Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Luty 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Marzec 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Kwiecień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Maj 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Czerwiec 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Lipiec 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Sierpień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Wrzesień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Październik 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Listopad 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Grudzień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 397,63 4 839,00 0,00 4 691,76
Rocznie 70 776,00 6 907,68 1 061,64 1 734,00 4 771,56 58 068,00 0,00 56 301,12
Wynagrodzenie pracownika 5 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Luty 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Marzec 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Kwiecień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Maj 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Czerwiec 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Lipiec 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Sierpień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Wrzesień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Październik 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Listopad 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Grudzień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Rocznie 70 776,00 6 907,68 4 600,44 1 182,00 1 804,80 85 270,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 692 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 692 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 449 zł
Zaliczka na podatek 292 zł
Całość - kwota brutto 5 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Luty 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Marzec 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Kwiecień 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Maj 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Czerwiec 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Lipiec 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Sierpień 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Wrzesień 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Październik 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Listopad 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Grudzień 5 625,00 549,00 84,38 0,00 449,25 3 993,00 292,00 4 250,37
Rocznie 67 500,00 6 588,00 1 012,56 0,00 5 391,00 47 916,00 3 504,00 51 004,44
Wynagrodzenie pracownika 5 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Luty 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Marzec 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Kwiecień 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Maj 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Czerwiec 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Lipiec 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Sierpień 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Wrzesień 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Październik 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Listopad 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Grudzień 5 625,00 549,00 365,63 0,00 143,44 6 683,07 zł
Rocznie 67 500,00 6 588,00 4 387,56 0,00 1 721,28 80 196,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 669 zł
Całość - kwota brutto 4 919 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Luty 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Marzec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Kwiecień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Maj 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Czerwiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Lipiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Sierpień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Wrzesień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Październik 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Listopad 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Grudzień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Rocznie 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 220,00 8 028,00 51 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 919 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Luty 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Marzec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Kwiecień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Maj 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Czerwiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Lipiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Sierpień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Wrzesień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Październik 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Listopad 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Grudzień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Rocznie 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 919 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 919 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 446 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 124 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00 0,00 4 678,00
Luty 5 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00 0,00 4 678,00
Marzec 5 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 0,00 4 172,00
Kwiecień 5 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 909,00
Maj 5 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 909,00
Czerwiec 5 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 0,00 3 909,00
Lipiec 5 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 130,00 0,00 3 730,41
Sierpień 5 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 130,00 0,00 3 730,41
Wrzesień 5 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 130,00 0,00 3 730,41
Październik 5 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 130,00 0,00 3 730,41
Listopad 5 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 130,00 0,00 3 730,41
Grudzień 5 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 130,00 0,00 3 730,41
Rocznie 61 488,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 12 269,00 0,00 47 637,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 678 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.