Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 380 zł
Całość - kwota brutto 5 845 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Luty 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Marzec 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Kwiecień 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Maj 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Czerwiec 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Lipiec 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Sierpień 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Wrzesień 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Październik 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Listopad 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Grudzień 5 845,00 570,47 87,68 143,20 453,93 4 794,00 380,00 4 209,72
Rocznie 70 140,00 6 845,64 1 052,16 1 718,40 5 447,16 57 528,00 4 560,00 50 516,64
Wynagrodzenie pracownika 5 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Luty 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Marzec 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Kwiecień 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Maj 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Czerwiec 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Lipiec 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Sierpień 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Wrzesień 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Październik 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Listopad 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Grudzień 5 845,00 570,47 379,93 97,61 149,05 7 042,06 zł
Rocznie 70 140,00 6 845,64 4 559,16 1 171,32 1 788,60 84 504,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 845 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 289 zł
Całość - kwota brutto 5 571 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Luty 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Marzec 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Kwiecień 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Maj 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Czerwiec 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Lipiec 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Sierpień 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Wrzesień 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Październik 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Listopad 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Grudzień 5 571,00 543,73 83,57 0,00 444,93 3 955,00 289,00 4 209,77
Rocznie 66 852,00 6 524,76 1 002,84 0,00 5 339,16 47 460,00 3 468,00 50 517,24
Wynagrodzenie pracownika 5 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Luty 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Marzec 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Kwiecień 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Maj 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Czerwiec 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Lipiec 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Sierpień 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Wrzesień 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Październik 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Listopad 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Grudzień 5 571,00 543,73 362,12 0,00 142,06 6 618,91 zł
Rocznie 66 852,00 6 524,76 4 345,44 0,00 1 704,72 79 426,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 571 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 663 zł
Całość - kwota brutto 4 873 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Luty 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Marzec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Kwiecień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Maj 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Czerwiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Lipiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Sierpień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Wrzesień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Październik 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Listopad 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Grudzień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 898,00 663,00 4 210,00
Rocznie 58 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 776,00 7 956,00 50 520,00
Wynagrodzenie pracownika 4 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Luty 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Marzec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Kwiecień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Maj 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Czerwiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Lipiec 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Sierpień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Wrzesień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Październik 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Listopad 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Grudzień 4 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 873,00 zł
Rocznie 58 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 873 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 492 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 084 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 492,00 0,00 4 210,19
Luty 5 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 492,00 0,00 4 210,19
Marzec 5 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 492,00 0,00 4 210,19
Kwiecień 5 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 492,00 0,00 4 210,19
Maj 5 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 492,00 0,00 4 210,19
Czerwiec 5 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 492,00 0,00 4 210,19
Lipiec 5 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 450,00 0,00 4 006,99
Sierpień 5 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 450,00 0,00 4 006,99
Wrzesień 5 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 450,00 0,00 4 006,99
Październik 5 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 450,00 0,00 4 006,99
Listopad 5 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 450,00 0,00 4 006,99
Grudzień 5 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 450,00 0,00 4 006,99
Rocznie 61 008,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 652,00 0,00 49 303,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 210 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ