Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4150 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 150 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 322 zł
Zaliczka na podatek 100 zł
Całość - kwota brutto 4 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Luty 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Marzec 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Kwiecień 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Maj 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Czerwiec 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Lipiec 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Sierpień 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Wrzesień 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Październik 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Listopad 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Grudzień 4 150,00 405,04 62,25 101,68 322,29 3 331,00 100,00 3 158,74
Rocznie 49 800,00 4 860,48 747,00 1 220,16 1 196,64 39 972,00 0,00 37 904,88
Wynagrodzenie pracownika 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Luty 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Marzec 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Kwiecień 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Maj 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Czerwiec 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Lipiec 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Sierpień 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Wrzesień 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Październik 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Listopad 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Grudzień 4 150,00 405,04 269,75 69,31 105,83 4 999,93 zł
Rocznie 49 800,00 4 860,48 3 237,00 831,72 1 269,96 59 999,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4150 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 331 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Całość - kwota brutto 4 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Luty 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Marzec 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Kwiecień 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Maj 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Czerwiec 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Lipiec 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Sierpień 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Wrzesień 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Październik 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Listopad 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Grudzień 4 150,00 405,04 62,25 0,00 331,44 2 946,00 354,00 2 997,75
Rocznie 49 800,00 4 860,48 747,00 0,00 3 977,28 35 352,00 264,00 35 973,00
Wynagrodzenie pracownika 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Luty 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Marzec 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Kwiecień 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Maj 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Czerwiec 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Lipiec 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Sierpień 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Wrzesień 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Październik 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Listopad 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Grudzień 4 150,00 405,04 269,75 0,00 105,83 4 930,62 zł
Rocznie 49 800,00 4 860,48 3 237,00 0,00 1 269,96 59 167,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 998 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4150 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 564 zł
Całość - kwota brutto 4 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Luty 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Marzec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Kwiecień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Maj 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Czerwiec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Lipiec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Sierpień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Wrzesień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Październik 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Listopad 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Grudzień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 564,00 3 586,00
Rocznie 49 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 840,00 6 768,00 43 032,00
Wynagrodzenie pracownika 4 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Luty 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Marzec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Kwiecień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Maj 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Czerwiec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Lipiec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Sierpień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Wrzesień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Październik 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Listopad 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Grudzień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,00 zł
Rocznie 49 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 586 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4150 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 281 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 150 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 150,00 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 281,00 0,00 3 495,50
Luty 4 150,00 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 281,00 0,00 3 495,50
Marzec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 348,00 0,00 3 428,50
Kwiecień 4 150,00 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 903,00 0,00 2 873,50
Maj 4 150,00 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 903,00 0,00 2 873,50
Czerwiec 4 150,00 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 903,00 0,00 2 873,50
Lipiec 4 150,00 176,27 72,24 0,00 373,50 15,08 819,00 0,00 2 693,91
Sierpień 4 150,00 176,27 72,24 0,00 373,50 15,08 819,00 0,00 2 693,91
Wrzesień 4 150,00 176,27 72,24 0,00 373,50 15,08 819,00 0,00 2 693,91
Październik 4 150,00 176,27 72,24 0,00 373,50 15,08 819,00 0,00 2 693,91
Listopad 4 150,00 176,27 72,24 0,00 373,50 15,08 819,00 0,00 2 693,91
Grudzień 4 150,00 176,27 72,24 0,00 373,50 15,08 819,00 0,00 2 693,91
Rocznie 49 800,00 1 057,62 433,44 0,00 4 482,00 0,00 8 533,00 0,00 35 203,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 496 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.