Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 275 zł
Całość - kwota brutto 5 842 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Luty 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Marzec 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Kwiecień 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Maj 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Czerwiec 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Lipiec 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Sierpień 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Wrzesień 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Październik 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Listopad 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Grudzień 5 842,00 570,18 87,63 143,13 453,70 4 791,00 275,00 4 312,36
Rocznie 70 104,00 6 842,16 1 051,56 1 717,56 3 299,04 57 492,00 0,00 51 748,32
Wynagrodzenie pracownika 5 842 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Luty 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Marzec 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Kwiecień 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Maj 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Czerwiec 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Lipiec 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Sierpień 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Wrzesień 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Październik 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Listopad 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Grudzień 5 842,00 570,18 379,73 97,56 148,97 7 038,44 zł
Rocznie 70 104,00 6 842,16 4 556,76 1 170,72 1 787,64 84 461,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 842 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 312 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 312 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Całość - kwota brutto 5 576 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Luty 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Marzec 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Kwiecień 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Maj 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Czerwiec 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Lipiec 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Sierpień 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Wrzesień 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Październik 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Listopad 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Grudzień 5 576,00 544,22 83,64 0,00 445,33 3 959,00 475,00 4 027,73
Rocznie 66 912,00 6 530,64 1 003,68 0,00 5 343,96 47 508,00 360,00 48 332,76
Wynagrodzenie pracownika 5 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Luty 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Marzec 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Kwiecień 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Maj 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Czerwiec 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Lipiec 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Sierpień 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Wrzesień 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Październik 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Listopad 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Grudzień 5 576,00 544,22 362,44 0,00 142,19 6 624,85 zł
Rocznie 66 912,00 6 530,64 4 349,28 0,00 1 706,28 79 498,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 576 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 028 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 028 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 663 zł
Całość - kwota brutto 4 873 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Luty 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Marzec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Kwiecień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Maj 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Czerwiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Lipiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Sierpień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Wrzesień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Październik 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Listopad 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Grudzień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Rocznie 58 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 776,00 7 956,00 50 520,00
Wynagrodzenie pracownika 4 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Luty 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Marzec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Kwiecień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Maj 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Czerwiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Lipiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Sierpień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Wrzesień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Październik 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Listopad 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Grudzień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Rocznie 58 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 873 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 458 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 084,00 0,00 0,00 0,00 457,56 0,00 439,00 0,00 4 187,44
Luty 5 084,00 0,00 0,00 0,00 457,56 0,00 439,00 0,00 4 187,44
Marzec 5 084,00 0,00 0,00 0,00 457,56 0,00 927,00 0,00 3 699,44
Kwiecień 5 084,00 0,00 0,00 0,00 457,56 0,00 1 202,00 0,00 3 424,44
Maj 5 084,00 0,00 0,00 0,00 457,56 0,00 1 202,00 0,00 3 424,44
Czerwiec 5 084,00 0,00 0,00 0,00 457,56 0,00 1 202,00 0,00 3 424,44
Lipiec 5 084,00 176,27 72,24 0,00 457,56 15,08 1 117,00 0,00 3 245,85
Sierpień 5 084,00 176,27 72,24 0,00 457,56 15,08 1 117,00 0,00 3 245,85
Wrzesień 5 084,00 176,27 72,24 0,00 457,56 15,08 1 117,00 0,00 3 245,85
Październik 5 084,00 176,27 72,24 0,00 457,56 15,08 1 117,00 0,00 3 245,85
Listopad 5 084,00 176,27 72,24 0,00 457,56 15,08 1 117,00 0,00 3 245,85
Grudzień 5 084,00 176,27 72,24 0,00 457,56 15,08 1 117,00 0,00 3 245,85
Rocznie 61 008,00 1 057,62 433,44 0,00 5 490,72 0,00 12 113,00 0,00 41 822,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 187 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.