Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4310 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Całość - kwota brutto 4 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Luty 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Marzec 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Kwiecień 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Maj 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Czerwiec 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Lipiec 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Sierpień 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Wrzesień 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Październik 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Listopad 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Grudzień 4 310,00 420,66 64,65 105,60 334,72 3 469,00 116,00 3 268,37
Rocznie 51 720,00 5 047,92 775,80 1 267,20 1 395,36 41 628,00 0,00 39 220,44
Wynagrodzenie pracownika 4 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Luty 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Marzec 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Kwiecień 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Maj 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Czerwiec 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Lipiec 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Sierpień 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Wrzesień 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Październik 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Listopad 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Grudzień 4 310,00 420,66 280,15 71,98 109,91 5 192,70 zł
Rocznie 51 720,00 5 047,92 3 361,80 863,76 1 318,92 62 312,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 268 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4310 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 344 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Całość - kwota brutto 4 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Luty 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Marzec 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Kwiecień 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Maj 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Czerwiec 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Lipiec 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Sierpień 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Wrzesień 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Październik 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Listopad 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Grudzień 4 310,00 420,66 64,65 0,00 344,22 3 060,00 367,00 3 113,27
Rocznie 51 720,00 5 047,92 775,80 0,00 4 130,64 36 720,00 276,00 37 359,24
Wynagrodzenie pracownika 4 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 121 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Luty 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Marzec 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Kwiecień 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Maj 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Czerwiec 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Lipiec 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Sierpień 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Wrzesień 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Październik 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Listopad 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Grudzień 4 310,00 420,66 280,15 0,00 109,91 5 120,72 zł
Rocznie 51 720,00 5 047,92 3 361,80 0,00 1 318,92 61 448,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 113 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 121 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4310 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 586 zł
Całość - kwota brutto 4 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Luty 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Marzec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Kwiecień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Maj 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Czerwiec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Lipiec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Sierpień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Wrzesień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Październik 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Listopad 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Grudzień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 448,00 586,00 3 724,00
Rocznie 51 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 376,00 7 032,00 44 688,00
Wynagrodzenie pracownika 4 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Luty 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Marzec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Kwiecień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Maj 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Czerwiec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Lipiec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Sierpień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Wrzesień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Październik 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Listopad 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Grudzień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00 zł
Rocznie 51 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 724 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4310 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 388 zł
Zaliczka na podatek 308 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 310 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 310,00 0,00 0,00 0,00 387,90 0,00 308,00 0,00 3 614,10
Luty 4 310,00 0,00 0,00 0,00 387,90 0,00 308,00 0,00 3 614,10
Marzec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 387,90 0,00 447,00 0,00 3 475,10
Kwiecień 4 310,00 0,00 0,00 0,00 387,90 0,00 954,00 0,00 2 968,10
Maj 4 310,00 0,00 0,00 0,00 387,90 0,00 954,00 0,00 2 968,10
Czerwiec 4 310,00 0,00 0,00 0,00 387,90 0,00 954,00 0,00 2 968,10
Lipiec 4 310,00 176,27 72,24 0,00 387,90 15,08 870,00 0,00 2 788,51
Sierpień 4 310,00 176,27 72,24 0,00 387,90 15,08 870,00 0,00 2 788,51
Wrzesień 4 310,00 176,27 72,24 0,00 387,90 15,08 870,00 0,00 2 788,51
Październik 4 310,00 176,27 72,24 0,00 387,90 15,08 870,00 0,00 2 788,51
Listopad 4 310,00 176,27 72,24 0,00 387,90 15,08 870,00 0,00 2 788,51
Grudzień 4 310,00 176,27 72,24 0,00 387,90 15,08 870,00 0,00 2 788,51
Rocznie 51 720,00 1 057,62 433,44 0,00 4 654,80 0,00 9 145,00 0,00 36 338,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 614 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.