maj 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Czerwiec 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Lipiec 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Sierpień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Wrzesień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Październik 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Listopad 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Grudzień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Rocznie 52 560,00 5 129,88 788,40 0,00 4 197,72 37 308,00 2 724,00 39 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Luty 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Marzec 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Kwiecień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Maj 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Czerwiec 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Lipiec 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Sierpień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Wrzesień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Październik 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Listopad 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Grudzień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Rocznie 52 560,00 5 129,88 3 416,40 0,00 1 340,28 62 446,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4380 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 596 zł
Całość - kwota brutto 4 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Luty 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Marzec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Kwiecień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Maj 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Czerwiec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Lipiec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Sierpień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Wrzesień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Październik 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Listopad 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Grudzień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 504,00 596,00 3 784,00
Rocznie 52 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 048,00 7 152,00 45 408,00
Wynagrodzenie pracownika 4 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Luty 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Marzec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Kwiecień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Maj 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Czerwiec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Lipiec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Sierpień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Wrzesień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Październik 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Listopad 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Grudzień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380,00 zł
Rocznie 52 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 784 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4380 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 380 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 380,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 372,00 0,00 3 626,19
Luty 4 380,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 372,00 0,00 3 626,19
Marzec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 372,00 0,00 3 626,19
Kwiecień 4 380,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 372,00 0,00 3 626,19
Maj 4 380,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 372,00 0,00 3 626,19
Czerwiec 4 380,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 372,00 0,00 3 626,19
Lipiec 4 380,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 330,00 0,00 3 422,99
Sierpień 4 380,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 330,00 0,00 3 422,99
Wrzesień 4 380,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 330,00 0,00 3 422,99
Październik 4 380,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 330,00 0,00 3 422,99
Listopad 4 380,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 330,00 0,00 3 422,99
Grudzień 4 380,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 330,00 0,00 3 422,99
Rocznie 52 560,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 212,00 0,00 42 295,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 626 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ