Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 799 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Luty 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Marzec 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Kwiecień 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Maj 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Czerwiec 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Lipiec 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Sierpień 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Wrzesień 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Październik 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Listopad 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Grudzień 5 799,00 565,98 86,99 142,08 383,18 4 754,00 0,00 4 620,77
Rocznie 69 588,00 6 791,76 1 043,88 1 704,96 4 598,16 57 048,00 0,00 55 449,24
Wynagrodzenie pracownika 5 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 987 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Luty 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Marzec 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Kwiecień 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Maj 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Czerwiec 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Lipiec 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Sierpień 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Wrzesień 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Październik 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Listopad 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Grudzień 5 799,00 565,98 376,94 96,84 147,88 6 986,64 zł
Rocznie 69 588,00 6 791,76 4 523,28 1 162,08 1 774,56 83 839,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 621 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 621 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 987 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 5 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Luty 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Marzec 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Kwiecień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Maj 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Czerwiec 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Lipiec 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Sierpień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Wrzesień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Październik 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Listopad 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Grudzień 5 532,00 539,92 82,98 0,00 441,82 3 927,00 287,00 4 180,28
Rocznie 66 384,00 6 479,04 995,76 0,00 5 301,84 47 124,00 3 444,00 50 163,36
Wynagrodzenie pracownika 5 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 573 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Luty 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Marzec 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Kwiecień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Maj 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Czerwiec 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Lipiec 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Sierpień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Wrzesień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Październik 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Listopad 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Grudzień 5 532,00 539,92 359,58 0,00 141,06 6 572,56 zł
Rocznie 66 384,00 6 479,04 4 314,96 0,00 1 692,72 78 870,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 573 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 658 zł
Całość - kwota brutto 4 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Luty 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Marzec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Kwiecień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Maj 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Czerwiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Lipiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Sierpień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Wrzesień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Październik 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Listopad 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Grudzień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 658,00 4 180,00
Rocznie 58 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 440,00 7 896,00 50 160,00
Wynagrodzenie pracownika 4 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Luty 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Marzec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Kwiecień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Maj 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Czerwiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Lipiec 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Sierpień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Wrzesień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Październik 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Listopad 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Grudzień 4 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 838,00 zł
Rocznie 58 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 432 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 4 608,00
Luty 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 4 608,00
Marzec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 4 140,00
Kwiecień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,00 0,00 3 852,00
Maj 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,00 0,00 3 852,00
Czerwiec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,00 0,00 3 852,00
Lipiec 5 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 103,00 0,00 3 673,41
Sierpień 5 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 103,00 0,00 3 673,41
Wrzesień 5 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 103,00 0,00 3 673,41
Październik 5 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 103,00 0,00 3 673,41
Listopad 5 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 103,00 0,00 3 673,41
Grudzień 5 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 103,00 0,00 3 673,41
Rocznie 60 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 946,00 0,00 46 952,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 608 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.