Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 349 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 34 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 444 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Luty 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Marzec 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Kwiecień 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Maj 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Czerwiec 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Lipiec 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Sierpień 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Wrzesień 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Październik 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Listopad 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Grudzień 444,00 43,33 6,66 10,88 34,48 133,00 0,00 348,65
Rocznie 5 328,00 519,96 79,92 130,56 0,00 1 596,00 0,00 4 183,80
Wynagrodzenie pracownika 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 7 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Luty 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Marzec 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Kwiecień 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Maj 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Czerwiec 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Lipiec 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Sierpień 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Wrzesień 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Październik 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Listopad 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Grudzień 444,00 43,33 28,86 7,41 11,32 534,92 zł
Rocznie 5 328,00 519,96 346,32 88,92 135,84 6 419,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 349 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 349 zł netto poniesie łączny koszt równy 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 49 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 40 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Całość - kwota brutto 507 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Luty 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Marzec 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Kwiecień 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Maj 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Czerwiec 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Lipiec 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Sierpień 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Wrzesień 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Październik 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Listopad 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Grudzień 507,00 49,48 7,61 0,00 40,49 360,00 43,00 366,22
Rocznie 6 084,00 593,76 91,32 0,00 485,88 4 320,00 36,00 4 394,64
Wynagrodzenie pracownika 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 49 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Luty 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Marzec 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Kwiecień 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Maj 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Czerwiec 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Lipiec 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Sierpień 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Wrzesień 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Październik 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Listopad 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Grudzień 507,00 49,48 32,96 0,00 12,93 602,37 zł
Rocznie 6 084,00 593,76 395,52 0,00 155,16 7 228,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 507 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 366 zł netto poniesie łączny koszt równy 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 60 zł
Całość - kwota brutto 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Luty 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Marzec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Kwiecień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Maj 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Czerwiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Lipiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Sierpień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Wrzesień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Październik 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Listopad 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Grudzień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Rocznie 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 720,00 4 560,00
Wynagrodzenie pracownika 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Luty 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Marzec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Kwiecień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Maj 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Czerwiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Lipiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Sierpień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Wrzesień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Październik 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Listopad 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Grudzień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Rocznie 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 384 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 384,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 113,10
Luty 384,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 113,10
Marzec 384,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 113,10
Kwiecień 384,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 113,10
Maj 384,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 113,10
Czerwiec 384,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 113,10
Lipiec 384,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -150,49
Sierpień 384,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -150,49
Wrzesień 384,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -150,49
Październik 384,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -150,49
Listopad 384,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -150,49
Grudzień 384,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -150,49
Rocznie 4 608,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -224,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 384 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 113 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.