Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 456 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Całość - kwota brutto 5 874 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Luty 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Marzec 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Kwiecień 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Maj 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Czerwiec 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Lipiec 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Sierpień 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Wrzesień 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Październik 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Listopad 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Grudzień 5 874,00 573,30 88,11 143,91 456,18 4 819,00 383,00 4 229,50
Rocznie 70 488,00 6 879,60 1 057,32 1 726,92 5 474,16 57 828,00 4 596,00 50 754,00
Wynagrodzenie pracownika 5 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 077 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Luty 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Marzec 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Kwiecień 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Maj 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Czerwiec 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Lipiec 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Sierpień 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Wrzesień 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Październik 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Listopad 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Grudzień 5 874,00 573,30 381,81 98,10 149,78 7 076,99 zł
Rocznie 70 488,00 6 879,60 4 581,72 1 177,20 1 797,36 84 923,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 874 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 077 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 5 598 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Luty 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Marzec 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Kwiecień 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Maj 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Czerwiec 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Lipiec 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Sierpień 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Wrzesień 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Październik 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Listopad 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Grudzień 5 598,00 546,36 83,97 0,00 447,09 3 974,00 291,00 4 229,58
Rocznie 67 176,00 6 556,32 1 007,64 0,00 5 365,08 47 688,00 3 492,00 50 754,96
Wynagrodzenie pracownika 5 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Luty 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Marzec 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Kwiecień 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Maj 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Czerwiec 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Lipiec 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Sierpień 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Wrzesień 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Październik 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Listopad 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Grudzień 5 598,00 546,36 363,87 0,00 142,75 6 650,98 zł
Rocznie 67 176,00 6 556,32 4 366,44 0,00 1 713,00 79 811,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 598 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 666 zł
Całość - kwota brutto 4 896 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Luty 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Marzec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Kwiecień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Maj 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Czerwiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Lipiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Sierpień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Wrzesień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Październik 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Listopad 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Grudzień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Rocznie 58 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 004,00 7 992,00 50 760,00
Wynagrodzenie pracownika 4 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 896 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Luty 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Marzec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Kwiecień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Maj 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Czerwiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Lipiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Sierpień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Wrzesień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Październik 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Listopad 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Grudzień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Rocznie 58 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 896 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 896 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 496 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 108 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 496,00 0,00 4 230,19
Luty 5 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 496,00 0,00 4 230,19
Marzec 5 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 496,00 0,00 4 230,19
Kwiecień 5 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 496,00 0,00 4 230,19
Maj 5 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 496,00 0,00 4 230,19
Czerwiec 5 108,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 496,00 0,00 4 230,19
Lipiec 5 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 454,00 0,00 4 026,99
Sierpień 5 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 454,00 0,00 4 026,99
Wrzesień 5 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 454,00 0,00 4 026,99
Październik 5 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 454,00 0,00 4 026,99
Listopad 5 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 454,00 0,00 4 026,99
Grudzień 5 108,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 454,00 0,00 4 026,99
Rocznie 61 296,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 700,00 0,00 49 543,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 230 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ