Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 457 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 5 884 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Luty 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Marzec 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Kwiecień 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Maj 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Czerwiec 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Lipiec 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Sierpień 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Wrzesień 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Październik 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Listopad 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Grudzień 5 884,00 574,28 88,26 144,16 456,96 4 827,00 279,00 4 341,34
Rocznie 70 608,00 6 891,36 1 059,12 1 729,92 3 350,88 57 924,00 0,00 52 096,08
Wynagrodzenie pracownika 5 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 089 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Luty 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Marzec 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Kwiecień 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Maj 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Czerwiec 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Lipiec 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Sierpień 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Wrzesień 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Październik 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Listopad 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Grudzień 5 884,00 574,28 382,46 98,26 150,04 7 089,04 zł
Rocznie 70 608,00 6 891,36 4 589,52 1 179,12 1 800,48 85 068,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 341 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 341 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 089 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 478 zł
Całość - kwota brutto 5 615 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Luty 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Marzec 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Kwiecień 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Maj 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Czerwiec 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Lipiec 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Sierpień 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Wrzesień 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Październik 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Listopad 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Grudzień 5 615,00 548,02 84,23 0,00 448,45 3 986,00 478,00 4 055,98
Rocznie 67 380,00 6 576,24 1 010,76 0,00 5 381,40 47 832,00 360,00 48 671,76
Wynagrodzenie pracownika 5 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Luty 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Marzec 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Kwiecień 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Maj 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Czerwiec 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Lipiec 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Sierpień 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Wrzesień 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Październik 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Listopad 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Grudzień 5 615,00 548,02 364,98 0,00 143,19 6 671,19 zł
Rocznie 67 380,00 6 576,24 4 379,76 0,00 1 718,28 80 054,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 615 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 056 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 667 zł
Całość - kwota brutto 4 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Luty 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Marzec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Kwiecień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Maj 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Czerwiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Lipiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Sierpień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Wrzesień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Październik 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Listopad 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Grudzień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 926,00 667,00 4 240,00
Rocznie 58 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 112,00 8 004,00 50 880,00
Wynagrodzenie pracownika 4 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Luty 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Marzec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Kwiecień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Maj 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Czerwiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Lipiec 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Sierpień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Wrzesień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Październik 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Listopad 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Grudzień 4 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 zł
Rocznie 58 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 461 zł
Zaliczka na podatek 445 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 120,00 0,00 0,00 0,00 460,80 0,00 445,00 0,00 4 214,20
Luty 5 120,00 0,00 0,00 0,00 460,80 0,00 445,00 0,00 4 214,20
Marzec 5 120,00 0,00 0,00 0,00 460,80 0,00 949,00 0,00 3 710,20
Kwiecień 5 120,00 0,00 0,00 0,00 460,80 0,00 1 213,00 0,00 3 446,20
Maj 5 120,00 0,00 0,00 0,00 460,80 0,00 1 213,00 0,00 3 446,20
Czerwiec 5 120,00 0,00 0,00 0,00 460,80 0,00 1 213,00 0,00 3 446,20
Lipiec 5 120,00 176,27 72,24 0,00 460,80 15,08 1 129,00 0,00 3 266,61
Sierpień 5 120,00 176,27 72,24 0,00 460,80 15,08 1 129,00 0,00 3 266,61
Wrzesień 5 120,00 176,27 72,24 0,00 460,80 15,08 1 129,00 0,00 3 266,61
Październik 5 120,00 176,27 72,24 0,00 460,80 15,08 1 129,00 0,00 3 266,61
Listopad 5 120,00 176,27 72,24 0,00 460,80 15,08 1 129,00 0,00 3 266,61
Grudzień 5 120,00 176,27 72,24 0,00 460,80 15,08 1 129,00 0,00 3 266,61
Rocznie 61 440,00 1 057,62 433,44 0,00 5 529,60 0,00 12 252,00 0,00 42 076,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 214 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.