Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 268 zł
Całość - kwota brutto 5 771 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Luty 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Marzec 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Kwiecień 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Maj 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Czerwiec 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Lipiec 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Sierpień 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Wrzesień 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Październik 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Listopad 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Grudzień 5 771,00 563,25 86,57 141,39 448,18 4 730,00 268,00 4 263,61
Rocznie 69 252,00 6 759,00 1 038,84 1 696,68 3 211,20 56 760,00 0,00 51 163,32
Wynagrodzenie pracownika 5 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 375 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 953 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Luty 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Marzec 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Kwiecień 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Maj 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Czerwiec 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Lipiec 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Sierpień 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Wrzesień 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Październik 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Listopad 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Grudzień 5 771,00 563,25 375,12 96,38 147,16 6 952,91 zł
Rocznie 69 252,00 6 759,00 4 501,44 1 156,56 1 765,92 83 434,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 264 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 264 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 953 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 440 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 5 509 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Luty 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Marzec 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Kwiecień 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Maj 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Czerwiec 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Lipiec 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Sierpień 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Wrzesień 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Październik 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Listopad 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Grudzień 5 509,00 537,68 82,64 0,00 439,98 3 911,00 469,00 3 979,38
Rocznie 66 108,00 6 452,16 991,68 0,00 5 279,76 46 932,00 348,00 47 752,56
Wynagrodzenie pracownika 5 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 545 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Luty 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Marzec 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Kwiecień 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Maj 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Czerwiec 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Lipiec 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Sierpień 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Wrzesień 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Październik 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Listopad 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Grudzień 5 509,00 537,68 358,09 0,00 140,48 6 545,25 zł
Rocznie 66 108,00 6 452,16 4 297,08 0,00 1 685,76 78 543,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 979 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 979 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 545 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 655 zł
Całość - kwota brutto 4 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Luty 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Marzec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Kwiecień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Maj 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Czerwiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Lipiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Sierpień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Wrzesień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Październik 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Listopad 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Grudzień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 852,00 655,00 4 160,00
Rocznie 57 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 224,00 7 860,00 49 920,00
Wynagrodzenie pracownika 4 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 815 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Luty 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Marzec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Kwiecień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Maj 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Czerwiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Lipiec 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Sierpień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Wrzesień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Październik 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Listopad 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Grudzień 4 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 zł
Rocznie 57 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 815 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 452 zł
Zaliczka na podatek 429 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 024 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 024,00 0,00 0,00 0,00 452,16 0,00 429,00 0,00 4 142,84
Luty 5 024,00 0,00 0,00 0,00 452,16 0,00 429,00 0,00 4 142,84
Marzec 5 024,00 0,00 0,00 0,00 452,16 0,00 890,00 0,00 3 681,84
Kwiecień 5 024,00 0,00 0,00 0,00 452,16 0,00 1 183,00 0,00 3 388,84
Maj 5 024,00 0,00 0,00 0,00 452,16 0,00 1 183,00 0,00 3 388,84
Czerwiec 5 024,00 0,00 0,00 0,00 452,16 0,00 1 183,00 0,00 3 388,84
Lipiec 5 024,00 176,27 72,24 0,00 452,16 15,08 1 098,00 0,00 3 210,25
Sierpień 5 024,00 176,27 72,24 0,00 452,16 15,08 1 098,00 0,00 3 210,25
Wrzesień 5 024,00 176,27 72,24 0,00 452,16 15,08 1 098,00 0,00 3 210,25
Październik 5 024,00 176,27 72,24 0,00 452,16 15,08 1 098,00 0,00 3 210,25
Listopad 5 024,00 176,27 72,24 0,00 452,16 15,08 1 098,00 0,00 3 210,25
Grudzień 5 024,00 176,27 72,24 0,00 452,16 15,08 1 098,00 0,00 3 210,25
Rocznie 60 288,00 1 057,62 433,44 0,00 5 425,92 0,00 11 885,00 0,00 41 395,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 024 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 143 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.