Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 452 zł
Zaliczka na podatek 378 zł
Całość - kwota brutto 5 817 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Luty 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Marzec 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Kwiecień 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Maj 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Czerwiec 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Lipiec 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Sierpień 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Wrzesień 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Październik 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Listopad 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Grudzień 5 817,00 567,74 87,26 142,52 451,75 4 769,00 378,00 4 189,73
Rocznie 69 804,00 6 812,88 1 047,12 1 710,24 5 421,00 57 228,00 4 536,00 50 276,76
Wynagrodzenie pracownika 5 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 008 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Luty 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Marzec 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Kwiecień 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Maj 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Czerwiec 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Lipiec 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Sierpień 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Wrzesień 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Październik 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Listopad 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Grudzień 5 817,00 567,74 378,11 97,14 148,34 7 008,33 zł
Rocznie 69 804,00 6 812,88 4 537,32 1 165,68 1 780,08 84 099,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 817 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 008 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 5 545 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Luty 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Marzec 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Kwiecień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Maj 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Czerwiec 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Lipiec 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Sierpień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Wrzesień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Październik 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Listopad 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Grudzień 5 545,00 541,19 83,18 0,00 442,86 3 937,00 288,00 4 189,77
Rocznie 66 540,00 6 494,28 998,16 0,00 5 314,32 47 244,00 3 456,00 50 277,24
Wynagrodzenie pracownika 5 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Luty 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Marzec 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Kwiecień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Maj 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Czerwiec 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Lipiec 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Sierpień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Wrzesień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Październik 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Listopad 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Grudzień 5 545,00 541,19 360,43 0,00 141,40 6 588,02 zł
Rocznie 66 540,00 6 494,28 4 325,16 0,00 1 696,80 79 056,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 545 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 660 zł
Całość - kwota brutto 4 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 880,00 660,00 4 190,00
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 560,00 7 920,00 50 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Luty 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Marzec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Kwiecień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Maj 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Czerwiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Lipiec 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Sierpień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Wrzesień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Październik 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Listopad 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Grudzień 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 zł
Rocznie 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 487 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 059 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 487,00 0,00 4 190,19
Luty 5 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 487,00 0,00 4 190,19
Marzec 5 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 487,00 0,00 4 190,19
Kwiecień 5 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 487,00 0,00 4 190,19
Maj 5 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 487,00 0,00 4 190,19
Czerwiec 5 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 487,00 0,00 4 190,19
Lipiec 5 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 446,00 0,00 3 985,99
Sierpień 5 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 446,00 0,00 3 985,99
Wrzesień 5 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 446,00 0,00 3 985,99
Październik 5 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 446,00 0,00 3 985,99
Listopad 5 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 446,00 0,00 3 985,99
Grudzień 5 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 446,00 0,00 3 985,99
Rocznie 60 708,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 598,00 0,00 49 057,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 059 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 190 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ