Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 274 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 449 zł
Zaliczka na podatek 269 zł
Całość - kwota brutto 5 785 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Luty 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Marzec 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Kwiecień 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Maj 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Czerwiec 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Lipiec 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Sierpień 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Wrzesień 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Październik 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Listopad 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Grudzień 5 785,00 564,62 86,78 141,73 449,27 4 742,00 269,00 4 273,60
Rocznie 69 420,00 6 775,44 1 041,36 1 700,76 3 228,48 56 904,00 0,00 51 283,20
Wynagrodzenie pracownika 5 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 97 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Luty 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Marzec 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Kwiecień 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Maj 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Czerwiec 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Lipiec 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Sierpień 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Wrzesień 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Październik 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Listopad 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Grudzień 5 785,00 564,62 376,03 96,61 147,52 6 969,78 zł
Rocznie 69 420,00 6 775,44 4 512,36 1 159,32 1 770,24 83 637,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 785 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 274 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 274 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 989 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 441 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Całość - kwota brutto 5 523 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Luty 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Marzec 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Kwiecień 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Maj 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Czerwiec 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Lipiec 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Sierpień 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Wrzesień 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Październik 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Listopad 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Grudzień 5 523,00 539,04 82,85 0,00 441,10 3 921,00 471,00 3 989,49
Rocznie 66 276,00 6 468,48 994,20 0,00 5 293,20 47 052,00 348,00 47 873,88
Wynagrodzenie pracownika 5 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 562 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Luty 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Marzec 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Kwiecień 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Maj 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Czerwiec 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Lipiec 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Sierpień 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Wrzesień 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Październik 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Listopad 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Grudzień 5 523,00 539,04 359,00 0,00 140,83 6 561,87 zł
Rocznie 66 276,00 6 468,48 4 308,00 0,00 1 689,96 78 742,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 523 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 989 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 989 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 562 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 656 zł
Całość - kwota brutto 4 826 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Luty 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Marzec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Kwiecień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Maj 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Czerwiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Lipiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Sierpień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Wrzesień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Październik 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Listopad 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Grudzień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,00 656,00 4 170,00
Rocznie 57 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 332,00 7 872,00 50 040,00
Wynagrodzenie pracownika 4 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 826 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Luty 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Marzec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Kwiecień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Maj 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Czerwiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Lipiec 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Sierpień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Wrzesień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Październik 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Listopad 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Grudzień 4 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 826,00 zł
Rocznie 57 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 826 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 826 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4170 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 453 zł
Zaliczka na podatek 431 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 036,00 0,00 0,00 0,00 453,24 0,00 431,00 0,00 4 151,76
Luty 5 036,00 0,00 0,00 0,00 453,24 0,00 431,00 0,00 4 151,76
Marzec 5 036,00 0,00 0,00 0,00 453,24 0,00 897,00 0,00 3 685,76
Kwiecień 5 036,00 0,00 0,00 0,00 453,24 0,00 1 187,00 0,00 3 395,76
Maj 5 036,00 0,00 0,00 0,00 453,24 0,00 1 187,00 0,00 3 395,76
Czerwiec 5 036,00 0,00 0,00 0,00 453,24 0,00 1 187,00 0,00 3 395,76
Lipiec 5 036,00 176,27 72,24 0,00 453,24 15,08 1 102,00 0,00 3 217,17
Sierpień 5 036,00 176,27 72,24 0,00 453,24 15,08 1 102,00 0,00 3 217,17
Wrzesień 5 036,00 176,27 72,24 0,00 453,24 15,08 1 102,00 0,00 3 217,17
Październik 5 036,00 176,27 72,24 0,00 453,24 15,08 1 102,00 0,00 3 217,17
Listopad 5 036,00 176,27 72,24 0,00 453,24 15,08 1 102,00 0,00 3 217,17
Grudzień 5 036,00 176,27 72,24 0,00 453,24 15,08 1 102,00 0,00 3 217,17
Rocznie 60 432,00 1 057,62 433,44 0,00 5 438,88 0,00 11 932,00 0,00 41 479,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 152 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.