Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 266 zł
Całość - kwota brutto 5 757 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Luty 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Marzec 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Kwiecień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Maj 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Czerwiec 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Lipiec 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Sierpień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Wrzesień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Październik 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Listopad 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Grudzień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 447,09 4 718,00 266,00 4 254,62
Rocznie 69 084,00 6 742,56 1 036,32 1 692,60 3 193,92 56 616,00 0,00 51 055,44
Wynagrodzenie pracownika 5 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 936 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Luty 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Marzec 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Kwiecień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Maj 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Czerwiec 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Lipiec 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Sierpień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Wrzesień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Październik 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Listopad 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Grudzień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Rocznie 69 084,00 6 742,56 4 490,52 1 153,68 1 761,72 83 232,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 757 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 255 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 255 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 936 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 439 zł
Zaliczka na podatek 468 zł
Całość - kwota brutto 5 496 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Luty 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Marzec 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Kwiecień 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Maj 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Czerwiec 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Lipiec 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Sierpień 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Wrzesień 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Październik 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Listopad 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Grudzień 5 496,00 536,41 82,44 0,00 438,94 3 902,00 468,00 3 969,97
Rocznie 65 952,00 6 436,92 989,28 0,00 5 267,28 46 824,00 348,00 47 639,64
Wynagrodzenie pracownika 5 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Luty 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Marzec 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Kwiecień 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Maj 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Czerwiec 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Lipiec 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Sierpień 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Wrzesień 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Październik 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Listopad 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Grudzień 5 496,00 536,41 357,24 0,00 140,15 6 529,80 zł
Rocznie 65 952,00 6 436,92 4 286,88 0,00 1 681,80 78 357,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 496 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 653 zł
Całość - kwota brutto 4 803 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Luty 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Marzec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Kwiecień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Maj 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Czerwiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Lipiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Sierpień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Wrzesień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Październik 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Listopad 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Grudzień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Rocznie 57 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 104,00 7 836,00 49 800,00
Wynagrodzenie pracownika 4 803 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 803 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Luty 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Marzec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Kwiecień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Maj 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Czerwiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Lipiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Sierpień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Wrzesień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Październik 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Listopad 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Grudzień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Rocznie 57 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 803 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 803 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 451 zł
Zaliczka na podatek 427 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 012,00 0,00 0,00 0,00 451,08 0,00 427,00 0,00 4 133,92
Luty 5 012,00 0,00 0,00 0,00 451,08 0,00 427,00 0,00 4 133,92
Marzec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 451,08 0,00 882,00 0,00 3 678,92
Kwiecień 5 012,00 0,00 0,00 0,00 451,08 0,00 1 179,00 0,00 3 381,92
Maj 5 012,00 0,00 0,00 0,00 451,08 0,00 1 179,00 0,00 3 381,92
Czerwiec 5 012,00 0,00 0,00 0,00 451,08 0,00 1 179,00 0,00 3 381,92
Lipiec 5 012,00 176,27 72,24 0,00 451,08 15,08 1 094,00 0,00 3 203,33
Sierpień 5 012,00 176,27 72,24 0,00 451,08 15,08 1 094,00 0,00 3 203,33
Wrzesień 5 012,00 176,27 72,24 0,00 451,08 15,08 1 094,00 0,00 3 203,33
Październik 5 012,00 176,27 72,24 0,00 451,08 15,08 1 094,00 0,00 3 203,33
Listopad 5 012,00 176,27 72,24 0,00 451,08 15,08 1 094,00 0,00 3 203,33
Grudzień 5 012,00 176,27 72,24 0,00 451,08 15,08 1 094,00 0,00 3 203,33
Rocznie 60 144,00 1 057,62 433,44 0,00 5 412,96 0,00 11 837,00 0,00 41 312,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 134 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.