Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 390 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 44 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 452 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Luty 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Marzec 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Kwiecień 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Maj 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Czerwiec 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Lipiec 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Sierpień 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Wrzesień 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Październik 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Listopad 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Grudzień 452,00 44,12 6,78 11,07 0,00 140,00 0,00 390,03
Rocznie 5 424,00 529,44 81,36 132,84 0,00 1 680,00 0,00 4 680,36
Wynagrodzenie pracownika 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 44 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 545 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Luty 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Marzec 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Kwiecień 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Maj 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Czerwiec 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Lipiec 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Sierpień 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Wrzesień 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Październik 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Listopad 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Grudzień 452,00 44,12 29,38 7,55 11,52 544,57 zł
Rocznie 5 424,00 529,44 352,56 90,60 138,24 6 534,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 452 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 545 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 41 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 516 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Luty 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Marzec 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Kwiecień 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Maj 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Czerwiec 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Lipiec 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Sierpień 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Wrzesień 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Październik 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Listopad 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Grudzień 516,00 50,36 7,74 0,00 41,21 366,00 27,00 389,69
Rocznie 6 192,00 604,32 92,88 0,00 494,52 4 392,00 324,00 4 676,28
Wynagrodzenie pracownika 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Luty 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Marzec 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Kwiecień 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Maj 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Czerwiec 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Lipiec 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Sierpień 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Wrzesień 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Październik 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Listopad 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Grudzień 516,00 50,36 33,54 0,00 13,16 613,06 zł
Rocznie 6 192,00 604,32 402,48 0,00 157,92 7 356,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 516 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Całość - kwota brutto 451 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Luty 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Marzec 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Kwiecień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Maj 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Czerwiec 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Lipiec 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Sierpień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Wrzesień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Październik 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Listopad 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Grudzień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 61,00 390,00
Rocznie 5 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 332,00 732,00 4 680,00
Wynagrodzenie pracownika 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 451 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Luty 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Marzec 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Kwiecień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Maj 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Czerwiec 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Lipiec 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Sierpień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Wrzesień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Październik 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Listopad 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Grudzień 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,00 zł
Rocznie 5 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 451 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 451 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 390 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Luty 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Marzec 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Kwiecień 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Maj 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Czerwiec 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Lipiec 390,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 126,41
Sierpień 390,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 126,41
Wrzesień 390,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 126,41
Październik 390,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 126,41
Listopad 390,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 126,41
Grudzień 390,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 126,41
Rocznie 4 680,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 098,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 390 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.