Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 451 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Całość - kwota brutto 5 813 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Luty 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Marzec 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Kwiecień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Maj 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Czerwiec 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Lipiec 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Sierpień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Wrzesień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Październik 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Listopad 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Grudzień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 451,44 4 766,00 272,00 4 292,59
Rocznie 69 756,00 6 808,20 1 046,40 1 709,04 3 263,04 57 192,00 0,00 51 511,08
Wynagrodzenie pracownika 5 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 004 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Luty 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Marzec 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Kwiecień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Maj 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Czerwiec 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Lipiec 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Sierpień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Wrzesień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Październik 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Listopad 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Grudzień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Rocznie 69 756,00 6 808,20 4 534,20 1 164,96 1 778,76 84 042,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 813 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 293 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 293 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 004 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 008 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Całość - kwota brutto 5 549 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Luty 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Marzec 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Kwiecień 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Maj 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Czerwiec 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Lipiec 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Sierpień 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Wrzesień 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Październik 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Listopad 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Grudzień 5 549,00 541,58 83,24 0,00 443,18 3 939,00 473,00 4 008,32
Rocznie 66 588,00 6 498,96 998,88 0,00 5 318,16 47 268,00 360,00 48 099,84
Wynagrodzenie pracownika 5 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Luty 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Marzec 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Kwiecień 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Maj 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Czerwiec 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Lipiec 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Sierpień 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Wrzesień 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Październik 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Listopad 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Grudzień 5 549,00 541,58 360,69 0,00 141,50 6 592,77 zł
Rocznie 66 588,00 6 498,96 4 328,28 0,00 1 698,00 79 113,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 549 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 008 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 008 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 660 zł
Całość - kwota brutto 4 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 7 920,00 50 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 455 zł
Zaliczka na podatek 435 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 435,00 0,00 4 169,60
Luty 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 435,00 0,00 4 169,60
Marzec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 912,00 0,00 3 692,60
Kwiecień 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 1 194,00 0,00 3 410,60
Maj 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 1 194,00 0,00 3 410,60
Czerwiec 5 060,00 0,00 0,00 0,00 455,40 0,00 1 194,00 0,00 3 410,60
Lipiec 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Sierpień 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Wrzesień 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Październik 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Listopad 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Grudzień 5 060,00 176,27 72,24 0,00 455,40 15,08 1 110,00 0,00 3 231,01
Rocznie 60 720,00 1 057,62 433,44 0,00 5 464,80 0,00 12 024,00 0,00 41 649,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.