Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 141 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 377 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 757 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Luty 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Marzec 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Kwiecień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Maj 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Czerwiec 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Lipiec 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Sierpień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Wrzesień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Październik 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Listopad 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Grudzień 5 757,00 561,88 86,36 141,05 377,06 4 718,00 0,00 4 590,65
Rocznie 69 084,00 6 742,56 1 036,32 1 692,60 4 524,72 56 616,00 0,00 55 087,80
Wynagrodzenie pracownika 5 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 96 zł
Fundusz Pracy (FP) 141 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 936 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Luty 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Marzec 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Kwiecień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Maj 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Czerwiec 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Lipiec 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Sierpień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Wrzesień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Październik 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Listopad 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Grudzień 5 757,00 561,88 374,21 96,14 146,81 6 936,04 zł
Rocznie 69 084,00 6 742,56 4 490,52 1 153,68 1 761,72 83 232,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 757 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 591 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 591 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 936 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 82 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 439 zł
Zaliczka na podatek 285 zł
Całość - kwota brutto 5 492 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Luty 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Marzec 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Kwiecień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Maj 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Czerwiec 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Lipiec 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Sierpień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Wrzesień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Październik 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Listopad 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Grudzień 5 492,00 536,02 82,38 0,00 438,62 3 899,00 285,00 4 149,98
Rocznie 65 904,00 6 432,24 988,56 0,00 5 263,44 46 788,00 3 420,00 49 799,76
Wynagrodzenie pracownika 5 492 zł
Ubezpieczenie emerytalne 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 525 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Luty 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Marzec 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Kwiecień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Maj 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Czerwiec 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Lipiec 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Sierpień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Wrzesień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Październik 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Listopad 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Grudzień 5 492,00 536,02 356,98 0,00 140,04 6 525,04 zł
Rocznie 65 904,00 6 432,24 4 283,76 0,00 1 680,48 78 300,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 492 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 525 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 653 zł
Całość - kwota brutto 4 803 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Luty 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Marzec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Kwiecień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Maj 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Czerwiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Lipiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Sierpień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Wrzesień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Październik 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Listopad 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Grudzień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 842,00 653,00 4 150,00
Rocznie 57 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 104,00 7 836,00 49 800,00
Wynagrodzenie pracownika 4 803 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 803 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Luty 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Marzec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Kwiecień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Maj 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Czerwiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Lipiec 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Sierpień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Wrzesień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Październik 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Listopad 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Grudzień 4 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 803,00 zł
Rocznie 57 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 803 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 803 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 426 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 004 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 0,00 4 578,00
Luty 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 0,00 4 578,00
Marzec 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,00 0,00 4 127,00
Kwiecień 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 0,00 3 828,00
Maj 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 0,00 3 828,00
Czerwiec 5 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 0,00 3 828,00
Lipiec 5 004,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 092,00 0,00 3 648,41
Sierpień 5 004,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 092,00 0,00 3 648,41
Wrzesień 5 004,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 092,00 0,00 3 648,41
Październik 5 004,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 092,00 0,00 3 648,41
Listopad 5 004,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 092,00 0,00 3 648,41
Grudzień 5 004,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 092,00 0,00 3 648,41
Rocznie 60 048,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 11 809,00 0,00 46 657,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 004 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 578 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.