Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Luty 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Marzec 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Kwiecień 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Maj 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Czerwiec 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Lipiec 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Sierpień 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Wrzesień 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Październik 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Listopad 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Grudzień 440,00 42,94 6,60 10,78 0,00 130,00 0,00 379,68
Rocznie 5 280,00 515,28 79,20 129,36 0,00 1 560,00 0,00 4 556,16
Wynagrodzenie pracownika 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 7 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Luty 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Marzec 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Kwiecień 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Maj 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Czerwiec 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Lipiec 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Sierpień 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Wrzesień 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Październik 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Listopad 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Grudzień 440,00 42,94 28,60 7,35 11,22 530,11 zł
Rocznie 5 280,00 515,28 343,20 88,20 134,64 6 361,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 49 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 40 zł
Zaliczka na podatek 26 zł
Całość - kwota brutto 503 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Luty 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Marzec 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Kwiecień 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Maj 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Czerwiec 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Lipiec 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Sierpień 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Wrzesień 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Październik 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Listopad 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Grudzień 503,00 49,09 7,55 0,00 40,17 357,00 26,00 380,19
Rocznie 6 036,00 589,08 90,60 0,00 482,04 4 284,00 312,00 4 562,28
Wynagrodzenie pracownika 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 49 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 598 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Luty 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Marzec 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Kwiecień 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Maj 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Czerwiec 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Lipiec 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Sierpień 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Wrzesień 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Październik 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Listopad 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Grudzień 503,00 49,09 32,70 0,00 12,82 597,61 zł
Rocznie 6 036,00 589,08 392,40 0,00 153,84 7 171,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 503 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 598 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 60 zł
Całość - kwota brutto 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Luty 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Marzec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Kwiecień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Maj 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Czerwiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Lipiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Sierpień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Wrzesień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Październik 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Listopad 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Grudzień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 60,00 380,00
Rocznie 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 720,00 4 560,00
Wynagrodzenie pracownika 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Luty 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Marzec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Kwiecień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Maj 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Czerwiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Lipiec 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Sierpień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Wrzesień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Październik 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Listopad 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Grudzień 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 zł
Rocznie 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 380 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Luty 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Marzec 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Kwiecień 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Maj 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Czerwiec 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Lipiec 380,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 116,41
Sierpień 380,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 116,41
Wrzesień 380,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 116,41
Październik 380,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 116,41
Listopad 380,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 116,41
Grudzień 380,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 116,41
Rocznie 4 560,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 978,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 380 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.