Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4280 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 332 zł
Zaliczka na podatek 255 zł
Całość - kwota brutto 4 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Luty 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Marzec 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Kwiecień 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Maj 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Czerwiec 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Lipiec 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Sierpień 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Wrzesień 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Październik 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Listopad 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Grudzień 4 280,00 417,73 64,20 104,86 332,39 3 443,00 255,00 3 105,82
Rocznie 51 360,00 5 012,76 770,40 1 258,32 3 988,68 41 316,00 3 060,00 37 269,84
Wynagrodzenie pracownika 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Luty 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Marzec 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Kwiecień 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Maj 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Czerwiec 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Lipiec 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Sierpień 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Wrzesień 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Październik 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Listopad 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Grudzień 4 280,00 417,73 278,20 71,48 109,14 5 156,55 zł
Rocznie 51 360,00 5 012,76 3 338,40 857,76 1 309,68 61 878,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 106 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4280 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 4 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Luty 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Marzec 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Kwiecień 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Maj 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Czerwiec 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Lipiec 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Sierpień 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Wrzesień 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Październik 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Listopad 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Grudzień 4 280,00 417,73 64,20 0,00 341,83 3 038,00 222,00 3 234,24
Rocznie 51 360,00 5 012,76 770,40 0,00 4 101,96 36 456,00 2 664,00 38 810,88
Wynagrodzenie pracownika 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 085 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Luty 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Marzec 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Kwiecień 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Maj 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Czerwiec 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Lipiec 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Sierpień 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Wrzesień 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Październik 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Listopad 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Grudzień 4 280,00 417,73 278,20 0,00 109,14 5 085,07 zł
Rocznie 51 360,00 5 012,76 3 338,40 0,00 1 309,68 61 020,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 085 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4280 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 582 zł
Całość - kwota brutto 4 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Luty 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Marzec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Kwiecień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Maj 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Czerwiec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Lipiec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Sierpień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Wrzesień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Październik 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Listopad 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Grudzień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424,00 582,00 3 698,00
Rocznie 51 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 088,00 6 984,00 44 376,00
Wynagrodzenie pracownika 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Luty 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Marzec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Kwiecień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Maj 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Czerwiec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Lipiec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Sierpień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Wrzesień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Październik 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Listopad 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Grudzień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 zł
Rocznie 51 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 698 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4280 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 355 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 280 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 280,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 355,00 0,00 3 543,19
Luty 4 280,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 355,00 0,00 3 543,19
Marzec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 355,00 0,00 3 543,19
Kwiecień 4 280,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 355,00 0,00 3 543,19
Maj 4 280,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 355,00 0,00 3 543,19
Czerwiec 4 280,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 355,00 0,00 3 543,19
Lipiec 4 280,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 313,00 0,00 3 339,99
Sierpień 4 280,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 313,00 0,00 3 339,99
Wrzesień 4 280,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 313,00 0,00 3 339,99
Październik 4 280,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 313,00 0,00 3 339,99
Listopad 4 280,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 313,00 0,00 3 339,99
Grudzień 4 280,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 313,00 0,00 3 339,99
Rocznie 51 360,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 008,00 0,00 41 299,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 543 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ