Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4270 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 332 zł
Zaliczka na podatek 255 zł
Całość - kwota brutto 4 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Luty 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Marzec 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Kwiecień 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Maj 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Czerwiec 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Lipiec 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Sierpień 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Wrzesień 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Październik 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Listopad 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Grudzień 4 270,00 416,75 64,05 104,62 331,61 3 435,00 255,00 3 097,97
Rocznie 51 240,00 5 001,00 768,60 1 255,44 3 979,32 41 220,00 3 060,00 37 175,64
Wynagrodzenie pracownika 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Luty 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Marzec 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Kwiecień 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Maj 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Czerwiec 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Lipiec 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Sierpień 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Wrzesień 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Październik 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Listopad 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Grudzień 4 270,00 416,75 277,55 71,31 108,89 5 144,50 zł
Rocznie 51 240,00 5 001,00 3 330,60 855,72 1 306,68 61 734,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 098 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4270 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 341 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 4 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Luty 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Marzec 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Kwiecień 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Maj 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Czerwiec 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Lipiec 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Sierpień 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Wrzesień 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Październik 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Listopad 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Grudzień 4 270,00 416,75 64,05 0,00 341,03 3 031,00 222,00 3 226,17
Rocznie 51 240,00 5 001,00 768,60 0,00 4 092,36 36 372,00 2 664,00 38 714,04
Wynagrodzenie pracownika 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 073 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Luty 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Marzec 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Kwiecień 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Maj 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Czerwiec 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Lipiec 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Sierpień 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Wrzesień 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Październik 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Listopad 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Grudzień 4 270,00 416,75 277,55 0,00 108,89 5 073,19 zł
Rocznie 51 240,00 5 001,00 3 330,60 0,00 1 306,68 60 878,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 226 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 073 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4270 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Całość - kwota brutto 4 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Luty 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Marzec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Kwiecień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Maj 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Czerwiec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Lipiec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Sierpień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Wrzesień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Październik 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Listopad 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Grudzień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416,00 581,00 3 689,00
Rocznie 51 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 992,00 6 972,00 44 268,00
Wynagrodzenie pracownika 4 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 270 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Luty 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Marzec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Kwiecień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Maj 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Czerwiec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Lipiec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Sierpień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Wrzesień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Październik 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Listopad 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Grudzień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 zł
Rocznie 51 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 689 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 270 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4270 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 270 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 270,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 370,00 0,00 3 537,66
Luty 4 270,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 370,00 0,00 3 537,66
Marzec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 370,00 0,00 3 537,66
Kwiecień 4 270,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 370,00 0,00 3 537,66
Maj 4 270,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 370,00 0,00 3 537,66
Czerwiec 4 270,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 370,00 0,00 3 537,66
Lipiec 4 270,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 331,00 0,00 3 348,97
Sierpień 4 270,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 331,00 0,00 3 348,97
Wrzesień 4 270,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 331,00 0,00 3 348,97
Październik 4 270,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 331,00 0,00 3 348,97
Listopad 4 270,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 331,00 0,00 3 348,97
Grudzień 4 270,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 331,00 0,00 3 348,97
Rocznie 51 240,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 206,00 0,00 41 319,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 538 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ