Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4290 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 333 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Całość - kwota brutto 4 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Luty 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Marzec 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Kwiecień 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Maj 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Czerwiec 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Lipiec 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Sierpień 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Wrzesień 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Październik 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Listopad 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Grudzień 4 290,00 418,70 64,35 105,11 333,17 3 452,00 114,00 3 254,67
Rocznie 51 480,00 5 024,40 772,20 1 261,32 1 370,88 41 424,00 0,00 39 056,04
Wynagrodzenie pracownika 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Luty 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Marzec 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Kwiecień 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Maj 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Czerwiec 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Lipiec 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Sierpień 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Wrzesień 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Październik 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Listopad 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Grudzień 4 290,00 418,70 278,85 71,64 109,40 5 168,59 zł
Rocznie 51 480,00 5 024,40 3 346,20 859,68 1 312,80 62 023,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 255 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4290 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 343 zł
Zaliczka na podatek 366 zł
Całość - kwota brutto 4 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Luty 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Marzec 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Kwiecień 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Maj 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Czerwiec 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Lipiec 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Sierpień 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Wrzesień 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Październik 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Listopad 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Grudzień 4 290,00 418,70 64,35 0,00 342,63 3 046,00 366,00 3 098,80
Rocznie 51 480,00 5 024,40 772,20 0,00 4 111,56 36 552,00 276,00 37 185,60
Wynagrodzenie pracownika 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Luty 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Marzec 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Kwiecień 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Maj 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Czerwiec 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Lipiec 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Sierpień 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Wrzesień 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Październik 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Listopad 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Grudzień 4 290,00 418,70 278,85 0,00 109,40 5 096,95 zł
Rocznie 51 480,00 5 024,40 3 346,20 0,00 1 312,80 61 163,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 099 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4290 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 707 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 583 zł
Całość - kwota brutto 4 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Luty 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Marzec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Kwiecień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Maj 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Czerwiec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Lipiec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Sierpień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Wrzesień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Październik 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Listopad 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Grudzień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432,00 583,00 3 707,00
Rocznie 51 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 184,00 6 996,00 44 484,00
Wynagrodzenie pracownika 4 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 290 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Luty 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Marzec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Kwiecień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Maj 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Czerwiec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Lipiec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Sierpień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Wrzesień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Październik 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Listopad 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Grudzień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290,00 zł
Rocznie 51 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 707 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 290 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4290 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 386 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 290 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 290,00 0,00 0,00 0,00 386,10 0,00 304,00 0,00 3 599,90
Luty 4 290,00 0,00 0,00 0,00 386,10 0,00 304,00 0,00 3 599,90
Marzec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 386,10 0,00 435,00 0,00 3 468,90
Kwiecień 4 290,00 0,00 0,00 0,00 386,10 0,00 948,00 0,00 2 955,90
Maj 4 290,00 0,00 0,00 0,00 386,10 0,00 948,00 0,00 2 955,90
Czerwiec 4 290,00 0,00 0,00 0,00 386,10 0,00 948,00 0,00 2 955,90
Lipiec 4 290,00 176,27 72,24 0,00 386,10 15,08 863,00 0,00 2 777,31
Sierpień 4 290,00 176,27 72,24 0,00 386,10 15,08 863,00 0,00 2 777,31
Wrzesień 4 290,00 176,27 72,24 0,00 386,10 15,08 863,00 0,00 2 777,31
Październik 4 290,00 176,27 72,24 0,00 386,10 15,08 863,00 0,00 2 777,31
Listopad 4 290,00 176,27 72,24 0,00 386,10 15,08 863,00 0,00 2 777,31
Grudzień 4 290,00 176,27 72,24 0,00 386,10 15,08 863,00 0,00 2 777,31
Rocznie 51 480,00 1 057,62 433,44 0,00 4 633,20 0,00 9 065,00 0,00 36 200,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.