Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 456 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Całość - kwota brutto 5 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Luty 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Marzec 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Kwiecień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Maj 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Czerwiec 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Lipiec 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Sierpień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Wrzesień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Październik 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Listopad 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Grudzień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Rocznie 70 440,00 6 874,92 1 056,60 1 725,84 3 333,60 57 780,00 0,00 51 976,20
Wynagrodzenie pracownika 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Luty 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Marzec 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Kwiecień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Maj 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Czerwiec 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Lipiec 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Sierpień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Wrzesień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Październik 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Listopad 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Grudzień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Rocznie 70 440,00 6 874,92 4 578,60 1 176,36 1 796,28 84 866,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 331 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 331 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 047 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 477 zł
Całość - kwota brutto 5 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Luty 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Marzec 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Kwiecień 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Maj 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Czerwiec 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Lipiec 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Sierpień 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Wrzesień 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Październik 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Listopad 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Grudzień 5 602,00 546,76 84,03 0,00 447,41 3 977,00 477,00 4 046,56
Rocznie 67 224,00 6 561,12 1 008,36 0,00 5 368,92 47 724,00 360,00 48 558,72
Wynagrodzenie pracownika 5 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 656 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Luty 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Marzec 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Kwiecień 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Maj 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Czerwiec 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Lipiec 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Sierpień 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Wrzesień 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Październik 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Listopad 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Grudzień 5 602,00 546,76 364,13 0,00 142,85 6 655,74 zł
Rocznie 67 224,00 6 561,12 4 369,56 0,00 1 714,20 79 868,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 047 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 047 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 656 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 666 zł
Całość - kwota brutto 4 896 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Luty 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Marzec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Kwiecień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Maj 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Czerwiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Lipiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Sierpień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Wrzesień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Październik 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Listopad 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Grudzień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,00 666,00 4 230,00
Rocznie 58 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 004,00 7 992,00 50 760,00
Wynagrodzenie pracownika 4 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 896 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Luty 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Marzec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Kwiecień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Maj 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Czerwiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Lipiec 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Sierpień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Wrzesień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Październik 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Listopad 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Grudzień 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 zł
Rocznie 58 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 896 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 896 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 460 zł
Zaliczka na podatek 443 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 108 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 108,00 0,00 0,00 0,00 459,72 0,00 443,00 0,00 4 205,28
Luty 5 108,00 0,00 0,00 0,00 459,72 0,00 443,00 0,00 4 205,28
Marzec 5 108,00 0,00 0,00 0,00 459,72 0,00 942,00 0,00 3 706,28
Kwiecień 5 108,00 0,00 0,00 0,00 459,72 0,00 1 210,00 0,00 3 438,28
Maj 5 108,00 0,00 0,00 0,00 459,72 0,00 1 210,00 0,00 3 438,28
Czerwiec 5 108,00 0,00 0,00 0,00 459,72 0,00 1 210,00 0,00 3 438,28
Lipiec 5 108,00 176,27 72,24 0,00 459,72 15,08 1 125,00 0,00 3 259,69
Sierpień 5 108,00 176,27 72,24 0,00 459,72 15,08 1 125,00 0,00 3 259,69
Wrzesień 5 108,00 176,27 72,24 0,00 459,72 15,08 1 125,00 0,00 3 259,69
Październik 5 108,00 176,27 72,24 0,00 459,72 15,08 1 125,00 0,00 3 259,69
Listopad 5 108,00 176,27 72,24 0,00 459,72 15,08 1 125,00 0,00 3 259,69
Grudzień 5 108,00 176,27 72,24 0,00 459,72 15,08 1 125,00 0,00 3 259,69
Rocznie 61 296,00 1 057,62 433,44 0,00 5 516,64 0,00 12 208,00 0,00 41 989,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 205 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.