Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 451 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Całość - kwota brutto 5 803 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Luty 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Marzec 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Kwiecień 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Maj 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Czerwiec 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Lipiec 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Sierpień 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Wrzesień 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Październik 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Listopad 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Grudzień 5 803,00 566,37 87,05 142,17 450,67 4 757,00 377,00 4 179,74
Rocznie 69 636,00 6 796,44 1 044,60 1 706,04 5 408,04 57 084,00 4 524,00 50 156,88
Wynagrodzenie pracownika 5 803 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 991 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Luty 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Marzec 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Kwiecień 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Maj 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Czerwiec 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Lipiec 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Sierpień 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Wrzesień 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Październik 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Listopad 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Grudzień 5 803,00 566,37 377,20 96,91 147,97 6 991,45 zł
Rocznie 69 636,00 6 796,44 4 526,40 1 162,92 1 775,64 83 897,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 803 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 991 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 5 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Luty 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Marzec 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Kwiecień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Maj 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Czerwiec 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Lipiec 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Sierpień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Wrzesień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Październik 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Listopad 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Grudzień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Rocznie 66 384,00 6 479,04 995,76 0,00 5 301,84 47 124,00 3 444,00 50 163,36
Wynagrodzenie pracownika 5 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 573 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Luty 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Marzec 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Kwiecień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Maj 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Czerwiec 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Lipiec 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Sierpień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Wrzesień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Październik 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Listopad 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Grudzień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Rocznie 66 384,00 6 479,04 4 314,96 0,00 1 692,72 78 870,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 573 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 658 zł
Całość - kwota brutto 4 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Luty 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Marzec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Kwiecień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Maj 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Czerwiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Lipiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Sierpień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Wrzesień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Październik 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Listopad 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Grudzień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Rocznie 58 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 440,00 7 896,00 50 160,00
Wynagrodzenie pracownika 4 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Luty 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Marzec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Kwiecień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Maj 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Czerwiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Lipiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Sierpień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Wrzesień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Październik 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Listopad 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Grudzień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Rocznie 58 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 485 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 047 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 485,00 0,00 4 180,19
Luty 5 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 485,00 0,00 4 180,19
Marzec 5 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 485,00 0,00 4 180,19
Kwiecień 5 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 485,00 0,00 4 180,19
Maj 5 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 485,00 0,00 4 180,19
Czerwiec 5 047,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 485,00 0,00 4 180,19
Lipiec 5 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 444,00 0,00 3 975,99
Sierpień 5 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 444,00 0,00 3 975,99
Wrzesień 5 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 444,00 0,00 3 975,99
Październik 5 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 444,00 0,00 3 975,99
Listopad 5 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 444,00 0,00 3 975,99
Grudzień 5 047,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 444,00 0,00 3 975,99
Rocznie 60 564,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 574,00 0,00 48 937,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 047 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 180 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ