Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4160 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 160 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 166 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 323 zł
Zaliczka na podatek 101 zł
Całość - kwota brutto 4 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Luty 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Marzec 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Kwiecień 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Maj 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Czerwiec 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Lipiec 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Sierpień 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Wrzesień 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Październik 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Listopad 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Grudzień 4 160,00 406,02 62,40 101,92 323,07 3 340,00 101,00 3 165,59
Rocznie 49 920,00 4 872,24 748,80 1 223,04 1 209,60 40 080,00 0,00 37 987,08
Wynagrodzenie pracownika 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Luty 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Marzec 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Kwiecień 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Maj 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Czerwiec 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Lipiec 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Sierpień 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Wrzesień 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Październik 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Listopad 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Grudzień 4 160,00 406,02 270,40 69,47 106,08 5 011,97 zł
Rocznie 49 920,00 4 872,24 3 244,80 833,64 1 272,96 60 143,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 166 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4160 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 332 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Całość - kwota brutto 4 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Luty 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Marzec 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Kwiecień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Maj 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Czerwiec 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Lipiec 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Sierpień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Wrzesień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Październik 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Listopad 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Grudzień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Rocznie 49 920,00 4 872,24 748,80 0,00 3 986,88 35 436,00 264,00 36 059,76
Wynagrodzenie pracownika 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 943 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Luty 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Marzec 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Kwiecień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Maj 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Czerwiec 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Lipiec 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Sierpień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Wrzesień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Październik 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Listopad 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Grudzień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Rocznie 49 920,00 4 872,24 3 244,80 0,00 1 272,96 59 310,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 005 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 943 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4160 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 594 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 566 zł
Całość - kwota brutto 4 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Luty 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Marzec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Kwiecień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Maj 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Czerwiec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Lipiec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Sierpień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Wrzesień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Październik 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Listopad 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Grudzień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,00 566,00 3 594,00
Rocznie 49 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 936,00 6 792,00 43 128,00
Wynagrodzenie pracownika 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Luty 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Marzec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Kwiecień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Maj 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Czerwiec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Lipiec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Sierpień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Wrzesień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Październik 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Listopad 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Grudzień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 zł
Rocznie 49 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 594 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4160 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 160 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 160,00 0,00 0,00 0,00 374,40 0,00 282,00 0,00 3 503,60
Luty 4 160,00 0,00 0,00 0,00 374,40 0,00 282,00 0,00 3 503,60
Marzec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 374,40 0,00 354,00 0,00 3 431,60
Kwiecień 4 160,00 0,00 0,00 0,00 374,40 0,00 906,00 0,00 2 879,60
Maj 4 160,00 0,00 0,00 0,00 374,40 0,00 906,00 0,00 2 879,60
Czerwiec 4 160,00 0,00 0,00 0,00 374,40 0,00 906,00 0,00 2 879,60
Lipiec 4 160,00 176,27 72,24 0,00 374,40 15,08 822,00 0,00 2 700,01
Sierpień 4 160,00 176,27 72,24 0,00 374,40 15,08 822,00 0,00 2 700,01
Wrzesień 4 160,00 176,27 72,24 0,00 374,40 15,08 822,00 0,00 2 700,01
Październik 4 160,00 176,27 72,24 0,00 374,40 15,08 822,00 0,00 2 700,01
Listopad 4 160,00 176,27 72,24 0,00 374,40 15,08 822,00 0,00 2 700,01
Grudzień 4 160,00 176,27 72,24 0,00 374,40 15,08 822,00 0,00 2 700,01
Rocznie 49 920,00 1 057,62 433,44 0,00 4 492,80 0,00 8 568,00 0,00 35 277,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 504 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.