Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4170 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 324 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Luty 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Marzec 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Kwiecień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Maj 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Czerwiec 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Lipiec 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Sierpień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Wrzesień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Październik 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Listopad 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Grudzień 4 170,00 406,99 62,55 102,17 323,85 3 348,00 247,00 3 027,44
Rocznie 50 040,00 4 883,88 750,60 1 226,04 3 886,20 40 176,00 2 964,00 36 329,28
Wynagrodzenie pracownika 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Luty 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Marzec 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Kwiecień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Maj 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Czerwiec 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Lipiec 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Sierpień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Wrzesień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Październik 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Listopad 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Grudzień 4 170,00 406,99 271,05 69,64 106,34 5 024,02 zł
Rocznie 50 040,00 4 883,88 3 252,60 835,68 1 276,08 60 288,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4170 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 151 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 333 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Luty 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Marzec 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Kwiecień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Maj 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Czerwiec 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Lipiec 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Sierpień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Wrzesień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Październik 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Listopad 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Grudzień 4 170,00 406,99 62,55 0,00 333,04 2 960,00 216,00 3 151,42
Rocznie 50 040,00 4 883,88 750,60 0,00 3 996,48 35 520,00 2 592,00 37 817,04
Wynagrodzenie pracownika 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Luty 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Marzec 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Kwiecień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Maj 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Czerwiec 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Lipiec 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Sierpień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Wrzesień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Październik 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Listopad 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Grudzień 4 170,00 406,99 271,05 0,00 106,34 4 954,38 zł
Rocznie 50 040,00 4 883,88 3 252,60 0,00 1 276,08 59 452,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 151 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4170 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Luty 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Marzec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Kwiecień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Maj 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Czerwiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Lipiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Sierpień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Wrzesień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Październik 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Listopad 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Grudzień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 567,00 3 603,00
Rocznie 50 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 032,00 6 804,00 43 236,00
Wynagrodzenie pracownika 4 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Luty 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Marzec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Kwiecień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Maj 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Czerwiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Lipiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Sierpień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Wrzesień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Październik 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Listopad 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Grudzień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170,00 zł
Rocznie 50 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 603 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4170 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 336 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 170 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 170,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 336,00 0,00 3 452,19
Luty 4 170,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 336,00 0,00 3 452,19
Marzec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 336,00 0,00 3 452,19
Kwiecień 4 170,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 336,00 0,00 3 452,19
Maj 4 170,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 336,00 0,00 3 452,19
Czerwiec 4 170,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 336,00 0,00 3 452,19
Lipiec 4 170,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 295,00 0,00 3 247,99
Sierpień 4 170,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 295,00 0,00 3 247,99
Wrzesień 4 170,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 295,00 0,00 3 247,99
Październik 4 170,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 295,00 0,00 3 247,99
Listopad 4 170,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 295,00 0,00 3 247,99
Grudzień 4 170,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 295,00 0,00 3 247,99
Rocznie 50 040,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 786,00 0,00 40 201,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 452 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ