Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 457 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 5 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Luty 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Marzec 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Kwiecień 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Maj 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Czerwiec 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Lipiec 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Sierpień 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Wrzesień 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Październik 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Listopad 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Grudzień 5 889,00 574,77 88,34 144,28 457,34 4 832,00 384,00 4 240,27
Rocznie 70 668,00 6 897,24 1 060,08 1 731,36 5 488,08 57 984,00 4 608,00 50 883,24
Wynagrodzenie pracownika 5 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 095 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Luty 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Marzec 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Kwiecień 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Maj 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Czerwiec 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Lipiec 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Sierpień 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Wrzesień 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Październik 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Listopad 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Grudzień 5 889,00 574,77 382,79 98,35 150,17 7 095,08 zł
Rocznie 70 668,00 6 897,24 4 593,48 1 180,20 1 802,04 85 140,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 095 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 5 611 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Luty 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Marzec 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Kwiecień 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Maj 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Czerwiec 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Lipiec 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Sierpień 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Wrzesień 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Październik 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Listopad 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Grudzień 5 611,00 547,63 84,17 0,00 448,13 3 983,00 291,00 4 240,07
Rocznie 67 332,00 6 571,56 1 010,04 0,00 5 377,56 47 796,00 3 492,00 50 880,84
Wynagrodzenie pracownika 5 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 666 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Luty 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Marzec 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Kwiecień 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Maj 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Czerwiec 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Lipiec 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Sierpień 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Wrzesień 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Październik 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Listopad 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Grudzień 5 611,00 547,63 364,72 0,00 143,08 6 666,43 zł
Rocznie 67 332,00 6 571,56 4 376,64 0,00 1 716,96 79 997,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 611 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 666 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 667 zł
Całość - kwota brutto 4 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Luty 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Marzec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Kwiecień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Maj 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Czerwiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Lipiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Sierpień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Wrzesień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Październik 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Listopad 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Grudzień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Rocznie 58 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 112,00 8 004,00 50 880,00
Wynagrodzenie pracownika 4 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Luty 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Marzec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Kwiecień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Maj 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Czerwiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Lipiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Sierpień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Wrzesień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Październik 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Listopad 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Grudzień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Rocznie 58 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 498 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 120 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 498,00 0,00 4 240,19
Luty 5 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 498,00 0,00 4 240,19
Marzec 5 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 498,00 0,00 4 240,19
Kwiecień 5 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 498,00 0,00 4 240,19
Maj 5 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 498,00 0,00 4 240,19
Czerwiec 5 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 498,00 0,00 4 240,19
Lipiec 5 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 456,00 0,00 4 036,99
Sierpień 5 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 456,00 0,00 4 036,99
Wrzesień 5 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 456,00 0,00 4 036,99
Październik 5 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 456,00 0,00 4 036,99
Listopad 5 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 456,00 0,00 4 036,99
Grudzień 5 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 456,00 0,00 4 036,99
Rocznie 61 440,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 724,00 0,00 49 663,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 240 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ