Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 5 775 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Luty 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Marzec 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Kwiecień 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Maj 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Czerwiec 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Lipiec 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Sierpień 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Wrzesień 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Październik 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Listopad 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Grudzień 5 775,00 563,64 86,63 141,49 448,49 4 733,00 375,00 4 159,75
Rocznie 69 300,00 6 763,68 1 039,56 1 697,88 5 381,88 56 796,00 4 500,00 49 917,00
Wynagrodzenie pracownika 5 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 375 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 958 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Luty 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Marzec 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Kwiecień 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Maj 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Czerwiec 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Lipiec 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Sierpień 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Wrzesień 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Październik 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Listopad 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Grudzień 5 775,00 563,64 375,38 96,44 147,27 6 957,73 zł
Rocznie 69 300,00 6 763,68 4 504,56 1 157,28 1 767,24 83 492,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 958 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 440 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 5 506 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Luty 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Marzec 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Kwiecień 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Maj 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Czerwiec 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Lipiec 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Sierpień 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Wrzesień 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Październik 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Listopad 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Grudzień 5 506,00 537,39 82,59 0,00 439,74 3 909,00 286,00 4 160,28
Rocznie 66 072,00 6 448,68 991,08 0,00 5 276,88 46 908,00 3 432,00 49 923,36
Wynagrodzenie pracownika 5 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Luty 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Marzec 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Kwiecień 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Maj 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Czerwiec 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Lipiec 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Sierpień 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Wrzesień 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Październik 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Listopad 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Grudzień 5 506,00 537,39 357,89 0,00 140,41 6 541,69 zł
Rocznie 66 072,00 6 448,68 4 294,68 0,00 1 684,92 78 500,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 506 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 655 zł
Całość - kwota brutto 4 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Luty 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Marzec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Kwiecień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Maj 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Czerwiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Lipiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Sierpień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Wrzesień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Październik 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Listopad 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Grudzień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Rocznie 57 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 224,00 7 860,00 49 920,00
Wynagrodzenie pracownika 4 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 815 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Luty 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Marzec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Kwiecień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Maj 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Czerwiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Lipiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Sierpień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Wrzesień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Październik 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Listopad 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Grudzień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Rocznie 57 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 815 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 498 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 020 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 020,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 498,00 0,00 4 159,66
Luty 5 020,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 498,00 0,00 4 159,66
Marzec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 498,00 0,00 4 159,66
Kwiecień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 498,00 0,00 4 159,66
Maj 5 020,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 498,00 0,00 4 159,66
Czerwiec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 498,00 0,00 4 159,66
Lipiec 5 020,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 459,00 0,00 3 970,97
Sierpień 5 020,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 459,00 0,00 3 970,97
Wrzesień 5 020,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 459,00 0,00 3 970,97
Październik 5 020,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 459,00 0,00 3 970,97
Listopad 5 020,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 459,00 0,00 3 970,97
Grudzień 5 020,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 459,00 0,00 3 970,97
Rocznie 60 240,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 5 742,00 0,00 48 783,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 160 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ