Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 453 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość - kwota brutto 5 831 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Luty 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Marzec 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Kwiecień 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Maj 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Czerwiec 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Lipiec 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Sierpień 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Wrzesień 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Październik 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Listopad 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Grudzień 5 831,00 569,11 87,47 142,86 452,84 4 782,00 379,00 4 199,72
Rocznie 69 972,00 6 829,32 1 049,64 1 714,32 5 434,08 57 384,00 4 548,00 50 396,64
Wynagrodzenie pracownika 5 831 zł
Ubezpieczenie emerytalne 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 025 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Luty 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Marzec 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Kwiecień 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Maj 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Czerwiec 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Lipiec 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Sierpień 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Wrzesień 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Październik 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Listopad 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Grudzień 5 831,00 569,11 379,02 97,38 148,69 7 025,20 zł
Rocznie 69 972,00 6 829,32 4 548,24 1 168,56 1 784,28 84 302,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 025 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 444 zł
Zaliczka na podatek 289 zł
Całość - kwota brutto 5 559 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Luty 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Marzec 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Kwiecień 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Maj 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Czerwiec 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Lipiec 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Sierpień 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Wrzesień 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Październik 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Listopad 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Grudzień 5 559,00 542,56 83,39 0,00 443,97 3 946,00 289,00 4 200,08
Rocznie 66 708,00 6 510,72 1 000,68 0,00 5 327,64 47 352,00 3 468,00 50 400,96
Wynagrodzenie pracownika 5 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 605 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Luty 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Marzec 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Kwiecień 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Maj 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Czerwiec 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Lipiec 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Sierpień 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Wrzesień 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Październik 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Listopad 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Grudzień 5 559,00 542,56 361,34 0,00 141,76 6 604,66 zł
Rocznie 66 708,00 6 510,72 4 336,08 0,00 1 701,12 79 255,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 605 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 661 zł
Całość - kwota brutto 4 861 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Luty 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Marzec 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Kwiecień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Maj 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Czerwiec 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Lipiec 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Sierpień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Wrzesień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Październik 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Listopad 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Grudzień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 661,00 4 200,00
Rocznie 58 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 668,00 7 932,00 50 400,00
Wynagrodzenie pracownika 4 861 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Luty 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Marzec 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Kwiecień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Maj 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Czerwiec 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Lipiec 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Sierpień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Wrzesień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Październik 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Listopad 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Grudzień 4 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 zł
Rocznie 58 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 861 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 490 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 072 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 490,00 0,00 4 200,19
Luty 5 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 490,00 0,00 4 200,19
Marzec 5 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 490,00 0,00 4 200,19
Kwiecień 5 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 490,00 0,00 4 200,19
Maj 5 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 490,00 0,00 4 200,19
Czerwiec 5 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 490,00 0,00 4 200,19
Lipiec 5 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 448,00 0,00 3 996,99
Sierpień 5 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 448,00 0,00 3 996,99
Wrzesień 5 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 448,00 0,00 3 996,99
Październik 5 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 448,00 0,00 3 996,99
Listopad 5 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 448,00 0,00 3 996,99
Grudzień 5 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 448,00 0,00 3 996,99
Rocznie 60 864,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 628,00 0,00 49 183,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ