Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 458 zł
Zaliczka na podatek 281 zł
Całość - kwota brutto 5 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Luty 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Marzec 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Kwiecień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Maj 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Czerwiec 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Lipiec 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Sierpień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Wrzesień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Październik 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Listopad 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Grudzień 5 898,00 575,64 88,47 144,50 458,05 4 839,00 281,00 4 350,34
Rocznie 70 776,00 6 907,68 1 061,64 1 734,00 3 368,16 58 068,00 0,00 52 204,08
Wynagrodzenie pracownika 5 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Luty 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Marzec 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Kwiecień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Maj 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Czerwiec 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Lipiec 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Sierpień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Wrzesień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Październik 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Listopad 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Grudzień 5 898,00 575,64 383,37 98,50 150,40 7 105,91 zł
Rocznie 70 776,00 6 907,68 4 600,44 1 182,00 1 804,80 85 270,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 066 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 480 zł
Całość - kwota brutto 5 629 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Luty 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Marzec 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Kwiecień 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Maj 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Czerwiec 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Lipiec 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Sierpień 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Wrzesień 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Październik 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Listopad 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Grudzień 5 629,00 549,39 84,44 0,00 449,57 3 996,00 480,00 4 066,08
Rocznie 67 548,00 6 592,68 1 013,28 0,00 5 394,84 47 952,00 360,00 48 792,96
Wynagrodzenie pracownika 5 629 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 688 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Luty 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Marzec 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Kwiecień 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Maj 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Czerwiec 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Lipiec 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Sierpień 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Wrzesień 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Październik 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Listopad 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Grudzień 5 629,00 549,39 365,89 0,00 143,54 6 687,82 zł
Rocznie 67 548,00 6 592,68 4 390,68 0,00 1 722,48 80 253,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 629 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 066 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 066 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 688 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 669 zł
Całość - kwota brutto 4 919 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Luty 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Marzec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Kwiecień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Maj 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Czerwiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Lipiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Sierpień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Wrzesień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Październik 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Listopad 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Grudzień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 669,00 4 250,00
Rocznie 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 220,00 8 028,00 51 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 919 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Luty 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Marzec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Kwiecień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Maj 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Czerwiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Lipiec 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Sierpień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Wrzesień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Październik 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Listopad 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Grudzień 4 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 919,00 zł
Rocznie 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 919 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 919 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 132 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 132,00 0,00 0,00 0,00 461,88 0,00 447,00 0,00 4 223,12
Luty 5 132,00 0,00 0,00 0,00 461,88 0,00 447,00 0,00 4 223,12
Marzec 5 132,00 0,00 0,00 0,00 461,88 0,00 957,00 0,00 3 713,12
Kwiecień 5 132,00 0,00 0,00 0,00 461,88 0,00 1 217,00 0,00 3 453,12
Maj 5 132,00 0,00 0,00 0,00 461,88 0,00 1 217,00 0,00 3 453,12
Czerwiec 5 132,00 0,00 0,00 0,00 461,88 0,00 1 217,00 0,00 3 453,12
Lipiec 5 132,00 176,27 72,24 0,00 461,88 15,08 1 133,00 0,00 3 273,53
Sierpień 5 132,00 176,27 72,24 0,00 461,88 15,08 1 133,00 0,00 3 273,53
Wrzesień 5 132,00 176,27 72,24 0,00 461,88 15,08 1 133,00 0,00 3 273,53
Październik 5 132,00 176,27 72,24 0,00 461,88 15,08 1 133,00 0,00 3 273,53
Listopad 5 132,00 176,27 72,24 0,00 461,88 15,08 1 133,00 0,00 3 273,53
Grudzień 5 132,00 176,27 72,24 0,00 461,88 15,08 1 133,00 0,00 3 273,53
Rocznie 61 584,00 1 057,62 433,44 0,00 5 542,56 0,00 12 300,00 0,00 42 159,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 223 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.