Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Całość - kwota brutto 4 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Luty 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Marzec 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Kwiecień 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Maj 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Czerwiec 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Lipiec 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Sierpień 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Wrzesień 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Październik 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Listopad 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Grudzień 4 400,00 429,44 66,00 107,80 341,71 3 547,00 126,00 3 329,05
Rocznie 52 800,00 5 153,28 792,00 1 293,60 1 507,68 42 564,00 0,00 39 948,60
Wynagrodzenie pracownika 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Luty 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Marzec 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Kwiecień 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Maj 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Czerwiec 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Lipiec 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Sierpień 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Wrzesień 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Październik 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Listopad 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Grudzień 4 400,00 429,44 286,00 73,48 112,20 5 301,12 zł
Rocznie 52 800,00 5 153,28 3 432,00 881,76 1 346,40 63 613,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 329 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 351 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 4 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Luty 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Marzec 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Kwiecień 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Maj 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Czerwiec 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Lipiec 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Sierpień 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Wrzesień 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Październik 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Listopad 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Grudzień 4 400,00 429,44 66,00 0,00 351,41 3 124,00 375,00 3 178,27
Rocznie 52 800,00 5 153,28 792,00 0,00 4 216,92 37 488,00 276,00 38 139,24
Wynagrodzenie pracownika 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Luty 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Marzec 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Kwiecień 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Maj 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Czerwiec 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Lipiec 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Sierpień 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Wrzesień 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Październik 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Listopad 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Grudzień 4 400,00 429,44 286,00 0,00 112,20 5 227,64 zł
Rocznie 52 800,00 5 153,28 3 432,00 0,00 1 346,40 62 731,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 178 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 598 zł
Całość - kwota brutto 4 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Luty 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Marzec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Kwiecień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Maj 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Czerwiec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Lipiec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Sierpień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Wrzesień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Październik 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Listopad 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Grudzień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520,00 598,00 3 802,00
Rocznie 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 240,00 7 176,00 45 624,00
Wynagrodzenie pracownika 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Luty 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Marzec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Kwiecień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Maj 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Czerwiec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Lipiec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Sierpień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Wrzesień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Październik 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Listopad 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Grudzień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 zł
Rocznie 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 802 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 396 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 400,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 323,00 0,00 3 681,00
Luty 4 400,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 323,00 0,00 3 681,00
Marzec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 503,00 0,00 3 501,00
Kwiecień 4 400,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 983,00 0,00 3 021,00
Maj 4 400,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 983,00 0,00 3 021,00
Czerwiec 4 400,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 983,00 0,00 3 021,00
Lipiec 4 400,00 176,27 72,24 0,00 396,00 15,08 899,00 0,00 2 841,41
Sierpień 4 400,00 176,27 72,24 0,00 396,00 15,08 899,00 0,00 2 841,41
Wrzesień 4 400,00 176,27 72,24 0,00 396,00 15,08 899,00 0,00 2 841,41
Październik 4 400,00 176,27 72,24 0,00 396,00 15,08 899,00 0,00 2 841,41
Listopad 4 400,00 176,27 72,24 0,00 396,00 15,08 899,00 0,00 2 841,41
Grudzień 4 400,00 176,27 72,24 0,00 396,00 15,08 899,00 0,00 2 841,41
Rocznie 52 800,00 1 057,62 433,44 0,00 4 752,00 0,00 9 492,00 0,00 36 974,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 681 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.