Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 572 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 455 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 5 856 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Luty 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Marzec 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Kwiecień 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Maj 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Czerwiec 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Lipiec 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Sierpień 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Wrzesień 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Październik 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Listopad 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Grudzień 5 856,00 571,55 87,84 143,47 454,78 4 803,00 276,00 4 322,36
Rocznie 70 272,00 6 858,60 1 054,08 1 721,64 3 316,32 57 636,00 0,00 51 868,32
Wynagrodzenie pracownika 5 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 572 zł
Ubezpieczenie rentowe 381 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 055 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Luty 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Marzec 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Kwiecień 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Maj 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Czerwiec 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Lipiec 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Sierpień 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Wrzesień 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Październik 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Listopad 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Grudzień 5 856,00 571,55 380,64 97,80 149,33 7 055,32 zł
Rocznie 70 272,00 6 858,60 4 567,68 1 173,60 1 791,96 84 663,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 856 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 322 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 322 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 055 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 476 zł
Całość - kwota brutto 5 589 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Luty 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Marzec 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Kwiecień 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Maj 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Czerwiec 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Lipiec 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Sierpień 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Wrzesień 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Październik 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Listopad 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Grudzień 5 589,00 545,49 83,84 0,00 446,37 3 968,00 476,00 4 037,14
Rocznie 67 068,00 6 545,88 1 006,08 0,00 5 356,44 47 616,00 360,00 48 445,68
Wynagrodzenie pracownika 5 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Luty 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Marzec 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Kwiecień 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Maj 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Czerwiec 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Lipiec 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Sierpień 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Wrzesień 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Październik 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Listopad 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Grudzień 5 589,00 545,49 363,29 0,00 142,52 6 640,30 zł
Rocznie 67 068,00 6 545,88 4 359,48 0,00 1 710,24 79 683,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 589 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 037 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 037 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 664 zł
Całość - kwota brutto 4 884 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Luty 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Marzec 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Kwiecień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Maj 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Czerwiec 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Lipiec 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Sierpień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Wrzesień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Październik 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Listopad 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Grudzień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 907,00 664,00 4 220,00
Rocznie 58 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 884,00 7 968,00 50 640,00
Wynagrodzenie pracownika 4 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 884 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Luty 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Marzec 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Kwiecień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Maj 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Czerwiec 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Lipiec 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Sierpień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Wrzesień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Październik 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Listopad 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Grudzień 4 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 884,00 zł
Rocznie 58 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 884 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 459 zł
Zaliczka na podatek 441 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 096,00 0,00 0,00 0,00 458,64 0,00 441,00 0,00 4 196,36
Luty 5 096,00 0,00 0,00 0,00 458,64 0,00 441,00 0,00 4 196,36
Marzec 5 096,00 0,00 0,00 0,00 458,64 0,00 935,00 0,00 3 702,36
Kwiecień 5 096,00 0,00 0,00 0,00 458,64 0,00 1 206,00 0,00 3 431,36
Maj 5 096,00 0,00 0,00 0,00 458,64 0,00 1 206,00 0,00 3 431,36
Czerwiec 5 096,00 0,00 0,00 0,00 458,64 0,00 1 206,00 0,00 3 431,36
Lipiec 5 096,00 176,27 72,24 0,00 458,64 15,08 1 121,00 0,00 3 252,77
Sierpień 5 096,00 176,27 72,24 0,00 458,64 15,08 1 121,00 0,00 3 252,77
Wrzesień 5 096,00 176,27 72,24 0,00 458,64 15,08 1 121,00 0,00 3 252,77
Październik 5 096,00 176,27 72,24 0,00 458,64 15,08 1 121,00 0,00 3 252,77
Listopad 5 096,00 176,27 72,24 0,00 458,64 15,08 1 121,00 0,00 3 252,77
Grudzień 5 096,00 176,27 72,24 0,00 458,64 15,08 1 121,00 0,00 3 252,77
Rocznie 61 152,00 1 057,62 433,44 0,00 5 503,68 0,00 12 161,00 0,00 41 905,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 196 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.