Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4170 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 172 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 324 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Luty 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Marzec 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Kwiecień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Maj 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Czerwiec 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Lipiec 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Sierpień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Wrzesień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Październik 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Listopad 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Grudzień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 102,00 3 172,44
Rocznie 50 040,00 4 883,88 750,60 1 226,04 1 221,12 40 176,00 0,00 38 069,28
Wynagrodzenie pracownika 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Luty 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Marzec 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Kwiecień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Maj 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Czerwiec 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Lipiec 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Sierpień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Wrzesień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Październik 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Listopad 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Grudzień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Rocznie 50 040,00 4 883,88 3 252,60 835,68 1 276,08 60 288,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 172 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4170 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 333 zł
Zaliczka na podatek 355 zł
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Luty 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Marzec 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Kwiecień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Maj 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Czerwiec 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Lipiec 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Sierpień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Wrzesień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Październik 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Listopad 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Grudzień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 355,00 3 012,22
Rocznie 50 040,00 4 883,88 750,60 0,00 3 996,48 35 520,00 264,00 36 146,64
Wynagrodzenie pracownika 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Luty 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Marzec 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Kwiecień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Maj 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Czerwiec 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Lipiec 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Sierpień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Wrzesień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Październik 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Listopad 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Grudzień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Rocznie 50 040,00 4 883,88 3 252,60 0,00 1 276,08 59 452,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 012 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4170 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Luty 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Marzec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Kwiecień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Maj 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Czerwiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Lipiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Sierpień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Wrzesień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Październik 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Listopad 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Grudzień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Rocznie 50 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 032,00 6 804,00 43 236,00
Wynagrodzenie pracownika 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Luty 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Marzec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Kwiecień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Maj 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Czerwiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Lipiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Sierpień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Wrzesień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Październik 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Listopad 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Grudzień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Rocznie 50 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 603 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4170 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 375 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 170,00 0,00 0,00 0,00 375,30 0,00 284,00 0,00 3 510,70
Luty 4 170,00 0,00 0,00 0,00 375,30 0,00 284,00 0,00 3 510,70
Marzec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 375,30 0,00 360,00 0,00 3 434,70
Kwiecień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 375,30 0,00 909,00 0,00 2 885,70
Maj 4 170,00 0,00 0,00 0,00 375,30 0,00 909,00 0,00 2 885,70
Czerwiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 375,30 0,00 909,00 0,00 2 885,70
Lipiec 4 170,00 176,27 72,24 0,00 375,30 15,08 825,00 0,00 2 706,11
Sierpień 4 170,00 176,27 72,24 0,00 375,30 15,08 825,00 0,00 2 706,11
Wrzesień 4 170,00 176,27 72,24 0,00 375,30 15,08 825,00 0,00 2 706,11
Październik 4 170,00 176,27 72,24 0,00 375,30 15,08 825,00 0,00 2 706,11
Listopad 4 170,00 176,27 72,24 0,00 375,30 15,08 825,00 0,00 2 706,11
Grudzień 4 170,00 176,27 72,24 0,00 375,30 15,08 825,00 0,00 2 706,11
Rocznie 50 040,00 1 057,62 433,44 0,00 4 503,60 0,00 8 605,00 0,00 35 349,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 511 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.