Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 376 zł
Całość - kwota brutto 5 789 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Luty 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Marzec 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Kwiecień 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Maj 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Czerwiec 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Lipiec 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Sierpień 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Wrzesień 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Październik 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Listopad 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Grudzień 5 789,00 565,01 86,84 141,83 449,58 4 745,00 376,00 4 169,74
Rocznie 69 468,00 6 780,12 1 042,08 1 701,96 5 394,96 56 940,00 4 512,00 50 036,88
Wynagrodzenie pracownika 5 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 975 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Luty 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Marzec 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Kwiecień 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Maj 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Czerwiec 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Lipiec 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Sierpień 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Wrzesień 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Październik 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Listopad 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Grudzień 5 789,00 565,01 376,29 96,68 147,62 6 974,60 zł
Rocznie 69 468,00 6 780,12 4 515,48 1 160,16 1 771,44 83 695,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 789 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 975 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 441 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 5 519 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Luty 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Marzec 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Kwiecień 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Maj 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Czerwiec 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Lipiec 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Sierpień 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Wrzesień 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Październik 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Listopad 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Grudzień 5 519,00 538,65 82,79 0,00 440,78 3 918,00 287,00 4 169,78
Rocznie 66 228,00 6 463,80 993,48 0,00 5 289,36 47 016,00 3 444,00 50 037,36
Wynagrodzenie pracownika 5 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 557 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Luty 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Marzec 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Kwiecień 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Maj 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Czerwiec 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Lipiec 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Sierpień 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Wrzesień 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Październik 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Listopad 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Grudzień 5 519,00 538,65 358,74 0,00 140,74 6 557,13 zł
Rocznie 66 228,00 6 463,80 4 304,88 0,00 1 688,88 78 685,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 557 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 656 zł
Całość - kwota brutto 4 826 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Luty 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Marzec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Kwiecień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Maj 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Czerwiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Lipiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Sierpień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Wrzesień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Październik 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Listopad 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Grudzień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Rocznie 57 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 332,00 7 872,00 50 040,00
Wynagrodzenie pracownika 4 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 826 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Luty 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Marzec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Kwiecień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Maj 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Czerwiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Lipiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Sierpień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Wrzesień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Październik 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Listopad 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Grudzień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Rocznie 57 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 826 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 826 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 035 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 483,00 0,00 4 170,19
Luty 5 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 483,00 0,00 4 170,19
Marzec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 483,00 0,00 4 170,19
Kwiecień 5 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 483,00 0,00 4 170,19
Maj 5 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 483,00 0,00 4 170,19
Czerwiec 5 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 483,00 0,00 4 170,19
Lipiec 5 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 442,00 0,00 3 965,99
Sierpień 5 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 442,00 0,00 3 965,99
Wrzesień 5 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 442,00 0,00 3 965,99
Październik 5 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 442,00 0,00 3 965,99
Listopad 5 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 442,00 0,00 3 965,99
Grudzień 5 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 442,00 0,00 3 965,99
Rocznie 60 420,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 550,00 0,00 48 817,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ