Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 813 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Luty 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Marzec 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Kwiecień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Maj 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Czerwiec 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Lipiec 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Sierpień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Wrzesień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Październik 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Listopad 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Grudzień 5 813,00 567,35 87,20 142,42 385,22 4 766,00 0,00 4 630,81
Rocznie 69 756,00 6 808,20 1 046,40 1 709,04 4 622,64 57 192,00 0,00 55 569,72
Wynagrodzenie pracownika 5 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 004 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Luty 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Marzec 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Kwiecień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Maj 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Czerwiec 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Lipiec 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Sierpień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Wrzesień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Październik 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Listopad 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Grudzień 5 813,00 567,35 377,85 97,08 148,23 7 003,51 zł
Rocznie 69 756,00 6 808,20 4 534,20 1 164,96 1 778,76 84 042,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 813 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 631 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 004 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 5 545 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Luty 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Marzec 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Kwiecień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Maj 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Czerwiec 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Lipiec 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Sierpień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Wrzesień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Październik 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Listopad 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Grudzień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Rocznie 66 540,00 6 494,28 998,16 0,00 5 314,32 47 244,00 3 456,00 50 277,24
Wynagrodzenie pracownika 5 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Luty 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Marzec 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Kwiecień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Maj 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Czerwiec 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Lipiec 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Sierpień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Wrzesień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Październik 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Listopad 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Grudzień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Rocznie 66 540,00 6 494,28 4 325,16 0,00 1 696,80 79 056,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 545 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 660 zł
Całość - kwota brutto 4 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 7 920,00 50 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 434 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 052 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 4 618,00
Luty 5 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 4 618,00
Marzec 5 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 0,00 4 145,00
Kwiecień 5 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 0,00 3 860,00
Maj 5 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 0,00 3 860,00
Czerwiec 5 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 0,00 3 860,00
Lipiec 5 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 107,00 0,00 3 681,41
Sierpień 5 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 107,00 0,00 3 681,41
Wrzesień 5 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 107,00 0,00 3 681,41
Październik 5 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 107,00 0,00 3 681,41
Listopad 5 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 107,00 0,00 3 681,41
Grudzień 5 052,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 107,00 0,00 3 681,41
Rocznie 60 624,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 993,00 0,00 47 049,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 052 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 618 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ