Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 262 zł
Ubezpieczenie emerytalne 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 334 zł
Zaliczka na podatek 115 zł
Całość - kwota brutto 4 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Luty 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Marzec 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Kwiecień 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Maj 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Czerwiec 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Lipiec 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Sierpień 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Wrzesień 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Październik 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Listopad 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Grudzień 4 300,00 419,68 64,50 105,35 333,94 3 460,00 115,00 3 261,53
Rocznie 51 600,00 5 036,16 774,00 1 264,20 1 382,40 41 520,00 0,00 39 138,36
Wynagrodzenie pracownika 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Luty 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Marzec 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Kwiecień 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Maj 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Czerwiec 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Lipiec 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Sierpień 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Wrzesień 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Październik 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Listopad 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Grudzień 4 300,00 419,68 279,50 71,81 109,65 5 180,64 zł
Rocznie 51 600,00 5 036,16 3 354,00 861,72 1 315,80 62 167,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 262 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 343 zł
Zaliczka na podatek 366 zł
Całość - kwota brutto 4 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Luty 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Marzec 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Kwiecień 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Maj 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Czerwiec 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Lipiec 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Sierpień 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Wrzesień 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Październik 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Listopad 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Grudzień 4 300,00 419,68 64,50 0,00 343,42 3 053,00 366,00 3 106,04
Rocznie 51 600,00 5 036,16 774,00 0,00 4 121,04 36 636,00 276,00 37 272,48
Wynagrodzenie pracownika 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 109 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Luty 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Marzec 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Kwiecień 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Maj 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Czerwiec 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Lipiec 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Sierpień 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Wrzesień 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Październik 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Listopad 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Grudzień 4 300,00 419,68 279,50 0,00 109,65 5 108,83 zł
Rocznie 51 600,00 5 036,16 3 354,00 0,00 1 315,80 61 305,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 106 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 109 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 585 zł
Całość - kwota brutto 4 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Luty 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Marzec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Kwiecień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Maj 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Czerwiec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Lipiec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Sierpień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Wrzesień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Październik 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Listopad 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Grudzień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 585,00 3 715,00
Rocznie 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 280,00 7 020,00 44 580,00
Wynagrodzenie pracownika 4 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Luty 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Marzec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Kwiecień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Maj 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Czerwiec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Lipiec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Sierpień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Wrzesień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Październik 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Listopad 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Grudzień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 zł
Rocznie 51 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 715 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 306 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 300,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 306,00 0,00 3 607,00
Luty 4 300,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 306,00 0,00 3 607,00
Marzec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 441,00 0,00 3 472,00
Kwiecień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 951,00 0,00 2 962,00
Maj 4 300,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 951,00 0,00 2 962,00
Czerwiec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 951,00 0,00 2 962,00
Lipiec 4 300,00 176,27 72,24 0,00 387,00 15,08 867,00 0,00 2 782,41
Sierpień 4 300,00 176,27 72,24 0,00 387,00 15,08 867,00 0,00 2 782,41
Wrzesień 4 300,00 176,27 72,24 0,00 387,00 15,08 867,00 0,00 2 782,41
Październik 4 300,00 176,27 72,24 0,00 387,00 15,08 867,00 0,00 2 782,41
Listopad 4 300,00 176,27 72,24 0,00 387,00 15,08 867,00 0,00 2 782,41
Grudzień 4 300,00 176,27 72,24 0,00 387,00 15,08 867,00 0,00 2 782,41
Rocznie 51 600,00 1 057,62 433,44 0,00 4 644,00 0,00 9 108,00 0,00 36 266,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 607 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.