Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 400 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 913 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Luty 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Marzec 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Kwiecień 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Maj 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Czerwiec 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Lipiec 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Sierpień 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Wrzesień 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Październik 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Listopad 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Grudzień 5 913,00 577,11 88,70 144,87 399,84 4 852,00 0,00 4 702,48
Rocznie 70 956,00 6 925,32 1 064,40 1 738,44 4 798,08 58 224,00 0,00 56 429,76
Wynagrodzenie pracownika 5 913 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 124 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Luty 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Marzec 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Kwiecień 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Maj 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Czerwiec 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Lipiec 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Sierpień 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Wrzesień 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Październik 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Listopad 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Grudzień 5 913,00 577,11 384,35 98,75 150,78 7 123,99 zł
Rocznie 70 956,00 6 925,32 4 612,20 1 185,00 1 809,36 85 487,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 913 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 702 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 702 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 124 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 293 zł
Całość - kwota brutto 5 638 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Luty 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Marzec 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Kwiecień 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Maj 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Czerwiec 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Lipiec 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Sierpień 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Wrzesień 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Październik 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Listopad 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Grudzień 5 638,00 550,27 84,57 0,00 450,28 4 003,00 293,00 4 259,88
Rocznie 67 656,00 6 603,24 1 014,84 0,00 5 403,36 48 036,00 3 516,00 51 118,56
Wynagrodzenie pracownika 5 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Luty 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Marzec 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Kwiecień 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Maj 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Czerwiec 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Lipiec 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Sierpień 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Wrzesień 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Październik 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Listopad 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Grudzień 5 638,00 550,27 366,47 0,00 143,77 6 698,51 zł
Rocznie 67 656,00 6 603,24 4 397,64 0,00 1 725,24 80 382,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 671 zł
Całość - kwota brutto 4 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Luty 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Marzec 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Kwiecień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Maj 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Czerwiec 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Lipiec 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Sierpień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Wrzesień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Październik 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Listopad 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Grudzień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 945,00 671,00 4 260,00
Rocznie 59 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 340,00 8 052,00 51 120,00
Wynagrodzenie pracownika 4 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Luty 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Marzec 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Kwiecień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Maj 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Czerwiec 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Lipiec 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Sierpień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Wrzesień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Październik 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Listopad 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Grudzień 4 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 931,00 zł
Rocznie 59 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 448 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 0,00 4 688,00
Luty 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 0,00 4 688,00
Marzec 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,00 0,00 4 177,00
Kwiecień 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 219,00 0,00 3 917,00
Maj 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 219,00 0,00 3 917,00
Czerwiec 5 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 219,00 0,00 3 917,00
Lipiec 5 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 134,00 0,00 3 738,41
Sierpień 5 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 134,00 0,00 3 738,41
Wrzesień 5 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 134,00 0,00 3 738,41
Październik 5 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 134,00 0,00 3 738,41
Listopad 5 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 134,00 0,00 3 738,41
Grudzień 5 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 134,00 0,00 3 738,41
Rocznie 61 632,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 12 316,00 0,00 47 734,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 688 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.