Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 374 zł
Całość - kwota brutto 5 761 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Luty 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Marzec 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Kwiecień 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Maj 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Czerwiec 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Lipiec 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Sierpień 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Wrzesień 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Październik 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Listopad 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Grudzień 5 761,00 562,27 86,42 141,14 447,41 4 721,00 374,00 4 149,76
Rocznie 69 132,00 6 747,24 1 037,04 1 693,68 5 368,92 56 652,00 4 488,00 49 797,12
Wynagrodzenie pracownika 5 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 941 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Luty 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Marzec 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Kwiecień 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Maj 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Czerwiec 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Lipiec 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Sierpień 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Wrzesień 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Październik 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Listopad 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Grudzień 5 761,00 562,27 374,47 96,21 146,90 6 940,85 zł
Rocznie 69 132,00 6 747,24 4 493,64 1 154,52 1 762,80 83 290,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 761 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 941 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 439 zł
Zaliczka na podatek 285 zł
Całość - kwota brutto 5 492 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Luty 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Marzec 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Kwiecień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Maj 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Czerwiec 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Lipiec 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Sierpień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Wrzesień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Październik 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Listopad 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Grudzień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Rocznie 65 904,00 6 432,24 988,56 0,00 5 263,44 46 788,00 3 420,00 49 799,76
Wynagrodzenie pracownika 5 492 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 525 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Luty 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Marzec 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Kwiecień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Maj 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Czerwiec 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Lipiec 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Sierpień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Wrzesień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Październik 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Listopad 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Grudzień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Rocznie 65 904,00 6 432,24 4 283,76 0,00 1 680,48 78 300,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 492 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 525 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 653 zł
Całość - kwota brutto 4 803 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Luty 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Marzec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Kwiecień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Maj 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Czerwiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Lipiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Sierpień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Wrzesień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Październik 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Listopad 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Grudzień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Rocznie 57 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 104,00 7 836,00 49 800,00
Wynagrodzenie pracownika 4 803 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 803 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Luty 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Marzec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Kwiecień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Maj 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Czerwiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Lipiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Sierpień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Wrzesień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Październik 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Listopad 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Grudzień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Rocznie 57 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 803 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 803 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 479 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 011 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 479,00 0,00 4 150,19
Luty 5 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 479,00 0,00 4 150,19
Marzec 5 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 479,00 0,00 4 150,19
Kwiecień 5 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 479,00 0,00 4 150,19
Maj 5 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 479,00 0,00 4 150,19
Czerwiec 5 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 479,00 0,00 4 150,19
Lipiec 5 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 438,00 0,00 3 945,99
Sierpień 5 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 438,00 0,00 3 945,99
Wrzesień 5 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 438,00 0,00 3 945,99
Październik 5 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 438,00 0,00 3 945,99
Listopad 5 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 438,00 0,00 3 945,99
Grudzień 5 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 438,00 0,00 3 945,99
Rocznie 60 132,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 502,00 0,00 48 577,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ